Organisatie

Wijkgemeente De Acker wordt bestuurd door de wijkkerkenraad. Deze wijkkerkenraad bestaat uit ambtsdragers. Dit zijn de predikant, de ouderlingen, de diakenen en de (ouderling-)kerkrentmeesters.

Kerkenraad_acker_2015
1e rij van links naar rechts: Jan Griffioen, ouderling; Ria Droppert, diaken; Daan Notenboom, diaken; Peter de Vries, ouderling-kerkrentmeester; Petra Kamps, ouderling; 2e rij van links naar rechts: Netty van der Spek, ouderling vorming en toerusting; Eleen Kranenburg, ouderling; Jelke de Jong, predikant; Mirjam van Vliet, diaken; Jan Chris van Dam, ouderling; Petra Krijgsheld, ouderling, scriba AK; 3e rij van links naar rechts: Pieter Blom, kerkrentmeester; Arlo van Vliet, ouderling-kerkrentmeester; Karel Mak, ouderling, voorzitter WK; Cock de Waard, ouderling-kerkrentmeester, waarnemend scriba WK; Albert van der Spek, missionair ouderling.

De contactpersonen van de wijkkerkenraad zijn vooral de scriba (de secretaris) en de predikant (de dominee) Hun telefoonnummers en emailadressen vindt u onderaan deze pagina.

Recent heeft de wijkgemeente het beleid voor de komende jaren vastgesteld. Lees meer in ons Beleidsplan

Wilt u weten hoe ons werk verankerd is in de kerkordelijke kaders, lees dan de Plaatselijke Regeling.

Voor informatie over de relatie van onze wijkgemeente met de Protestantse Gemeente en de landelijke kerk, zie Instructie (nieuwe) ambtsdragers.

Predikant en ouderlingen

[wpv-view name=”Smoelenboek overzicht” wpvsmoelenboeken=”ouderlingen-deacker”]

Diakenen

[wpv-view name=”Smoelenboek overzicht” wpvsmoelenboeken=”diakenen-deacker”]

Kerkrentmeesters

[wpv-view name=”Smoelenboek overzicht” wpvsmoelenboeken=”kerkrentmeesters-deacker”]