Wijkberichten t/m 6 september

op zaterdag, 26 september 2020
De diensten van 30 augustus en 6 september

Op zondag 30 augustus en 6 september gaat ds. Treuren weer voor in beide ochtenddiensten na vier weken vakantie. We wensen hem toe dat hij met hernieuwde energie en Inspiratie de draad op kan pakken! Wat de preken betreft zal die draad opgepakt worden in het Bijbelboek Exodus, hoofdstuk 4. Waar Mozes opdracht krijgt het volk Israël uit Egypte te voeren en hij zich daar wel zeer vrijmoedig tegen verzet. In de kerkenraad hebben we erover gesproken hoe belangwekkend dit Bijbelboek nog steeds is. Persoonlijk boeit Exodus me niet alleen vanwege de vele bekende verhalen die erin staan, maar ook omdat het op een bepaalde manier tijdloos is: het thema van verlossing en, paradoxaal genoeg, onze eeuwige hang terug naar de ‘vleespotten van Egypte’. Wat bedoel ik daarmee? Dit: Werkelijk leven als een bevrijd mens en vertrouwen hebben blijkt helemaal niet eenvoudig. Het is vaak gemakkelijker of aantrekkelijker terug te vluchten naar wat we kennen, naar onze oude zekerheden, naar slavernij in welke vorm dan ook, het eeuwige ‘moeten’ dat we onszelf en elkaar opleggen en waarmee we onszelf en elkaar zo kunnen vermoeien. “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt”,…ja maar,…
Op 6 september is het overstapdienst: sommige kinderen maken de overstap van de onderbouw naar de bovenbouw van de kindernevendienst, anderen maken de stap van de kindernevendienst naar de tienerdienst. De leiding zal hierbij stil staan. We wensen alle kinderen toe dat het een mooi jaar mag worden waarin zij een goede tijd met elkaar zullen hebben in en om de diensten! En we wensen de leiding Gods zegen op hun werk.

Er zijn ook tieners die de tienerkerk hebben verlaten omdat ze die ontgroeid zijn. Laten we hen niet vergeten en ook voor hen bidden. Als je 16 bent is naar de kerk gaan en geloven en trouw zijn in deze dingen helemaal niet vanzelfsprekend. Veel vrienden en klasgenoten hebben een heel ander leven. En er zijn andere belangrijke zaken die de aandacht opeisen.

Coronamaatregelen

De landelijke en regionale coronamaatregelen worden regelmatig aangepast. De wijkkerkenraad volgt de ontwikkelingen en zal aanpassingen doen in het protocol zodra nodig blijkt. Als u daarover vragen heeft of suggesties, we horen het graag en we zullen het zeker meenemen in onze frequente beraadslagingen!
In juli is het zingen in de diensten vrijgegeven. U heeft het kunnen lezen in een extra wijkbericht dat per e-mail verspreid is. Mocht u dit gemist hebben, dan hierbij nog een korte toelichting. De kerkenraad, waarin gemeenteleden van jong tot oud vertegenwoordig zijn, was na rijp beraad unaniem. Het zingen vormt zo’n belangrijk onderdeel van de eredienst en de beleving daarvan, dat we het graag weer wilden toestaan binnen de kaders die hiervoor door de overheid en de PKN zijn meegegeven. Ook al betekent het dat men zich bij binnenkomst moet laten registreren. Registraties worden drie weken door de scriba bewaard en dan vernietigd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD mocht iemand die recent een dienst bezocht heeft positief getest hebben op het virus.
Het besluit om weer te zingen is voor sommige mensen helaas aanleiding om niet naar de kerk te komen. Voor anderen is het juist aanleiding om wel weer te komen. De kerkenraad gaat sowieso in een goede live-streamverbinding investeren met een betere kwaliteit van beeld en geluid, om eenieder tegemoet te komen die niet in de gelegenheid is de diensten te bezoeken of dit niet wil of durft. Ook voor de langere termijn is die livestream een goede zaak, los van corona. In de vorige CC heeft Jan Willem Duijzer over de investering een bericht geschreven namens het College van Kerkrentmeesters. Helpt u mee om nieuwe techniek mogelijk te maken? Een bijdrage kan worden gestort op rekening NL56 RABO 0354 4041 64 t.n.v. CvK Prot.Gem.Pijnacker-Delfgauw onder vermelding van bijdrage livestream Dorpskerk.
Wist u al dat ook de avonddiensten tegenwoordig te volgen zijn via de livestream? We zijn blij dat er inmiddels zes gemeenteleden zijn die het streamen bij toerbeurt verzorgen. Henry, Evert, Hans, Johan, Ruurd-Jan en Marnix, fijn dat jullie dit willen doen!

Jubileum ds. Treuren

Op donderdag 30 juli was ds. Treuren 25 jaar predikant in de Dorpskerk. Zoals in de vorige CC’s aangekondigd, willen we hier als gemeente D.V. op 27 september aanstaande bij stilstaan. Dit is tevens de startzondag voor onze wijkgemeente. In de volgende CC meer hierover. U kunt een donatie doen voor een cadeau als u wilt, hoe eerder hoe beter. Als u beschikt over een smartphone met QR app, dan kunt u doneren via onderstaande QR code. Anders kunt u dit doen via een overschrijving naar het volgende bankrekeningnummer o.v.v. uw naam en ‘Bijdrage cadeau ds. Treuren’: NL82 RABO 0329 0668 11 t.n.v. A.A. van Kalkeren te Pijnacker. Als u wilt weten wat voor cadeau we in gedachten hebben, stuurt u me dan een mailtje: annette@dedeugd.org of belt/appt u even (06-18085140). U begrijpt dat ik dit hier niet kan opschrijven.

Giften

Er zijn deze keer geen nieuwe giften te vermelden.

Jarigen en jubileum

Deze gemeenteleden van boven de 80 jaar zijn binnenkort jarig. In deze tijden waarin bezoek ontvangen beperkt is, is een kaartje welkom!
Mevr. J.A. de Hoog – Lalleman wordt op 30 augustus 88 jaar.
Mevr. N. Snijder – Commijs wordt op 2 september 92 jaar.
Dhr. A.W. de Graaf wordt op 7 september 84 jaar.
Mevr. D.P. van der Meer – van der Elst wordt op 8 september 87 jaar.
Ook is er een huwelijksjubileum:
Dhr. en mevr. Huijsman – Westra zijn op 3 september 40 jaar getrouwd.
Allen van harte gefeliciteerd!

Ten slotte een Ierse zegenbede (Liedboek p 1336)

May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
the rains fall soft upon your fields.

And until we meet again, until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.

May the sun make your days bright,
may the stars illuminate your nights,
May the flowers bloom along your path,
your house stand firm against the storm.

And until we meet again, until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.

Vertaling:
Moge de weg je tegemoet komen.
Moge de wind altijd in je rug zijn.
Moge de zon warm op je gezicht schijnen,
de regen zacht op je velden vallen.
Moge de zon je dagen helder maken,
de sterren je nachten verlichten.
Moge de bloemen bloeien langs je pad.
Moge je huis de storm doorstaan.
En tot we elkaar weerzien,
moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand.

Annette de Deugd-van Kalkeren, voorzitter wijkkerkenraad

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 6 september