Wijkberichten t/m 7 januari

Kerstmarkt

De kerstmarkt van 9 december heeft in een paar uren tijd het prachtige bedrag van 2250 euro opgeleverd. De opbrengst is bestemd voor electrische verwarming van de kerk. We zouden in dat opzicht een snelle transitie willen maken. Weliswaar is een stevige jas en dikke trui ook al wel een remedie tegen de kou, maar soms zit u toch te kleumen. Een directere (goedkopere) wijze van verwarming kan daar veel in betekenen. Alle medewerkers van de Activiteitengroep Centrum die zich voor en achter de schermen hebben ingezet veel dank!

Vierde adventszondag

Op zondag 24 december in de ochtenddienst ds. J.M. Aarnoudse uit Ede. Hij is de man die in de gevangenis zit/werkt)-*. Paulus schrijft terwijl hij vast zit, ermee rekenend dat zijn bloed zal worden ‘geplengd’ in dienst aan Christus: ‘De Heer is nabij’. (Fil.4:5) Hij komt, Hij is er. Juist als je gevangen zit in allerlei zorgelijke gedachten.

Kinderkerstfeest

Vroeg in de Kerstavond, van 18.30-19.15 uur, het sfeervolle Kinderkerstfeest georganiseerd door de Kindernevendienst waar veel (jonge) gemeenteleden aan meewerken. Om het Kerstverhaal opnieuw te beleven! In de afgelopen jaren waren er veel (groot)ouders met kinderen. Mooi, want juist voor wie kind is en alwie kinderlijk gelooft is dit feest bedoeld.

Vrede zij u

Oorlog en oorlogsdreiging beheersen het wereldtoneel. ‘Staten zijn georganiseerde roversbenden’, schreef Augustinus al. En als je grote geld volgt: banken, multinationals e.a.. Er is veel hebzucht, angst en onzekerheid. ‘Vrede zij u’, die Christus-boodschap wil ds. Carla Schoonenberg de Kerstnacht uitdragen. Vaste prik bij de dienst het stemmige kaarseritueel. U zingt allereerst zelf. Maar enkele cantorijleden, met trompet- en orgelbegeleiding geven deze Kerstnachtdienst die om 22 uur begint nog wat meer kleur op de wangen. Na afloop is er Glühwein en chocolademelk, als weer goed is bij de vuurkorven buiten.

Kerstochtend

Het grote feest van het Licht beginnen we met in-zingen. Zingen zullen we de hele dienst veel doen, niet ongelijk aan de engelen! We laten ons inspireren door Alexander Muilwijk, trompet/bugel, Hans Smaal, orgel en Mirjam&Hannah Butter, fluit en piano.
We staan stil bij de herders ‘die ’s nachts de wacht hielden over hun kudden’. U doet dat ook! Uw
schapen, geiten en lammetjes? Nou, u probeert zo goed en kwaad als dat lukt, alles wat u van plan bent en allen met wie u omgaat bijeen te houden. Soms word er van alle kanten aan je getrokken. Soms
gaat een eigenwijs schaap met je aan de haal gaan.. ‘Opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze’. (10) Over deze omslag, de onwennige vreugde en eenvoud die deze hemelse boodschap oproept wil ik preken. ‘Vrezen’ komt in de taal van de Bijbel van ‘zien’. In het licht van Christus laat God ons alles anders zien.

Concert

Op vrijdag 29 december een stemmig concert met mezzo-sopraan Anjo van Hemert, begeleid door Bartjan Geleijnse op het orgel of piano met religieuze liederen. Anjo kan ontroerend mooi zingen en

Bartjan dienstbaar begeleiden. Voor een tientje geniet u van een fijne avond.

Oudejaarsdag

Valt dit jaar op zondag! In de ochtenddienst gaat ds.H.J. Franzen voor. Op Oudejaarsvond klinkt het Kerstevangelie nog na in wat erover Maria geschreven staat. Als de herders opgewonden, hun verhaal doen, begint ze niet te stuiteren. Nee, ze slaat op wat zij hoort. Ze is er in stille overpeinzing mee bezig. Het heil van God is te groot dat je het één, twee, drie kunt bevatten. Je moet er gedurig mee bezig zijn om er echt in door te dringen. Deze stille, ontvankelijke houding hebben we meer dan ooit nodig. Onze wereld is dolgedraaid, een gekkenhuis. De snel op elkaar flitsende beelden op de TV, alle shows met hun glitter&glamour, het (sorry!) vaak hysterische gegil op Oudejaarsavond hebben iets demonisch. Durft u een Maria te zijn? De kerk drijft op Maria’s! Zij er is het symbool van.

D.A.L.

