Overige activiteiten

Koffiedrinken

Iedere zondag na de ochtenddienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Naast de kerkdienst vinden we het ook belangrijk dat er de mogelijkheid is om elkaar beter te leren kennen en zo het gemeente-zijn te versterken. Om deze ontmoeting wat gezelligheid mee te geven wordt er koffie en thee geschonken. Uiteraard worden de kinderen niet vergeten, voor hen staat er limonade klaar.
Dit wordt verzorgd door een groepje vrijwilligers.

Vindt u of jij het ook leuk om af en toe mee te helpen, dan kunt u contact opnemen met Anne-marie Overvliet-Visser,  m.overvliet@planet.nl.


Schoonmaken in de kerk

Iedere dinsdagochtend zijn er enthousiaste vrijwilligers die de kerk schoonmaken. Naast nuttig werk is dit ook heel gezellig: bij de gezamenlijke koffie hoor je altijd de mooiste anekdotes en wordt lief en leed gedeeld. Er is altijd ruimte voor extra vrijwillige schoonmakers. Aanmelden kan bij Henry de Bruijn, tel. 015-3695436, koster@dorpskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl


Cantorij Dorpskerk

Sinds 2022 heeft de Dorpskerk een eigen cantorij en vormen een onderdeel van de eredienst. Ongeveer vier keer per jaar verlenen wij onze medewerking aan een eredienst onder leiding van cantor Jeroen de Haan.
In december is er het traditionele Festival of Lessons and Carols. Ter voorbereiding op de medewerkingen in de eredienst zijn er 4 repetities en voor het Festival of Lessons and Carols zijn er 5 repetities. Daarnaast worden leden van de cantorij soms gevraagd voor het zingen tijdens het avondgebed en voor een extra medewerking tijdens een eredienst.

Heeft u een mooie stem en lijkt het u leuk om met ons mee te zingen, neemt u dan contact op met
Marja Smaal, tel 06-2250118 of e-mail marjasmaal@gmail.com