De mezoezah

Het is u misschien wel bekend met de mezoezah, maar hoeveel weet je er eigenlijk echt over? Is het een gebod om een mezoezah op je deurpost te hebben? Is het alleen voor religieuze Joden? In dit artikel leest u vijf interessante feiten over de mezoezah.

De Joodse traditie van het aanbrengen van de mezoezah is gebaseerd op de verzen 18-20 in Deuteronomium 11, die spreken over Gods gebod aan de kinderen van Israël om Zijn woord op de deurposten van hun huizen te schrijven.

De mezoezah wordt bevestigd aan de rechterbovenkant van elke deurpost in het huis, behalve de badkamer en het toilet.

Elke mezoezah bevat een opgerolde tekst (afgebeeld) met het ‘Shema’ gebed en verzen uit Deuteronomium 6:4-9 en Deuteronomium 11:13-21 in het Hebreeuws.

Veel religieuze Joden laten het perkament van hun mezoezah ten minste twee keer in de zeven jaar controleren op gebreken, zoals kleine scheurtjes of vervaagde letters.

In de Joodse traditie is de mezoezah op de deurpost van het huis een symbool van iemands gehoorzaamheid aan Gods geboden, en Zijn bescherming over hun huis.

De traditie van het aanbrengen van een mezoezah wordt wijdverbreid gevolgd in de Joodse wereld, zelfs door Joden die niet religieus zijn.

Hoewel het belangrijkste deel van de mezoezah de qelaf (het beschreven perkament) is, en niet het omhulsel zelf, is het ontwerpen en produceren van mezoezah-omhulsels door de eeuwen heen tot een kunst verheven.

Nelli van den IIssel Groen