Taizé viering Dorpskerk zondag 21 mei 19:00 uur

taizeviering Ontmoetingskerk

“God aanwezig in ieder mens”

In de avond van 21 mei, de zondag na Hemelvaart, is er een Taizé viering. De liederen spelen een grote rol in de dienst en dit keer zingen we ‘golden oldies’, liederen die we vanaf de start van deze diensten in 2011 vaak hebben gezongen. Zo laten we de klanken van eerbied voor God door heel de kerk klinken met elkaar.

De Taizé viering is een korte kerkdienst waarin de stilte centraal staat. Met een klein koor en muzikanten geven we extra kleur aan de liederen. U bent van harte welkom, ook om na afloop koffie/ thee te blijven drinken.
De dienst start 19:00 uur.