Jeugdwerk, seizoen 2021-2022

 

Catechisatie 12-15 jaar

Elke vrijdag van 17.00-17.45 uur (vanaf 1 oktober).
Locatie: de Dorpskerk.

Koop je een nieuw apparaat dan kan het geen kwaad de gebruiksaanwijzing te lezen. Je weet dan hoe het werkt, je drukt op de goeie knopjes. Zo is het ook met de Bijbel. Wil je weten hoe het leven in elkaar steekt, wat wijs is en wat dwaas, verdiep je erin! Je kunt de Bijbel ook als liefdesbrief opvatten. God die ons zijn grote liefde verklaart. Dat wekt vertrouwen. Daar krijg je zelfvertrouwen van. Ik hoop dat jullie het zo zullen beleven.

Contactpersoon: ds. M. Treuren, tel. (015) 369 77 21.


SOOS, 12-16 jaar

Ongeveer 1 keer per maand van maand van 18:00-22:00, aansluitend aan de catechisatie. Eerste keer in oktober
Locatie: Dorpskerk (kelder).

Samen eten – avontuurlijke activiteiten – bouwen aan vriendschappen – groeien in geloof.
Het beste begin van je weekend!

Contactpersoon: Marnix Wakker, tel. 06 – 24 32 90 30    g.m.m.wakker@gmail.com


Young and Holy, 16-20 jaar

Donderdag, eens in de drie weken van 20.30-21.30 uur (vanaf 23 september)
Locatie: de Dorpskerk

In onze tijd wordt het duidelijk dat we hard op weg zijn de wereld onleefbaar te maken. Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Mogen we nog hoop hebben? Wat is eigenlijk goed leven?
We laten ons inspireren door Bijbelgedeelten die licht werpen op deze vragen en die iets zeggen over de zorg voor de schepping, voor aarde, lucht en water, en voor mens, dier en plant. Leidraad voor onze gesprekken vormt een boekje dat pas verschenen, getiteld: ‘Eenvoudig leven, Bijbelstudies over het goede leven’.

Contactpersoon: ds. Treuren, tel. 015-369 77 21


FF-anders, vakantiebijbel-week

Wij hopen op 21 en 22 oktober weer 2 FF Anders dagen te houden, met thema ´Duik er in!´
Meer informatie komt op
 FF Anders (jouwweb.nl).
Locatie: Ontmoetingskerk.

Dit is een activiteit voor kinderen uit groep 1 t/m 8, waarbij de kinderen met leeftijdsgenoten in een groep zitten. Tijdens twee feestelijke ochtenden in de herfstvakantie gaan we (onder andere) zingen, spelen, verhalen over Jezus vertellen, knutselen, op vrijdag samen eten, speurtocht, spelletjes en nog veel meer. 

Voor de meest recente informatie, kijk dan op de website van FF Anders: ffanders.jouwweb.nl

Contactpersoon:
Jitka Bulthuis, tel: 06 3935 2557.

adminJeugdwerk