Organisatie

Wijkgemeente De Acker wordt bestuurd door de wijkkerkenraad. Deze wijkkerkenraad bestaat uit ambtsdragers. Dit zijn de predikant, de ouderlingen, de diakenen en de (ouderling-)kerkrentmeesters.

Kerkenraad_acker_2015

1e rij van links naar rechts: Jan Griffioen, ouderling; Ria Droppert, diaken; Daan Notenboom, diaken; Peter de Vries, ouderling-kerkrentmeester; Petra Kamps, ouderling; 2e rij van links naar rechts: Netty van der Spek, ouderling vorming en toerusting; Eleen Kranenburg, ouderling; Jelke de Jong, predikant; Mirjam van Vliet, diaken; Jan Chris van Dam, ouderling; Petra Krijgsheld, ouderling, scriba AK; 3e rij van links naar rechts: Pieter Blom, kerkrentmeester; Arlo van Vliet, ouderling-kerkrentmeester; Karel Mak, ouderling, voorzitter WK; Cock de Waard, ouderling-kerkrentmeester, waarnemend scriba WK; Albert van der Spek, missionair ouderling.

De contactpersonen van de wijkkerkenraad zijn vooral de scriba (de secretaris) en de predikant (de dominee) Hun telefoonnummers en emailadressen vindt u onderaan deze pagina.

Recent heeft de wijkgemeente het beleid voor de komende jaren vastgesteld. Lees meer in ons Beleidsplan

Wilt u weten hoe ons werk verankerd is in de kerkordelijke kaders, lees dan de Plaatselijke Regeling.

Voor informatie over de relatie van onze wijkgemeente met de Protestantse Gemeente en de landelijke kerk, zie Instructie (nieuwe) ambtsdragers.

Predikant en ouderlingen

Nienke Meinster – de Ronde (met bevallingsverlof)
Predikant de Acker
0657054909
Maaike van der Meer
Ouderling De Acker
Jolanda van Doorn
Ouderling de Acker - scriba
Jan Griffioen
Pastoraal Medewerker de acker
Jan Chris van Dam
Pastoraal medewerker de acker
Heleen de Vries
Pastoraal medewerker De Acker
0647052192
ds. Jelke de Jong
predikant De Acker - voorzitter

Allendestraat 11 2807 RA Gouda

0617134777
Aria Hordijk
Pastoraal medewerker de acker
0647052192

Diakenen

Wouter van Aalst
Diaken de Acker; lid algemene kerkenraad
Teuny Veerman
Diakonaal medewerker de acker
Kees Gravensteijn
DIAKEN DE ACKER
Arend Kranenburg
Diakonaal medewerker De Acker (Jeugddiakonaat)

Kerkrentmeesters

Cock de Waard
ouderling-kerkrentmeester De Acker, lid Algemene Kerkenraad
Arlo van Vliet
ouderling-kerkrentmeester De Acker
Arjen van der Schans De Acker
Arjan van der Schans
Ouderling-Kerkrentmeester De Acker
adminOrganisatie