Pastoraal overleg

Maandag 6 juni ontmoeten de pastoraal ouderlingen en de pastoraal medewerkers elkaar voor afstemming en toerusting. Voor de toerusting lezen we het laatste hoofdstuk uit het boek van Philip Troost, ‘Mindful met Jezus’. Tevens denken we na over toerustingmateriaal voor het volgende seizoen. Degenen die in Dordrecht hebben deelgenomen aan toerustingcursus ‘Zorg voor mensen met psychische problemen’, delen met de andere leden van het pastorale team wat zij geleerd hebben.