Koninklijke onderscheidingen

Ter gelegenheid van de verjaardag van Z.M. de Koning heeft de burgemeester van Pijnacker-Nootdorp op 26 april een aantal koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Vier onderscheidingen in de orde van Oranje-Nassau zijn toegekend aan inwoners die in hun hoofdfunctie of als vrijwilliger een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij en in kerkelijk verband.

Sander Bakker heeft als architect en historisch deskundige het nodige betekend in het restaureren van historische kerken en gebouwen. Ook heeft hij aan de wieg gestaan bij de herbouw van de “Scheve Toren” in Pijnacker. Als kerkvoogd, resp. kerkrentmeester heeft hij zich ontfermd over de bouwkundige staat van kerkelijke gebouwen. Ook is hij actief betrokken geweest bij de Interkerkelijke Stichting (IKS) die de Schakelaar en het Helmhuis beheert.

Gerrie Hobbelman is jarenlang verbonden geweest aan de TU in Delft als universitair hoofddocent. Hij is daar “docent van het jaar” geweest. Op kerkelijk terrein heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als ouderling en preekvoorziener binnen de Nederlandse Hervormde kerk in Pijnacker. Ook is hij nu als archivaris van de Protestantse Gemeente van Pijnacker- en Delfgauw bezig met het digitaliseren van het oude kerkelijk archief.

Janneke Matser heeft jarenlang in de kerk de kindernevendienst geleid en andere kerkelijke activiteiten verricht. Voor de organisatie Save the Children was zij nauw betrokken bij de begeleiding van (jonge) vluchtelingen. Als tolk en vertaalster heeft zij voor de toekomst en het welzijn van die vluchtelingen talrijke brieven geschreven en contacten gelegd .Het zangkoor Con Amore kende haar als een bestuurlijk actief lid. Ook kreeg zij bekendheid als freelance verslaggeefster van de Telstar/Eendracht.

Hans Matser heeft als deskundige op het terrein van de akoestiek aan vele kerken en gehoorzalen adviezen gegeven om het geluid in woord en muziek zonder vervorming duidelijk hoorbaar te doen zijn. Ruim 50 jaar is hij bij de kerken in Pijnacker een veel gevraagd organist en pianist. Ook heeft hij jarenlang het Pijnackerse Mannenkoor begeleid. Samen met zijn vrouw Janneke zorgde hij voor de begeleiding van (jonge) vluchtelingen.

Allen: van harte gefeliciteerd met deze koninklijke onderscheiding!

John de Prieëlle, voorzitter algemene kerkenraad