Wijkberichten t/m 10 maart

op zaterdag, 23 februari 2019

Bidden

Dat is inademen. Je longen laten volstromen met zuurstof. Je ziel laten vervullen met de adem van God, met zijn heilige Geest. ‘Ademt u goed, ademt u diep in’, zeggen we soms. Dat is nodig om niet snel buiten adem te raken, om het lang vol kunnen houden. Inademen en uitademen, dat is bidden en werken. De eenzaamheid met God zoeken en in het dagelijks leven de handen uit de mouwen steken. Dat je daar evenwicht in vindt is belangrijk. Bij Jezus, de Messias, valt dat op: de stilte waarin Hij de Vader zoekt en zijn ontferming met de scharen.

Zondag 3 maart

Een gastpredikant die niet eerder in de Dorpskerk voor gegaan is, ds. H.G.W. Groot Karsijn uit Oosterland. Dat moet u zoeken op Schouwen-Duiveland. Hij heeft er dus een hele reis opzitten. Mag ik u vragen de geringe afstand naar de kerk te overbruggen?’Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, het woord van het geloof dat wij verkondigen.’ (Rom. 10:8)

Aswoensdag

Op Aswoensdag, dit jaar op 6 maart, begint de Veertigdagentijd. Graag wil ik u uitnodigen voor een korte dienst (een drie kwartier) om die bijzondere tijd in te gaan. We lezen (o.a. Lucas 4: 32-44) en bidden en zingen. Het thema is: stress. Daar heeft ieder mens geregeld last van. Is het per se iets negatiefs? Belangrijk is dat je weer voldoende oplaadt. Als u me daarover iets wilt aanreiken, mailt u me! Als het kan, verwerk ik wat u zegt. Hoe ging Jezus om met het constante beroep dat de mensen op Hem deden? Vanaf Aswoensdag kunt u de kalender krijgen van de Protestantse Kerk voor de Veertigdagentijd.

Invocabit

Op zondag 10 maart ’s ochtends, de eerste van de Veertigdagentijd staan we stil bij de derde keer dat Jezus zijn discipelen apart neemt en van zijn komend lijden vertelt. Ze begrijpen er niets van. ‘Dit woord bleef hun duister’. (Luc. 18: 34) Pal daarop wordt verteld dat Bartimeüs die aan de kant van de weg zit te bedelen Jezus als Zoon van David herkent en om hulp roept. Ook al is Bartimeüs blind, hij ziet beter dan alle anderen! Ontroerend zoals de Heer hem dan ook letterlijk de ogen opent. Wat betekent het ‘ziende blind’ te zijn? Met welke ogen kijk je? In de joodse traditie worden daar intrigerende dingen over verteld. Het Latijnse ‘invocabit’ is een regeltje uit Ps. 91 waar we de dienst mee beginnen: ‘Roept hij mij aan, zo antwoord Ik!’

Leerdienst

Het stukje dat nu volgt heeft ds. Franzen geschreven:

In de avonddienst van zondag 10 maart hoop ik de Schrift te openen bij Pred. 8: 1-9 en Rom. 9: 17-24. Boven de pericoop van uit Prediker staat: ‘De zin van wat God doet’. Uit vers 4 licht ik de vraag op: Is er iemand die hem rekenschap kan vragen? Dat is een vraag die ook vandaag de dag nog speelt. Kunnen of mogen wij God ter verantwoording roepen over wat er gebeurt in de wereld, in ons leven? Met Paulus en met  Zondag 47 uit de catechismus zoeken we naar een antwoord, waarbij we aan het begin van de lijdenstijd niet mogen vergeten dat wij als christenen uit de volkeren God pas op de juiste wijze kunnen begrijpen met Golgotha in ons geloof.

