Samenvatting van de preek van zondag 10 november 2019

op dinsdag, 12 november 2019

Bijbelgedeelten: 1 Thessalonicenzen 5, 12-24 (NBV).
Tektst: Dank God onder alle omstandigheden (vers 18).
Voorganger: ds. Jelke de Jong (dominee@deacker.pknpijnackerdelfgauw.nl).

Gemeente van Jezus Christus,

Moeder Marja doet bij de bakker boodschappen. Haar kleine kinderen, Maarten en Paula, zijn er ook bij. Als Marja de boodschappen heeft ingepakt en afgerekend, buigt de bakker zich voorover -over de toonbank- en geeft Maarten en Paula elk een krentenbol. Ze nemen die gretig aan, want ze vinden een krentenbol lekker. Marja ziet het gebeuren en ze glundert. Ze zegt: ‘En wat zeggen we dan?’ Kinderen (braaf): ‘Dankjewel bakker’.

Als je wat (gratis) krijgt, zeg je dankjewel! Menen Maarten en Paula wat ze zeggen? Dat is niet onbelangrijk als je iemand bedankt. Je woorden moeten overeenstemmen met wat er leeft in je hart. Dankbaarheid uit je vanuit dankbare gevoelens. Anders is het niet oprecht. Dan gaat het wringen. Zeker als dankbaarheid opgelegd wordt.

Dat gevoel kun je hebben bij een dankdienst voor gewas en arbeid en bij de Bijbeltekst. ‘Dank God onder alle omstandigheden’. Danken staat in hier in de gebiedende wijs. Danken als een opdracht voor ons allemaal, want het staat in de meervoudsvorm.

Er is rede tot danken. Maar het kan zijn dat je het moeilijk vindt om te danken. Moeilijk, danken als een opdracht. Danken, prima! Maar de omstandigheden moeten er wel naar zijn. Je gevoel moet er wel in mee kunnen komen.

Paulus gaat daar niet in mee. Hij zegt: ‘Dank God onder alle omstandigheden’. Hij zegt niet: ‘Dank God voor alles’, maar: ‘In alles’. Danken, niet alleen als het je goed gaat, ook als de omstandigheden tegenzitten en je het moeilijk hebt. God danken, niet afhankelijk maken van de omstandigheden of van je gevoel, maar als levenshouding. God danken, niet omdat het je wordt opgelegd, maar omdat je het zelf ter hand neemt.       

Dankbaarheid als sleutel om overvloed te ervaren. God danken om in afhankelijkheid met Hem te blijven leven. Om veerkrachtig te blijven in geloven, hopen en liefhebben. Om het vol te houden. Om waakzaam te zijn/blijven. Ook/juist als de omstandigheden tegenzitten. De eerste lezers werden omwille van het geloof vervolgd.

Dankbaarheid als sleutel voor veerkracht, geluksbeleving, welbevinden. Hoe werkt dat? Dankbaarheid is een uiting van getoonde gulheid, liefde. Liefde is de tegenpool van angst. Angst maakt zich druk over wat er (nog) niet is. Je wilt hebben wat jij niet hebt, maar een ander wel. Je wordt jaloers. Jaloezie maakt ons leven van binnenuit kapot. Je wordt boos, verzuurd, verbitterd en raakt uit verbinding: met de ander, jezelf en God. Jaloezie maakt meer kapot dan je lief is. Toch is ons hele economische bestel er op gericht: begeerte. Hebben wat een ander ook heeft. Hebben, omdat je het volgens de reclame nodig hebt. We hebben al zoveel, maar moeten nog veel meer hebben. Al met al maakt het er ons niet gelukkiger op.

Paulus: Maak je daar innerlijk vrij van. Neem de sleutel van de dankbaarheid ter hand. Dank God onder alle omstandigheden. Denk niet vanuit je tekort, maar vanuit je overvloed. Wat heb je in geloof, ook als je veel mist? God! Zijn zondaars liefde en genade. Dat je er bij mag horen. In Christus zijn kind mag zijn. Danken betekent van genade spreken. Alles wat je van God (in Christus) om niet hebt ontvangen aan materiële en geestelijke zegeningen. Tel je zegeningen, niet je tekorten. Tel je zegeningen één voor één. Tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze allen één voor één. Dan zie je Gods liefde door alles heen. Dan zeg je verwondert: ‘Hij liet nooit alleen’. Danken is leven van de verwondering. Alle vanzelfsprekendheid voorbij. Gods genade centraal, in plaats van onze prestaties. Dank God onder alle omstandigheden. Dan ga je overvloed ervaren. Overvloed van Gods liefde en genade. Daardoor blijf je veerkrachtig in geloven, hopen en liefhebben. Ook/juist als het tegenzit. Dan breng je een tegenbeweging opgang. De gemeente, ook als gebedsgemeenschap, is een oefenplek. Om te leren God te danken. Niet alleen op dankdag, maar alle (zon)dagen en onder alle omstandigheden. Ik ben blij dat ik hier geleerd heb God te danken. Hoe is dat bij u/jou? 

Amen.

albertSamenvatting van de preek van zondag 10 november 2019