Samenvatting van de preek van zondag 4 oktober 2020. (Focus thema dienst)

op maandag, 05 oktober 2020

De dienst is te bekijken via LIVESTREAM en te beluisteren via www.kerkomroep.nl.                                    

Bijbelgedeelte: Filippenzen 2, 1-11 (NBV). Thema: Koning.
Voorganger: ds. Jelke de Jong (dominee@deacker.pknpijnackerdelfgauw.nl).

Gemeente van Jezus Christus.

Er zijn armbandjes met daarop afgedrukt de letters WWJD. What Would Jesus Do? Is dat voor u een relevante vraag? Zijn er wel eens momenten dat jij je afvraagt: ‘Wat zou Jezus in deze situatie doen?’

Het gaat in dit blok van Focus over Jezus en het Koninkrijk. Jezus is Koning van het Gods Rijk dat is en komt. Wanneer je wedergeboren bent, is Jezus Christus jouw Heer/Kurios. Jouw Koning. Het Koninkrijk van God is daar waar jij Jezus Heer/Koning laat zijn in je hart en leven. Het Koninkrijk van God is daar waar jij denkt en handelt vanuit de gezindheid van Christus.

Jezus is boven ons, maar door het geloof ook in ons. Christus wil in ons wonen. Hij in ons en wij in Hem. Aan de trouw van God voor jou hoef je nooit te twijfelen. Onze trouw aan Hem is wisselend. Soms zetten we Hem buiten de deur, omdat bijvoorbeeld onze haan koning moet kraaien. In zijn liefde en trouw staat Jezus daarom daarna voor de deur van ons hart en Hij klopt. Hij wil, als Heer en Koning, (weer) binnengelaten worden. Hij wil als Heer en Koning ons leven regeren/leiden. Hij wil dat we Hem steeds weer opnieuw Heer en Koning laten zijn over ons hart en leven. ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’, dat is dan ook een levenslange opdracht.

Jezus vraagt als Heer en Koning van ons gehoorzaamheid. Geen onderwerping. Vrijwillige gehoorzaamheid. Vanuit wederliefde. Overvraagt Jezus ons daarmee? Nee, dat is toch wat een koning van zijn onderdanen mag vragen? Gehoorzaamheid. Voor ons is de gezindheid die Jezus van ons vraagt wel nieuw. Het is ons van nature niet eigen. Vanuit onszelf lijken we op de eerste Adam. We willen als God zijn. Jezus, de tweede Adam, gaf het ‘aan God gelijk zijn’ vrijwillig op. Uit liefde. Jezus kon loslaten. Hij vraagt dat ook van ons.

Die oude en nieuwe gezindheid botsen in ons hart voortdurend met elkaar. Dat is eigen aan het nieuwe / wedergeboren leven met God. Het is niet goed wanneer je in je hart en leven niets merkt van die (geestelijke) strijd tussen oud en nieuw.

‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’. Dat is geen progressief / evolutionair leerproces. Het is een weg van vallen en opstaan waardoor de Geest je vormt naar het beeld van Christus.  

Wat is de mentaliteit van Jezus? Wat lezen we daarover in de evangeliën? Niet heersen maar dienen. De minste het meest. Eersten laats, laatsten eerst. Andere wang toekeren. Eindeloos vergeven. Niet voorbijgaan aan de balk in je eigen oog, etc..

De apostel Paulus ziet de gezindheid van Koning Jezus weerspiegeld in de weg die Hij is gegaan. Vernedering-verhoging. Van kruis naar kroon. Paulus last in zijn brief (proza) een lied in (poëzie). Dit lied (verzen 6-11) vertolkt de weg van Jezus van vernedering naar verhoging.

In de viering voorafgaande aan de laatste vergadering van de wijkkerkenraad, hadden we het met elkaar over vertragende rituelen. Rituelen die je helpen de weg naar binnen te maken. God weer in het midden te stellen. Vanuit een rein hart Hem weer toegewijd te dienen.

De weg van Jezus is een weg vol vertraging. Hij gaat niet in no time naar Jeruzalem. Hij trekt drie jaar door het land. Hij betreedt niet rechtstreeks de troon. Wanneer zijn koninklijke macht zichtbaar wordt in de woorden die Hij spreekt of in de wonderen die Hij doet, zet Hij geen propagandamachine in werking, maar maant Hij de betrokkenen tot zwijgen. Want zijn weg gaat via kruis naar kroon.

Leven naar de mentaliteit van Jezus, onze Heer en Koning, betekent: vertraging inbouwen. Niet onmiddellijk lik op stuk. Niet onmiddellijk terugslaan. Niet onmiddellijk terugschelden. Niet altijd een scherp weerwoord hebben. Niet onmiddellijk een negatief revieuw schrijven als je bedrogen bent. Vertragingen inbouwen. Je afvragen: What Would Jesus Do?

Vertraging inbouwen: niet reageren uit angst, of vergelding, maar vanuit liefde. Bereid zijn een stap terug te doen, als dat dienstig is. Bereid zijn om los te laten. De onderste weg te gaan. Bereid zijn slagen de incasseren, offers te brengen.

Ik moet denken aan Galaten 5, vrucht van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’. Dat betekent: Vertraging inbouwen. Als rank met Jezus (de wijnstok) verbonden blijven. De vrucht van de Geest laten groeien en bloeien in je hart en leven.

Twee oude monniken die een leven lang hebben samengewoond, hebben nog nooit ruzie gehad. Op een dag zei de één tegen de ander: ‘Laten we toch eens een keer ruzie maken, zoals alle gewone mensen doen’. De ander zei: ’Ik zou niet weten hoe je dat moet doen’. Toen legde de eerste monnik een steentje tussen beiden en zei: ‘Ik zeg je: dit steentje is van mij- en dan zeg jij: Nee, het is van mij. En dan maak je daarover ruzie’. Zo deden ze. Maar toen de tweede zei: ‘Het is van mij’, zei de eerste: ‘Dat is waar ook, het is van jou. Neem het maar mee’.  Zo eigen is de gezindheid van Christus ons lang niet altijd. Wij moeten het steeds weer leren. Daarom vind ik het zo bijzonder dat Paulus met een lied komt als het gaat over de gezindheid van Christus. Een lied helpt ons de boodschap ervan in te scherpen. Het je eigen te maken. De verzen 6-11is een tekst om steeds weer te lezen.

Een lied schept verbondenheid/gemeenschap. Paulus ziet dit als een lied van de gemeente. Om samen te zingen. Om de eenheid te bevorderen. Als een strijdlied: om samen tegen de gezindheid van de eerste Adam te strijden. Als een overwinningslied: om samen te proclameren: ‘Jezus is Heer en Koning’. Als een prostestlied tegen secularisering. Om samen verlangend uit te zien naar de tijd dat iedereen belijdt: ‘Jezus is Heer’. 

What Would Jesus Do? Is dat voor jou, voor u een relevante vraag? Ik hoop het wel. Het geeft eenheid in de gemeente. Het maakt onze samenleving mooier. Het draagt bij aan de uitbreiding en komst van het Godsrijk waarvan Jezus Heer en Koning is.

Amen.

 

 

albertSamenvatting van de preek van zondag 4 oktober 2020. (Focus thema dienst)