In Memoriam

Op 13 februari is in de rust van de Heer ingegaan Adriaan Pieter Hofman. Zijn roepnaam: Aad. Hij is 74 jaar geworden. Met Lyda, zijn vrouw, woonde hij aan de Katwijkerlaan. Wie hij was, zag je aan het erf: overal dieren en dingen die hij zelf gemaakt had. Aad was een man die altijd buiten bezig was, vitaal en vindingrijk. Hij had iets van een kunstenaar. Hij wist uit niets iets te maken. Het liefst ging hij zijn eigen gang, maar je kon een beroep op hem doen. In de dienst van Woord en gebed zat de kerk vol mensen die hij ooit met iets (of met veel) had geholpen. Met zijn zwager Kees sjouwde Aad ook jarenlang op de begraafsplaats en rond de kerk. Een mensenmens was hij èn introvert, een binnenvetter. Toen ontdekt werd dat hij ernstig ziek was, zag hij van verdere behandeling af. Hij wist dat de tijd kort was. En heeft die benut. Het zijn intens doorleefde weken geweest, van afscheid en van warme verbondenheid met zijn hele gezin, met familieleden en vrienden. ‘De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets’. (Ps. 23:2) Ondanks de vreselijke pijn was Aad gerust en moest het over deze Psalm gaan. ‘Ik weet naar Wie ik toega.’ Zijn ziel was rijk in God.

In Memoriam

Op 16 februari heeft de Heer geroepen Wouter van Wijk. Zijn roepnaam: Wout. Hij is 82 jaar geworden. Samen met zijn vrouw Elly woonde hij vanaf hun trouwen in de Van Brachtstraat 4. Een  dag voordat Wout stierf, waren zij 52 jaar getrouwd. Het waseen lichtovergoten dag! Elf jaar lang was hij al ziek, maar hij zette door. Hij beet op zijn tanden. Zeventien keer heeft hij de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. Het is onvoorstelbaar zoals Wout streed om bij Elly en zijn gezin te blijven. Eigenlijk is hij altijd wilskrachtig geweest. Onverzettelijk! Hij was ook een gangmaker, iemand die van feestjes en gezelschap hield. Hij hield van de natuur, van fietsen, wandelen en was enthousiast lid van een shantykoor. Over wat er diep in hem omging liet hij zich alleen indirect uit, ook over zijn geloof sprak hij niet. Wel kon hij hartgrondig instemmen met gebeden of kerkdiensten die hem troffen. Bij zijn afscheid stonden we stil bij de storm op het meer. (Matth. 11: 22-33) Op eigen benen over het water lopen lukte Petrus niet. We hebben de hand van Jezus nodig, zicht op Hem, om niet te verdrinken maar boven de tijd te staan.

Week 11

Dan start er weer van alles:

  • vr.   8 mrt. Soos (catechisanten incluis) uitje Leger des Heils in Den Haag
  • di.  12 mrt. Young&Holy, dit keer om 19.00 uur in ’t Rooie Keldertje
  • wo.13 mrt. Bijbelkring Keijzershof, om 10.30 uur in de Weidevogelhof
  • wo.13 mrt. Belijdeniscatechisatie, om 20.00 uur in de consistorie
  • do.14 mrt.  Dertigers bij Lieke Dik, om 20.30 uur, Zetveld 27, 2632AM in Nootdorp
  • vr. 15 mrt.  Catechisatie 12-15 jr., om 17.00 uur in de consistorie

 

met een hartelijke groet,
ds. Treuren

 

Huwelijksjubileum

Dhr. J. C. Kuijpers en mevr. M.J. Kuijpers -van Leeuwen zijn op 13 maart 50 jaar getrouwd.
Een gouden huwelijk, wat een feest om dit te mogen vieren!
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met familie en vrienden.

Giften

  • Lijda Datema heeft een gift van €5,00 ontvangen, bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
  • Lijda Datema heeft ook een gift van €5,00 ontvangen voor het orgel van de Dorpskerk.
  • Ds. Treuren heeft een gift ontvangen van €20,00 bestemd voor het orgel van de Dorpskerk.
  • Nel van de Kley heeft een gift van €10,00 ontvangen, voor de Diaconie van de Dorpskerk.

Tot slot

Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot
soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn

 

Anne-marie Overvliet – Visser

 

 

 

 

 

 

 

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 10 maart