Kerkdienst en Collecten Oktober

op woensdag, 30 september 2020

Op deze pagina kunt u vinden hoe u de erediensten vanuit de Dorpskerk kunt volgen en voor welke doelen de collecten deze maand zijn bestemd.

De diensten zijn op dit moment toegankelijk met een maximum van 30 gemeenteleden. Kinderen tot 13 jaar zijn hoe dan ook welkom. Gemeenteleden die in de kerkdienst een taak hebben hoeven niet geteld te worden. Arriveert u bij de kerk wanneer het maximum aantal al is bereikt, dan  zullen we u helaas vragen thuis de dienst mee te beleven. Dit kan met beeld & geluid via ons Youtube kanaal of alleen met geluid via kerkomroep.nl. De liederen die we zingen en de Bijbelgedeelten van de bewuste eredienst, krijgt u helder in beeld en/of worden duidelijk aangekondigd.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina met de laatste mededelingen hierover. U kunt het gebruiksprotocol hier vinden: Gebruiksprotocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten_versie 18 juli 2020 (als u op deze link klikt wordt het bestand automatisch gedownload).

De dienst meebeleven vanuit thuis

Om de dienst met beeld en geluid thuis mee te beleven navigeert u kort voor de aanvangstijd van de dienst naar www.youtube.com. Daar zoekt u met de trefwoorden Dorpskerk Pijnacker naar ons kanaal. Nog eenvoudiger is het om op onderstaand YouTube logo te klikken:Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Youtube-live-streaming.png

Wilt u de dienst liever beluisteren zonder beeld, ga dan naar kerkomroep.nl. Type in het zoekveld Vind uw kerk de woorden pijnacker dorpskerk. De rest wijst zich dan vanzelf. Om het helemaal makkelijk te maken kunt u op onderstaand Kerkomroep logo klikken; deze brengt u direct naar de juiste pagina. Hoewel op de webpagina een knop “Inloggen” wordt getoond, hoeft u niet in te loggen!Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kerkomroep_logo.jpg

Collecten

Zondag 4 oktober 2020

De diaconale collecte is bestemd voor Algemeen diaconaal werk

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaonie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

De tweede collecte is bestemd voor Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten.

Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt dit mogelijk.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

Zondag 11 oktober 2020

De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Werelddiaconaat)

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda. Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. Wij verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, maar nu ook aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Ongeschoolde boeren zoals Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen een boer of boerin trainen voor €160. Daar vragen wij uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

De tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook niet uw kerk te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

Zondag 18 oktober 2020

De diaconale collecte is bestemd voor Tear

Tear helpt kerken wereldwijd om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede. Daarnaast verlenen zij hulp bij rampen en conflicten zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. Zij doen dat via partnerorganisaties die met hun deskundigheid de kerken toerusten, adviseren en ondersteunen. In Nederland dagen zij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Ook verbinden zij kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren. Op dit moment biedt zij ook noodhulp aan de Royingyavluchtingen en aan Libanon. Tear maakt Gods levensveranderende Koninkrijk zichtbaar door armoede en onrecht uit te bannen. Dit begint met het herstel van relaties: met God, jezelf, de mensen om je heen en met de wereld waarin je leeft. Recht doen is een opdracht van God (Micha 6: 8). Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

De tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook niet uw kerk te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

Zondag 25 oktober 2020

De diaconale collecte is bestemd voor NBG

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maakt dit genootschap het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doet zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen. De kerndoelen van het NBG:

  • de Bijbel vertalen
  • de Bijbel beschikbaar stellen
  • betrokkenheid bij de Bijbel vergroten

Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

De tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook niet uw kerk te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

Esther WakkerKerkdienst en Collecten Oktober