Gebedskring

Op elke eerste maandagavond van de maand is er gelegenheid om bij elkaar te komen om samen te bidden. samen biddenHet is fijn om dan met elkaar de Heer te loven, te prijzen en te danken. Ook mogen we de Heer aanroepen voor de nood ver weg en dichtbij, voor mensen om ons heen. Wie dat wil, kan een gebed uitspreken. Je bent ook welkom als je in stilte wilt meebidden.

Zijn er gebedspunten waarvan je vindt daar is gebed voor nodig?
Dan is er vanaf nu de mogelijkheid om een briefje in de gebedsbus te doen.
Deze staat op zondag in de hal van De Acker.De gebeden worden uitgesproken bij de eerstvolgende bijeenkomst.
Graag nodigen we je uit mee te doen aan het maandelijks gebedsmoment.
Deze wordt in De Acker gehouden van 19.15 uur tot ongeveer 19.45 uur.

Contactpersoon: Netty van der Spek: nettyvdspek@gmail.com