Taizé viering Dorpskerk zondag 19 mei 19:00 uur

“Laat Uw Goede Geest mij leiden”

In  de avond van 19 mei willen we in navolging van de ochtenddienst stilstaan bij het Pinksterfeest.

De Taizé viering is een korte kerkdienst waarin de stilte centraal staat. Met een klein koor en muzikanten, onder leiding van Hans van Waveren, de dirigent voor deze dienst, geven we extra kleur aan de liederen. We lezen Psalm 143 en een gedeelte uit Romeinen 5 in verschillende talen.

U bent van harte welkom, ook om na afloop koffie/ thee te blijven drinken. De dienst start 19:00 uur.