De preek van zondag 3 oktober 2021; woorden geven 2.

op donderdag, 07 oktober 2021

De dienst is te bekijken via https://www.youtube.com/channel/UClfZla9nW00oLuA9al90DJg en te beluisteren via www.kerkomroep.nl.                                    

Bijbelgedeelte: 1 Petrus 3, 13-22  (NBV).
Voorganger: ds. Jelke de Jong (dominee@deacker.pknpijnackerdelfgauw.nl).

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

Hoe reageer jij wanneer je merkt dat mensen over jou roddelen? Wat doe en zeg je wanneer mensen in jouw directe omgeving jou (ten onrechte) in een kwaad daglicht stellen? Als mensen laagdunkend over je doen, of dat wat voor jou belangrijk, waardevol, onopgeefbaar is nivelleren of onderuit halen en belachelijk maken?

Ik regeer verschillend, zo heb ik gemerkt. Wanneer in zulke situaties mijn hoofd de regie houdt, reageer is doorgaans rustig. Maar wanneer ik reageer vanuit mijn onderbuikgevoelens, dan kan ik soms heftig reageren. Ik raak geïrriteerd of boos en word strikt, strak en onkreukbaar. Dan is het niet meer gezellig. Wanneer ik niet oppas, raak ik dan namelijk makkelijk uit de verbinding: met mezelf en met de ander.

Iets dergelijks speelde ook bij de eerste lezers van de Petrusbrief. Ze zijn pas tot geloof in Jezus Christus gekomen. Onlangs gedoopt. Zij zijn enthousiast, maar hun omgeving is dat niet. In hun woon- en werkomgeving krijgen ze te maken met spot, minachting, discriminatie etc. Dat brengt hen in verwarring. Het maakt hen bang. Gevolg: ze reageren vaak als door een wesp gestoken. Heftig, emotioneel, negatief. Gaan in de verdediging. Raken uit de verbinding. Dreigen af te haken. 

Petrus: ‘Dat moeten jullie zo niet doen. Reageer niet via de negatieve lijn, maar via de positieve lijn. Niet verdedigend, maar vriendelijk, liefdevol en met respect voor je gesprekspartner. Houd je geweten zuiver. Waak over je hart. Maakt je hart niet tot een oord van wrok en boosheid, want je hart is de bron van je leven’.

‘Makkelijker gezegd dan gedaan’, hoort Petrus zijn lezers zeggen. Daarom herinnert de apostel hen er aan dat ze gedoopt zijn. Hij brengt de doop ter sprake. Hij heeft het over de doop als een vraag aan God om een zuiver geweten. Anders vertaalt: de doop als een geschenk van een goed geweten tegenover God. Niet zo duidelijk. Wat mij wel duidelijk is, dat Petrus nadrukkelijk de weg naar binnen wil maken. Zijn (doop)onderwijs is gericht op het zuiver houden van ons geweten. 

Anna is gedoopt. Dopen doe je met (veel of weinig) water. Het water van de doop zit vol beeldtaal. Water kan verwoestend zijn: Noach (zondvloed), Zeeland 1953, Limburg juni 2021. Water is ook heilzaam: planten gaan er door groeien; het lest de dorst van mens en dier. Water geeft verbinding. Het verbindt landen en continenten met elkaar.

Het water van de doop staat voor (eeuwig)heil, redding. Verbinding. Het doopwater herinnert ons aan de verbinding -door het geloof- met Jezus Christus, de levende Heer. Anna is gedoopt. Dat maakt duidelijk: zij is verbonden met Christus en met Zijn gemeente en met de wereldwijde kerk, het lichaam van Christus. Zij hoort er helemaal bij: bij God en bij Zijn huisgezin.

Doopwater brengt in herinnering: Jij bent met Christus verbonden. Jezus woont in je hart. Je deelt in het leven dat Christus met Pasen aan het licht heeft gebracht. Het leven dat de dood niet meer stuk kan krijgen. Je hebt deel aan Jezus’ liefde. Liefde die bereid is voor een ander een stap terug te doen als dat moet.

‘Daarom’ zegt Petrus, ‘leef en reageer vanuit die liefde. Ook als de situatie onveilig of bedreigend is’. ‘Erken Christus als Heer en eer Hem met heel je hart’ (15).

‘Erken Christus als Heer’. Als Heer, ‘Kurios’ staat Christus boven alle (bedreigende en verwoestende) machten, krachten, energieën, invloeden en wat jou ook maar wil beschadigen. Bij Hem ben je veilig en geborgen. 

‘Leer je aan’ zo zegt Petrus ‘Om vanuit die veilige uitvalsbasis niet (meer) te reageren vanuit je eerste natuur, maar vanuit je tweede natuur (in verbondenheid met Christus). Reageer niet meer vanuit angst, maar vanuit de liefde. De liefde waarmee Christus ons heeft liefgehad. Angst verdeelt, maar liefde verbindt.

Wat levert dit op?

-Rust, vrede, diep van binnen, want je blijft in verbinding: met je zelf, met de ander, met God.

-Je behoudt je innerlijke vrijheid. Je wordt niet geknecht door angst, maar laat je leiden door de liefde. Je bent niet meer bang voor mensen die je niet zo begripsvol bejegenen.

-Veerkracht. Je wordt niet meer zo in verwarring gebracht door mensen die je onvriendelijk bejegenen en leert lijden omwille van het evangelie te verdragen.

– Openheid. Vanuit verbinding blijf je open /ontvankelijk voor wat op je afkomt en voor wat de Geest vanuit je hart kan opdiepen. In bedreigingsvolle situaties sla je niet dicht, maar ben je instaat om in verbinding te vertellen wat de hoop is waaruit je leeft.

Deze rust/vrede, vrijheid, veerkracht en openheid is krachtig. Het kan verzet breken. Best mogelijk dat de wangen van spotters rood gaan kleuren van schaamte.

De doop is een geschenk. Een cadeau. Een cadeau moet je uitpakken. Het cadeau van de doop pak je niet één keer uit, maar steeds weer. Dagelijks. Elke dag er voor kiezen om te leven en te reageren vanuit de liefde waarmee Christus ons heeft liefgehad. Je geweten zuiver houden. Er voor kiezen om je niet te laten overwinnen door het kwade, maar het kwade te overwinnen door het goede. Goed blijven doen. Ook als je omgeving niet meebeweegt of zelfs tegen beweegt. Zo blijf je in het Licht. Leef als kinderen van het Licht! Dat is tot eer van God, tot zegen voor anderen en jezelf.

Amen.

albertDe preek van zondag 3 oktober 2021; woorden geven 2.