Wijkberichten t/m 3 september

Circus

Bij het hooggeëerd publiek zat de stemming erin. ‘Geloven jullie dat ik ook met m’n ogen dicht over het koord kan lopen?’, vroeg de acrobaat. ‘Ja’, riep het publiek enthousiast. ‘En geloven jullie dat ik met m’n ogen dicht deze kruiwagen naar de overkant kan duwen over het touw? Zeg ja of nee!’ De toeschouwers riepen opgewonden ‘ja’. ‘Wie van u wil er in die kruiwagen gaan zitten, terwijl ik die duw?’ Ineens bleef het akelig stil. ’t Kwam nu wel heel dichtbij. Zo is ’t ook met geloven, dat lijkt een fluitje voor een cent. Petrus loopt spontaan naar Jezus toe over het water. Maar als hij de wind hoort gieren en de golven rond hem opspatten, beseft hij pas waar hij mee bezig is. (Matth.14: 30) Het doen, het in vertrouwen op Jezus handelen, is een kunst!

Nieuwe priester

Het bovenstaande verhaaltje hoorde ik gisteren bij de presentatie van pastor Max Kwee aan de parochie ‘Christus Koning’, waartoe ook H. Joannes de Dooperkerk in Pijnacker hoort. Ik had nog een vrije zondag en heb die gebruikt om deze feestelijke, warme en zeer goed bezochte viering bij te wonen. Het was alsof ik nog op vakantie was. De viering vond op steenworp afstand, maar los van alle protestantisme als in Italië. Gelukkig dat er in een tijd van schaarste opnieuw een tweede priester mocht (van het bisdom) beginnen. De cadeaus die pastor Kwee kreeg waren bijzonder. Een huis om in te wonen, de parochianen zelf(!) om mee samen te werken en te dienen, en in een sieradenkistje de sleutels van de verschillende kerkgebouwen. Ik wens hem en de parochie de vreugde en het licht van Jezus Christus toe!

Vertrekkende dominee

Na tien jaar als predikant aan de wijkgemeente KC Delfgauw verbonden te zijn geweest, en daarmee ook aan de Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw neemt ds. Robert Stigter op 27 augustus afscheid. Er is in die jaren veel gebeurd. Met Robert en Hilde samen, -er kwamen in korte tijd vier kinderen, met alle hectiek vandien. Als predikant ontdekte Robert in deze eerste gemeente zichzelf en ontwikkelde hij zijn eigen ‘format’: in het voorgaan, het pastoraat, het mede leiding geven aan de gemeente en haar organisatie. Ook dat was intensief. Robert is er erg goed in mensen te inspireren om zich in te zetten in de gemeente. Op bestuurlijk terrein weet hij uit een soms pruttelende brei helder een visie te formuleren en die uit te dragen. Ook op de synode van de PKN hebben ze dat inmiddels ontdekt. Ik hoop, Robert, dat je gaven en talenten ook op je nieuwe plek in Voorburg tot hun recht zullen komen en dat jullie, Robert en Hilde, met jullie gezin, -binnenkort dus stadsbewoners-, er een gelukkige tijd zullen hebben. En dank voor het samenwerken!

Rond de diensten

Op zondag 20 augustus hoop ik weer voor te gaan in de Dorpskerk. Fijn om weer in uw midden te zijn en een nieuw seizoen te beginnen. De feestelijke startzondag, -op de gemeenteapp werd u al uitgenodigd-, duurt nog even, die is op 17 september. Daarna beginnen de catechisaties, de Bijbel- en gespreksgroepen enz.. U bent eraan gewend dat ik in het najaar een serie vervolgpreken over verhalen uit het O.T. houd. Dit seizoen lezen we poëtische gedeelen. We beginnen met een paar Psalmen, stappen over op fragmenten uit Prediker om af te ronden met een drie- of vierluik over het Hooglied. Deo volente. En als het Koninkrijk Gods nog niet is aangebroken. Daar kun je met het oog op alle rampspoed en onrecht in de wereld alleen maar vurig op hopen.

