Samenvatting van de preek van zondag 15 mei 2019

op dinsdag, 07 mei 2019

Bijbelgedeelten: Johannes 21, 1-14 (NBV)
Focus blok 2, gesprek 1. De stem van Jezus.
Voorganger: ds. Jelke de Jong (dominee@deacker.pknpijnackerdelfgauw.nl).

Gemeente van Jezus Christus,

Welke rol speelt de levende Jezus na Pasen in jouw leven? Welke rol speelt Jezus na zijn opstanding in het leven van de discipelen? Niet zoveel. Twee keer is Hij aan hen verschenen. Meestal zijn ze alleen, zonder Jezus. Dat brengt hen in verwarring. Wat staat hen in deze nieuwe situatie te doen? Ze besluiten de draad van hun oude leven, hun oude beroep weer op te pakken. Ze gaan vissen op het meer van Galilea. En daar, in Galilea ontmoeten ze Jezus. De Levende is niet ver weg, maar dichtbij. In eerste instantie hebben ze het niet eens in de gaten. Kan dat ook bij ons het geval zijn, dat Jezus / God dichterbij is dan je denkt?

Hoe dichtbij is God/Jezus? Hoe dichtbij is God in jouw, uw en mijn leven? Hoe dichtbij wil je Hem hebben? God is heel dichtbij! De afstand tussen God en ons, de afstand tussen eeuwigheid en tijd is flinter dun. God/Jezus is in zijn wezen / aard nabij. Gods werkelijkheid omsluit onze werkelijkheid. Dat was ook de ervaring van David, de dichter van Psalm 139. God is beloftevol nabij. Zijn naam is JHWH. ‘Ik ben die Ik ben’. ‘Ik ben er bij’. ‘Ga met je mee’. God is nabij. Goed om met elkaar te delen hoe wij de aanwezigheid en nabijheid van God ervaren.

Jezus is heel dichtbij, maar de discipelen hebben het niet door. Ze verwachten Jezus niet aan de oever van het meer, zeker niet zo vroeg op de dag. Waar mag je God/Jezus verwachten?

-In de Bijbel, daarin maakt Hij zich aan ons bekend.

-In de gemeente, dit is zijn huisgezin. Gods is verborgen aanwezig in doop en avondmaal. 

-In jouw geloofstwijfel en onzekerheid. Ook over de opstanding. Jezus laat Thomas niet links liggen, maar zoekt hem op.

-In jouw zoeken naar zin en samenhang. Zoeken naar God. Jezus loopt niet aan Zacheüs voorbij. Houdt halt, komt zijn leven binnen.

-Als je over jezelf struikelt, als de praktijk van elke dag strijdt met wat jij je hebt voorgenomen in kerk en Focus. Dan kijk Jezus ook jou, net als Petrus, met liefhebbende ogen aan.

-In jouw lijden, zoals bij Job.

-Bij zieken, gevangenen, vluchtelingen, armen etc. Kortom: bij de minste van Jezus’ broeders en zusters (Mt. 25).

God omringt ons. Jezus is nabij. Wanneer en waarin merk je dat God door dat dunne vliesje heen prikt? Wanneer en waarin merk je iets op van de stem van God/Jezus? Dat kunnen hele verschillende dingen zijn. God laat op oneindig veel manieren van zich horen.

-Peter de Vries (kringleider): Naar aanleiding van gespreksvraag 2 (I.4.) kreeg ik uit de groep de opmerking op de stelling “Woorden van Jezus doen iets met mensen”. Ja dat herken ik. Als ik ergens mee bezig ben dan valt mij meermalen op dat ik dan juist in de preek kort erna iets hoor dat precies past in waar ik op dat moment mee zit of mee bezig ben. Is dat toeval? Nee waarschijnlijk is het “gestuurd” of hoe je dat ook mag noemen. Dat wordt niet zo maar gezegd, dat wordt wel degelijk gestuurd. Meermalen heb ik hieruit ook troost ervaren en zie ik het als een “cadeautje”.

-Soms brengt God je iets of iemand in gedachte.

-Soms laat God ons bepaalde emoties voelen om duidelijk te maken wat er in onze omgeving of in andere mensen gaande is. God stelt ons soms instaat om te voelen wat in de ander omgaat, zodat we kunnen bidden en/of helpen.

-De omstandigheden die mee- of tegenwerken.
-Door dromen of beelden.
-Door een (hoorbare) stem.
-Door tongentaal.

God laat op oneindig veel manieren van zich horen. Merken we dat op? Zijn we daar ontvankelijk voor? Wat zijn daarin belemmerende overtuigingen, of storende praktijken? Goed om daar bij stil te staan. Waarin en wanneer merk ik de nabijheid, aanwezigheid en stem van God? Sta ik daar open voor, ben ik daarnaar opzoek? Hoe intiem wil je met God leven? Hoe nabij mag Hij komen?

De discipelen verbinden zich met de stem van de andere kant, de overkant. Wat is daarvan de vrucht? Wat geeft hen dat?

-Ze leren Jezus (beter) kennen. Het komt tot een ontmoeting. (Tafel)gemeenschap. Ontvankelijk zijn voor en gehoorzaam zijn aan de ritselingen van God in je leven, versterkt de (geloofs)band met God en daarmee het vertrouwen in God, Die nabij is.

-Ze ontvangen correctie. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. God gedachten hoger dan de onze. God heeft als enige het totaaloverzicht. Wij zijn beperkt, gaan doodlopende, vruchteloze wegen. We hebben heilzame correctie nodig. Soms komt die van boven/de andere kant. Sta je daar open voor? De discipelen waren bereid het net aan de andere kant uit te gooien. Dat heeft hen geen windeieren opgeleverd. Durf jij te doen wat de discipelen hebben gedaan?

-Het brengt hen bij hun roeping. Vissers van mensen worden. Niet weer terug naar hun ouder beroep.

Ontvankelijk zijn voor en gehoorzaam zijn aan de ritselingen van God in je leven, brengt je terug bij of houdt je bij je roeping. Niet meer terug naar het oude. Leven vanuit de opstandingskracht van Jezus. Discipel van Jezus zijn. In God kracht doen wat Jezus deed. 24/7.  In het besef dat Hij nabij is. Amen.

 

Om te lezen

Hanneke van Dam, Gods stem horen. Buitengewoon avontuur voor gewone mensen. Hoornaar, 2014.

Luisteren naar Gods stem. Groeien in een vertrouwelijke omgang met God. Dit is een uitgave van het Evangelisch Werkverband. Zie: https://www.ewv.nl.

Dietrich Bonhoeffer, Leven met elkaar

albertSamenvatting van de preek van zondag 15 mei 2019