Op 7 januari, de eerste zondag van het nieuwe jaar een dienst voor alle leeftijden, waaraan wordt meegewerkt door Ellemijn en Wouter Vernhout (saxofoon en piano) en Michel Varkevisser (electrische gitaar). Waartoe is Jezus gekomen? Hoe heeft Hij zelf zijn opdracht gezien? Dat is een ook voor Hem een ontdekking geweest! Het bidden speelde er een grote rol in. We lezen het spannende Mc.1:29-39 waarin de groepsdruk die op Hem uitgeoefend wordt sterk is. De mensen willen een Heiland die iedereen gezond maakt. Gezondheid is toch het allerbelangrijkste of niet soms? Dat wordt bij het Nieuwjaarwensen vaak gezegd..

Receptie

Na afloop van de dienst de Nieuwjaarsreceptie waarvoor u wordt uitgenodigd om elkaar heil en zegen te wensen. Er is koffie& thee&limonade. Hans van Spronsen spreekt een wens uit, daarna heffen we het champagneglas. Er zijn ook lekkere hapjes en/of oliebollen. De kelder is open voor de kinderen en tieners en er worden spelletjes georganiseerd.

Evangelische parel

Ik sluit af met een citaat uit ‘de evangelische parel’, een mystiek geschrift uit de zestiende eeuw.
‘Ik (Jezus Christus) ben eens lichamelijk om jou geboren, met de bedoeling altijd geestelijk in jou geboren te worden. En zo verder voor alle andere hoogfeesten die uitwendig van mij worden gevierd, opdat ze ook geestelijk in jou voltrokken mogen worden.’

U licht en vreugde wensend,
ds. Treuren.

Jarigen

 • Mevr. L. van der Wees-van Tilborg in Nootdorp, wordt op 28 december 83 jaar.
 • Dhr. B.W. Vermeer wordt op 29 december 84 jaar.
 • Mevr. M.T. Boeltjes-Deegenaars wordt op 2 januari 89 jaar.
 • Dhr. B.J. Winterman wordt op 7 januari 86 jaar.
 • Dhr. J.C.M. Klomp 2641 VZ, wordt op 11 januari 88 jaar.

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum:

 • Dhr. en mevr. Blom-Lammers zijn op 8 januari 60 jaar getrouwd. Een diamanten huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

 • Lijda Datema heeft een gift ontvangen van €20,00 ten behoeve van de Diaconie van de Dorpskerk.
 • Lijda Datema heeft een gift van €20,00 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
 • Ds. Treuren heeft een gift van €50,00 ontvangen ten behoeve van de Dorpskerk.
 • Ds. Treuren heeft een gift van €10,00 ontvangen voor het orgel van de Dorpskerk.
 • Ds. Treuren heeft een gift van €12, 00 ontvangen voor de Kerstverlichting van de kerk.

Gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Kom, volg het spoor
van de sterren heel gericht.
Dwars door het donkere dal.
Die ster gaat je voor,
tot je rust vindt en licht
bij ’t Kind in een simpele stal.
Fijne kerst!

Anne-marie Overvliet – Visser

AKB

Zoals voor de dienst van 10 december en op de gemeenteavond al onder uw aandacht gebracht: in januari begint de nieuwe Actie Kerkbalans (AKB). Wij vragen u nadrukkelijk op bezinning over niet alleen uw gift, maar ook om er met mensen over in gesprek te gaan waarvan u weet dat zij misschien minder betrokken zijn bij de kerkgang maar daarom niet los zijn van de kerk. ‘Wat is uw Dorpskerk u waard’?
Vorig jaar was voor de AKB € 85.000 euro begroot; daarvan kun je een predikant drie en een halve dag (3,5!) betalen maar heb je geen verwarming, geen licht, geen koster, geen organist, geen koffie/thee/limonade, geen liedboeken, geen kindernevendienst of tienerdienst, geen oppasdienst. Daarom de dringende oproep meer te geven dan de contributie voor de sportclub of muziekles. En wilt u erbij bedenken dat te veel mensen niet of vrijwel niet geven en er met hen zo mogelijk het gesprek over openen? En u begrijpt dat ook de kerk te lijden heeft onder inflatie. De kerk is meer dan een kerkdienst op zondag, maar een gemeenschap die naar elkaar omziet, die diaconale hulp geeft waar die nodig is, die hulp biedt bij geestelijke nood, die mensen verbindt en omziet naar zieken. En dat kost dus geld…..!
Tenslotte: elders in dit kerkblad vindt u ook een algemeen stukje over de AKB, met daarbij uitgelegd de mogelijkheid dat de belastingdienst “meebetaalt’.

De ouderling-kerkrentmeesters van de Dorpskerk