Op weg naar een duurzame samenleving?

Op weg naar duurzame samenleving?

Op woensdagavond 7 juni organiseren kerken in Pijnacker, Nootdorp en Ypenburg een avond met Paul Schenderling in kerkgebouw De Acker (Park Berkenoord 2, Pijnacker).

Paul Schenderling is econoom en schrijver. Hij adviseert en schrijft over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. In zijn lezingen over leven van genoeg bespreekt Paul wat er nodig is om rechtvaardig te handelen binnen onze economie. Hij legt op een heldere en eenvoudige manier uit hoe onze huidige economie in elkaar zit. Vervolgens geeft hij concrete en praktische adviezen hoe we eerlijker en duurzamer kunnen leven en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen. Naast tips voor individuele huishoudens geeft Paul ook een visie op het tijdperk na de groei, ook wel postgroei genoemd. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt hij mensen mee naar het Nederland van 2040, een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft, terwijl mensen gelukkiger zijn geworden en de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact is gebleven. Dit nieuwe verhaal voor Nederland is ambitieus, wetenschappelijk gefundeerd, waarden gedreven, sociaal en realistisch.

Paul maakt altijd veel ruimte voor vragen en interactie. Vaak willen mensen weten welke maatregelen er nodig zijn om het nieuwe verhaal voor Nederland te realiseren. Daarbij komt het van pas dat hij ruim 10 jaar onderzoeks- en advieservaring heeft bij bureau Berenschot en ervaring met politiek-bestuurlijke processen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de sociale en ecologische effecten van consumptie en publiceerde in 2019 voor het eerst in het Nederlandse taalgebied een berekening hoeveel onderbetaalde dagloners er werken ten dienste van onze consumptie. In 2021 schreef hij samen met dr. Matthias Olthaar het boek ‘Hoe handel ik eerlijk?’ over de sociale en ecologische effecten van groei en globalisering. Kort daarna richtte hij samen met Matthias Olthaar stichting Genoeg om te Leven op, die lokale duurzaamheidscommunities initieert, consumenten ethische productadviezen geeft op basis van productieketenonderzoek en beleidsvisies ontwikkelt voor het tijdperk na de groei: postgroei. In het najaar van 2022 verscheen zijn nieuwe boek Er is leven na de groei, dat hij in nauwe samenwerking met 12 deskundigen uit 11 verschillende politieke partijen schreef.

Inloop is vanaf 19.30 uur, het programma begint om 19.45 uur, en eindigt rond 21.30 uur.
Er is een boekentafel aanwezig met boeken rond dit thema, ook van de spreker.
Iedereen die belangstelling heeft voor dit thema, is van harte uitgenodigd!