Samenvatting van de preek van zondag 16 juni 2019.

op woensdag, 19 juni 2019

De Acker, Kerk in Noord. Pijnacker. www.kerkomroep.nl.                                    
Bijbelgedeelten: 2 Korintiër 2,-6 (NBV). Thema: ‘Een brief van Jezus’.
Voorganger: ds. Jelke de Jong (dominee@deacker.pknpijnackerdelfgauw.nl).

Gemeente van Jezus Christus,

‘U bent een brief van Christus’, dat schrijft de apostel Paulus aan de christelijke (huis)gemeente in de havenstad Korinthe. Wat voor hen gold, geldt ook voor ons. Wat brengt de apostel er toe om van de gemeente te zeggen dat zij een brief van Christus is? Paulus heeft vanuit Efeze een bezoekgebracht aan de gemente. Dat bezoek is op een mislukking uitgelopen. Terug in Efeze heeft de apostel hen een brief geschreven waarin hij aangaf dat hij verdriet heeft over wat er is gebeurd. Die brief is verloren gegaan. 2 Korintiërs (de derde brief) moet je lezen als een poging tot toenadering.

De sfeer is nog gespannen. Sommigen vertrouwen Paulus niet. Hebben vragen bij de zuiverheid van zijn intenties. Betwijfelen zijn apostelschap. Paulus wordt in de hoek gedreven. Hoe reageert hij daarop? Wat doe jij als mensen/collega’s je onderuit halen? In een kwaad daglicht stellen? De apostel schiet niet in de verdediging. Maakt zichzelf niet groot. Komt niet met aanbevelingsbrieven van anderen. Hij zegt: ‘Wil je zekerheid over de betrouwbaarheid van mijn apostelschap en mijn goddelijke roeping, kijk dan naar jullie gemeente. Zij is daarvan het levende bewijs. U bent zelf een (aanbevelings)brief van Christus’. ‘Door ons opgesteld, maar door de Geest geschreven’. Het feit dat de gemeente er is, dat is te danken aan inspanning van mensen én dankzij het werk van God. De gemeente is mensenwerk én Gods werk. Maar voor eerst het werk van God in harten van mensen. ‘Geschreven met de Geest van de levende God in harten van mensen’.

We hebben het Pinksterfeest gevierd. Wat doet de Geest? De Geest doet Christus in je hart geboren worden. De Geest geeft het geloof. De Geest vernieuwt. Maakt het zoals God het heeft bedoeld. De Geest brengt wat doods en dor is tot leven. Maakt je enthousiast voor God, zijn rijk, kerk, mensen, zodat je in beweging komt. Dat je gaat leven zoals Hij dat van je vraagt: God liefhebben en de naaste als jezelf.

Wanneer ontstaat een gemeente? Als de Geest mensen van binnenuit vernieuwt en deze mensen besluiten samen een geloofsgemenschap te vormen. Door het vernieuwende werk van de Geest in harten van mensen en door de inspanning van mensen. Daarom: door Jezus aan iedereen van harte aanbevolen! 

U bent een brief van Jezus. Dat is geen vraag. Dat is feit. Verrassend. Er valt veel aan te merken op de gemeente in Korinthe. En toch… U bent een (aanbevelingsbrief) van Jezus. Zo ziet God u. Er gebeuren mooie dingen in onze gemeente, maar ook dingen die niet zo goed gaan. En toch… U bent een (aanbevelings)brief van Jezus. Niet omdat wij het zo goed doen, maar omdat God deze gemeente in het licht heeft geroepen. Omdat God deze gemeente door de tijden heen trekt, draagt en bewaart. Omdat wij zijn eigendom zijn. 

Het is niet voor niets dat Paulus de gemeente aanspreekt als (aanbevelings)brief van Christus. Bij het beeld ‘de gemeente als (aanbevelings)brief van Christus’ valt het accent niet op wat (kerk)mensen door hun inspanning tot stand hebben gebracht of brengen, maar op wat God (als Heer van de kerk) heeft gedaan. Het accent valt op de gemeente als genadegave. De gemeente als cadeau van God: voor elkaar, maar vooral als Gods cadeau voor haar context. Wat is ons antwoord op de gemeente als cadeau van God, als (aanbevelings)brief van Jezus? Het maakt ons niet tobberig, maar juist blij en dankbaar. Het geeft ontspanning. Het verdiept de (liefdes)band met elkaar en vooral de (geloofs)band met God. Het helpt ons uit verwondering en dankbaarheid voor God te leven en dienstbaar te zijn aan medemensen.   

Heb je door wat er gebeurt wanneer je de gemeente ontvangt als geschenk van God? Dan wordt, in Gods kracht, de brief van Jezus een openbrief. ‘Voor iedereen te zien en te lezen’ (vers 2b). 

Als (aanbevelings)brief van Christus zijn wij een open brief. Wij zijn de inhoud van die brief. Als het goed is kan de ander wat in ons aflezen. Als het goed is verlangen we daar ook naar, dat de ander uit ons persoonlijk leven, uit ons gemente-zijn iets kan opmaken. Wat? Dat we bij Jezus horen.

Als het zoud der aarde, als het licht der wereld, als de (aanbevelings)brief van Christus ben jij, zijn wij voor veel mensen het vijfde evangelie. Voor veel mensen is God en de kerk geen item. Jouw en onze aanwezigheid herinnert mensen er aan dat er ook nog zo iets is als God en de kerk.

U bent de (aanbevelings)brief van Christus. In gesprekken met gemeenteleden hebt ik gemerkt dat dit beeld aanspreekt, maar ook drukkend werkt. Zo van: ‘Nu moet ik ook nog aan mensen om mij heen laten zien dat ik christen ben’. Maar dan gaat er iets niet goed. Het beeld van de brief is niet bedoeld als programma, niet sec een aansporing tot het doen van (miss)activiteiten. Daar haal je de genade mee onderuit, omdat het dan gaat draaien om wat wij weer moeten doen.

Geloven is vertrouwen. En ook: geloven is gehoorzamen (Boenhoeffer). Daar wil het beeld van de brief ons toe oproepen: gehoorzaamheid, gehoorzaam zijn. In (geloofs) verbondenheid met Christus God liefhebben en de naaste als onszelf. Een gehoorzaam leven is een biddend leven. In gebed ben je met God verbonden en raak je betrokken op de ander. Een gehoorzaam leven heeft niet alleen een binnenkant, maar ook een buitenkant. Het uit zich in goed doen. Het goede blijven doen (Eerste christelijke gemeente; 1 Petrus). Geen kwaad met kwaad vergelden. Lijden incasseren. Trouw blijven. Verantwoording afleggen. In kwetsbaarheid er zijn voorkwetsbaren. Daarin licht iets op van het Koninkrijk van God dat is en komt. Daarin wordt ook iets zichtbaar van Christus.

In een leven van gehoorzaamheid wordt jij niet groot, maar God. Andersom gaat het mis. In een leven van zonde en ongehoorzaamheid wordt jij groot en God klein. Dan ben je een slecht leesbare brief geworden. Dan verduister je het evangelie. Moge de Heer ons daarvoor bewaren.  

U bent een aanbevelingsbrief van Christus. Kostbaar dat God ons wil gebruiken om anderen met Hem in contact te brengen. Maar ook kwetsbaar. Daarom ons gebed: geef dat we aan U gehoorzaam zijn / blijven, zodat de ander in ons leven iets van U zal opmerken, U gaat zoeken en vinden. Tot zijn /haar bestemming komt. Dan is alle eer voor U.

Amen.

albertSamenvatting van de preek van zondag 16 juni 2019.