Collectebonnen en Giften

Collectebonnen. Handig! En soms een extraatje voor de kerk.

U kent dat wel ´s zondagmorgens: ‘Hebben we geld voor de collecten?’ Twee mogelijkheden: er zitten in de portemonnee ofwel alleen maar stuivertjes en dubbeltjes of alleen maar briefjes van vijftig euro. Veel mensen kopen alleen al daarom collectebonnen. Dat zijn kaarten met een kwitantie (‘Ontvangen van …’) en daaraan 20 afscheurbare bonnen.

Er zijn bonnen van € 0,75 en van € 1,50.
Er zijn dus kaarten van € 15,00 (met 20 bonnen van € 0,75) en kaarten van € 30,00 (met 20 bonnen van € 1,50).

In plaats van geld doet u dus strookjes (collectebonnen) in de collectezak. Er is nog een aantrekkelijk aspect. Het kan u een besparing aan loon- en of inkomstenbelasting opleveren. Collectebonnen worden namelijk aangemerkt als giften en die mag u vermelden in uw aangifte inkomstenbelasting. Zie hiervoor verderop ‘collectebonnen, giften en de fiscus’.

Niet iedereen wil die belastingbesparing trouwens in eigen zak steken, maar geeft die besparing weer door aan goede doelen, aan uw kerk bijvoorbeeld.

Bonnen bestellen

Bestel eerst de bonnen telefonisch of per mail bij een van de depothouders:

Dhr. M. Braat Delftsestraatweg 62
Delfgauw
015-3694910
jacqueline@m-j.nl
Mw. A. Rodenburg-Mostert
Park Berkenoord 42
Pijnacker
015-3694163 adrierodenburg@skpnet.nl
Dhr. A. Kranenburg
Anna van Burenstraat 34
Pijnacker
06-44700042 arendkranenburg@msn.com
Dhr. D. Vermeijden
Dr. W. vd Horstlaan 7
Pijnacker
06-53179180 davbeheer@gmail.com

Betaling:

Betaling per bank: rekeningnummer NL56 RABO 0354 4041 64  t.n.v. CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw, o.v.v. Depot AK.

Collectebonnen, giften en de fiscus*

Onze kerk heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften voor de actie Kerkbalans of voor de diaconie en de aanschaf van collectebonnen aftrekbaar kunnen zijn bij de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.

Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:

  • een drempel van minimaal 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60,00, en maximaal 10% van het drempelinkomen (totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3), maar zonder persoonsgebonden aftrek, terwijl ook het drempelinkomen van de – voor zover het hele jaar aanwezige – fiscale partner wordt meegeteld
  • bewijs met een kwitantie of bankoverschrijving van de gift of aanschaf van collectebonnen.

Om giften te kunnen aftrekken zonder minimale en maximale drempel geldt het volgende:

  • een minimale periode van 5 jaar
  • de bedragen regelmatig (minstens 1 x per jaar) worden overgemaakt
  • het bedrag moet ieder jaar even groot zijn.

Een overeenkomst hiervoor kan als pdf-document worden gedownload op de downloadpagina, of opgevraagd worden via administratiecvk@pknpijnackerdelfgauw.nl.

U gelieve dit formulier volledig in te vullen, met uitzondering van het transactienummer. Dat laatste wordt door de administrateur ingevuld. Na invullen graag alle bladen mailen aan administratiecvk@pknpijnackerdelfgauw.nl of per post sturen naar:

Delftsestraatweg 62
2645 CB Delfgauw

Toelichting automatische incasso

Voor de kerkelijke gemeente is het verwerken van automatische incasso’s goedkoper dan dat van andere betalingen. Daarom vinden we het fijn als u uw bijdrage automatisch laat incasseren.

Als u een machtiging tot automatische incasso geeft, geldt:
Door ondertekening van het formulier geeft u toestemming aan de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incassant-ID van de kerkelijke gemeente is: NL94ZZZ302584829663

* Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend! Lees voor de precieze regelingen de informatie van de Belastingdienst