Steun ons

Lid worden

Wil je lid worden van ons wijkgemeente? Meld je aan bij scriba@dorpskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl. Ook voor nieuwkomers willen we een positieve, veilige en transparante omgeving zijn om te groeien in het geloof en om te worden wat God met je heeft bedoeld. We willen je helpen om je gaven, en talenten te ontwikkelen, zodat je die mag inzetten in het Koninkrijk van God.

Financiële steun

Wil je ons werk financieel steunen? Dat kan via één van de volgende nummers:

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
NL56 RABO 0354 4041 64 t.n.v. CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.

Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
NL77 RABO 0354 4147 47 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.

Uitgebreide informatie over het gebruik van collectebonnen en het doen van giften vind je hier