In memoriam Pieter Cornelis van Vliet

Op 24 oktober j.l. is dhr. Pieter Cornelis van Vliet overleden. Hij werd geboren op 4 februari 1945 in Alphen aan den Rijn. Sinds 2018 was Piet weduwnaar van Margreet van Vliet–Smit.

Op vrijdag 3 november hebben wij zijn leven herdacht en stilgestaan bij dat wat er allemaal speelt bij een dergelijk overlijden.

Fijn dat wij dat ook in het licht van de Paaskaars hebben mogen doen. De kinderen en kleinkinderen hebben Piet symbolisch ook in dat Licht gezet door vanaf de Paaskaars kaarsjes te ontsteken.

De kinderen hebben in hun woorden hun vader herdacht. Veel fijne momenten zijn in herinnering gebracht, maar ook werd er verdriet en onvermogen benoemd. De psychische gesteldheid van Piet maakte het voor zijn omgeving en voor Piet zelf niet altijd gemakkelijk. Piet heeft op zijn manier zich ingezet voor de gemeenschap en De Acker. Tot op het laatst was hij bij onze gemeente betrokken.

Uit de bijbel lazen we onder andere het volgende gedeelte uit hoofdstuk 8 van de brief aan de Romeinen: ‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer’.

Moge hij rusten in vrede staat boven de rouwkaart. We wensen hem deze vrede toe en vrede en alle goeds voor zijn familie.

Ds. Janco Wijngaard