Jeugdwerk, seizoen 2022-2023

 

Catechisatie 12-15 jaar

Elke vrijdag van 17.00-17.45 uur. Vanaf 7 oktober.
Locatie: de Dorpskerk

Koop je een nieuw apparaat dan kan het geen kwaad de gebruiksaanwijzing te lezen. Je weet dan hoe het werkt, je drukt op de goeie knopjes. Zo is het ook met de Bijbel. Wil je weten hoe het leven in elkaar steekt, wat wijs is en wat dwaas, verdiep je erin! Je kunt de Bijbel ook als liefdesbrief opvatten. God die ons zijn grote liefde verklaart. Dat wekt vertrouwen. Daar krijg je zelfvertrouwen van. Ik hoop dat jullie het zo zullen beleven.

Contactpersoon: ds. Treuren, tel. 015-369 77 21


SOOS, 12-16 jaar

Ongeveer 1 keer per maand van maand van 18:00-22:00, aansluitend aan de catechisatie. Eerste keer in oktober.
Locatie: Dorpskerk (kelder).

Samen eten – avontuurlijke activiteiten – bouwen aan vriendschappen – groeien in geloof.

Het beste begin van je weekend!

Contactpersoon: Marnix Wakker, tel. 06 – 24 32 90 30    g.m.m.wakker@gmail.com


Young and Holy, 16-20 jaar

De eerste keer is op zondagavond 2 oktober van 19.00-20.00 uur. Daarna om de drie weken. Voor wie 16 jaar is en ouder. Door ds. Treuren. Locatie de Dorpskerk.

Op deze Bijbel- en gespreksgroep gaat het over lopende zaken. Dingen die beeldbepalend in het nieuws zijn. Verder dingen die ons bezighouden, uitdagen, ergeren, enz.. We doen dat aan de hand van de Bijbel. Dat voorkomt dat we maar wat in en uit praten met elkaar. Het evangelie van Jezus Christus doorbreekt het cirkeltje van onze gedachten en gewoonten. Kom meedoen als je een plek zoekt om je geloof een impuls te geven.

Contactpersoon: ds. Treuren, tel. 015-369 77 21


FF-anders, vakantiebijbel-week

Wij hopen op 27 en 28 oktober weer 2 FF Anders dagen te houden, met thema ´Andersom!´
Meer informatie komt op
 FF Anders (jouwweb.nl).
Locatie: Ontmoetingskerk.

Dit is een activiteit voor kinderen uit groep 1 t/m 8, waarbij de kinderen met leeftijdsgenoten in een groep zitten. Tijdens twee feestelijke ochtenden in de herfstvakantie gaan we (onder andere) zingen, spelen, verhalen over Jezus vertellen, knutselen, op vrijdag samen eten, speurtocht, spelletjes en nog veel meer. 

Voor de meest recente informatie, kijk dan op de website van FF Anders: ffanders.jouwweb.nl

Contactpersoon:
Jitka Bulthuis, tel: 06 3935 2557.

adminJeugdwerk