Activiteitengroep Noord

pi-Logo AGN 2017-11-12

Veel te doen!

Oud papier, de bazar, de handwerkgroep en niet te vergeten de maaltijden die twee maal per jaar door de AGN worden georganiseerd.

Al deze activiteiten leveren de AGN geld op. Met dit geld helpt de AGN het gebouw De Acker in stand te houden. Denk aan de nieuwe toiletten maar ook schilderwerk en onderhoud van het gebouw. Daarnaast ondersteunt de AGN ieder jaar een goed doel zoals bijvoorbeeld Pijnackernaren helpen Armenië of de Voedselbank.

Lidmaatschap: € 2,50 per jaar.
Contactpersoon: Peter Bennink, email: Peter.

AGN

Handwerkgroep Activiteitengroep Noord (AGN)
Bijna iedere dinsdagmorgen komt een groep dames bijeen van 9.30 tot 11.30 uur in “De Acker” om elkaar te ontmoeten, koffie te drinken en om met elkaar te handwerken, kaarten en andere leuke dingen te maken voor de bazar die een keer per jaar plaatsvindt.

De opbrengst van de bazar is voor het gebouw “De Acker”.
Wilt u niet handwerken of kaarten maken, dan bent u óók welkom voor een kopje koffie en een gezellig praatje. “De Acker” is een fijne ontmoetingsplaats. Kom eens bij ons langs!

Contactpersoon : Eleen Kranenburg, 015-3696768.

Verantwoording

Omdat we als AGN bij ANBI zijn aangesloten maken wij we bepaalde informatie op verzoek inzichtelijk. Bij vragen kunt u dan ook contact opnemen met een van de volgende personen:
– Arend Kranenburg,
– Peter Bennink (voorzitter)
– of Petra Zegwaard (secretaris).