Gemeenteavond over Christenen en Moslims

Het Christendom is niet de enige godsdienst in ons land. Wij leven in een multireligieuze samenleving. Grote kans dat jouw buurman, jouw collega, jouw medestudent of een familielid van jou niet of anders gelovig is. Velen van hen zijn moslim. Wat weten wij van de islam? Hoe gaan we als christenen het gesprek met hen aan? Of gaan we dat gesprek uit de weg? Onbekend maakt onbemind, met alle kwalijke gevolgen van dien. Dat is niet wat ons voor ogen staat. Wij zoeken de verbinding. Daarom hebben op woensdag 20 april a.s. een gemeenteavond georganiseerd om over dit onderwerp informatie te ontvangen en met elkaar in gesprek te gaan. Voor deze gemeenteavond is als gastspreker uitgenodigd dhr. Cees Rentier. Hij is directeur van de interkerkelijke Stichting Evangelie en Moslims. Deze stichting zet zich in om via plaatselijke kerken te bouwen aan respectvolle relaties met moslims. Bij deze nodigen wij u en jou graag uit om deel te nemen aan deze gemeenteavond. Een actueel en leerzaam onderwerp. De avond wordt gehouden in De Acker om 20.00 uur, Park Berkenoord 2. Vanaf 19.45 uur is er koffie. Namens de commissie Vorming en Toerusting van De Acker, Netty van der Spek.