De ‘vreze des Heren’

Terugkomend op 20 augustus. We lezen dan Psalm 104. Een werkelijk koninklijk loflied over Gods scheppende werk. In het O.T. is vaak sprake van ‘de vreze des Heren’. Een uitdrukking die veel mensen afschrikt omdat ze doet denken aan vrees, aan angst. Aan angst voor straf. Maar ‘vrezen’ heeft in het Hebreeuws met ‘zien’ te maken. Het zien van God in de schepping, zijn majesteit en liefde ontdekken in alles wat ons omringt, daar diep van onder de indruk komen. In Psalm 104 zie je,-en ik hoop dat u het ook van uw vakantie weet-, waar dat toe leidt: tot vreugde en geluk. Bartjan Geleijnse, en Mirjam en Hannah Butter zetten zich muzikaal in voor de dienst. Verder verzorgt Angélique Franke het kindermoment.

Zionisme

Dan zondag 27 augustus. Een korte Psalm, namelijk Ps.87, de wortel van het Zionisme. Zoals in het gebedskleed (de tallith) van de Joden er een knoop tussen de draadjes (de tsitsith) zitten, is het belangrijk je te realiseren dat er altijd een knoop zit tussen de Bijbel en de werkelijkheid. Er is een geheim, een tegoed, een verborgenheid. Pas je de teksten linea recta toe dan speel je met vuur, dan veroorzaak je kortsluiting. Met een beroep op ‘het staat er toch’ is in de loop van de geschiedenis dwingelandij, heerszucht en volkerenmoord gerechtvaardigd. De legendarische Alexander de Grote hakte de Gordiaanse knoop door. Wat je dan overhoudt is een wereld zonder geheim, zonder God. Ook het Zionisme zoals we dat kennen is van origine iets seculiers. Theodor Herzl wilde dat Israël een staat werd (‘Der Judenstaat’, 1888) als alle anderen: met een leger, parlement, militaire en economische slagkracht, technische know houw en alle gevolgen vandien. Psalm 87 spreekt over Sion als lichtend middelpunt van de wereld.. Is dat van dezelfde orde? Hoe zit dat?! Aan deze dienst werken Henk Lemckert (orgel) en Wouter Vernhout (piano) mee.

Gastpredikanten

In de avonddienst op 27 augustus gaat, voor het eerst, ds. G.C. Lock voor uit Scheveningen. Hij is de opvolger van ds. J. Maasland die op zondag 3 september ’s ochtends voorgaat, u welbekend. In de avonddienst op 3 september gaat ds. B.E. Lamain, sinds een half jaar predikant in Delft, verbonden aan de wijk Binnenstad-Vrijenban.

met hartelijke groet, mede namens Miranda, Ilja en Sacha.
ds M. Treuren

Jarigen:

Voor adressen, zie Centraal Contact.
• Dhr. P. Bos wordt op 23 augustus 87 jaar.
• Dhr. A. Gorissen wordt op 27 augustus 88 jaar.
• Mevr. G.J. de Vroed wordt op 29 augustus 84 jaar.
• Mevr. J.A. De Hoog-Lalleman wordt op 30 augustus 91 jaar.
• Mevr. N. Snijder-Commijs wordt op 2 september 95 jaar.
• Dhr. A.W. de Graaf wordt op 7 september 87 jaar.
• Mevr. D.P. van der Meer-van der Elst wordt op 8 september 90 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubilea:

Voor adressen, zie Centraal Contact.
• Dhr. en mevr. De Zwart-van den Ouden zijn op 21 augustus 60 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Bouwer-Kromkamp zijn op 23 augustus 60 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Notenboom-Oudshoorn zijn op 2 september 40 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Varkevisser-Buitendijk zijn op 9 september 25 jaar getrouwd.
Twee diamanten, een robijnen en een zilveren huwelijk. Van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften:

• John de Prieëlle heeft een gift van €20,00 ontvangen, voor het orgelfonds van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €10,00 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Lijda Datema heeft een gift van €30,00 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
Gevers, hartelijk dank voor uw giften!

Tot slot

Waardevol

Overal vandaan
bijeen gespoeld.
Stuk voor stuk
met een eigen verhaal,
een eigen verleden.

En natuurlijk botst
het wel eens,
niet iedereen hoeft
hetzelfde te zijn.
Juist die verschillen
verhogen de waarde.

Voel je welkom
in ons midden,
weet je waardevol
voor het totaal!

Anne-marie Overvliet – Visser