Kerkdienst en Collecten

op donderdag, 30 juli 2020

Op deze pagina kunt u vinden hoe u de erediensten vanuit de Dorpskerk kunt volgen en voor welke doelen de collecten deze maand zijn bestemd.

De diensten zijn op dit moment toegankelijk met een maximum van 85 deelnemers.  Gemeenteleden die in de kerkdienst een taak hebben zijn boventallig, dus daar niet bij inbegrepen. Kinderen tot 13 jaar zijn hoe dan ook welkom. Komt u bij de kerk aan wanneer dit aantal is bereikt, dan moeten we u helaas vragen thuis de dienst mee te beleven. Dit kan met beeld & geluid via ons Youtube kanaal of alleen met geluid via kerkomroep.nl. Welke liederen we zingen en welke Bijbelgedeelten er worden gelezen, krijgt u helder in beeld of hoort u duidelijk wanneer deze worden aangekondigd.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina met de laatste mededelingen hierover of in het document Gebruiksprotocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten_versie 18 juli 2020 (ter info, als u op deze link klikt wordt het bestand automatisch gedownload).

De dienst meebeleven vanuit thuis

Om de dienst met beeld en geluid thuis mee te beleven navigeert u kort voor de aanvangstijd van de dienst naar www.youtube.com en zoekt met de trefwoorden Dorpskerk Pijnacker naar ons kanaal. Nog eenvoudiger is het om op onderstaand YouTube logo te klikken:Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Youtube-live-streaming.png

Wilt u de dienst liever beluisteren zonder beeld, ga dan naar kerkomroep.nl en type in het zoekveld Vind uw kerk de woorden pijnacker dorpskerk. De rest wijst zich dan vanzelf. Om het helemaal makkelijk te maken kunt u op onderstaand Kerkomroep logo klikken; deze brengt u direct naar de juiste pagina. Hoewel op de webpagina een knop “Inloggen” wordt getoond, hoeft u niet in te loggen!Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kerkomroep_logo.jpg

Collecten

Zondag 2 augustus 2020

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting de Haven

Stichting de Haven in Den Haag richt zich op sekswerkers en hun eventuele gezinnen. De stichting verricht intensief veldwerk en biedt ook maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat. Veel sekswerkers spreken geen Nederlands. Bij de Haven kunnen ze, op afspraak, te woord gestaan worden in hun eigen taal. In de tijd van de coronacrisis hebben ze geen inkomsten gehad en is de hulp van Stichting de Haven extra hard nodig. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

De tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook niet uw kerk te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

Zondag 9 augustus 2020

De diaconale collecte is bestemd voor De Rudolphstichting

De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Hun werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving om zo eigenwaarde en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Dit gebeurt o.a. in Jeugddorp De Glind. Hier worden ruim 120 kinderen opgevangen in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Het is een klein, groen dorp tussen Amersfoort en Barneveld met een manege, agrarische bedrijven en lokale ondernemers. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

De tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook niet uw kerk te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

Zondag 16 augustus 2020

De diaconale collecte is bestemd voor de M.A.F. (Mission Aviation Fellowship)De MAF is een wereldwijde non-profit vliegtuigmaatschappij. De MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven. Niemand is onbereikbaar voor God’s liefde is hun visie. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 kerken en (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke vijf minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. De MAF reageert zonder angst op de coronacrisis, maar in plaats daarvan met wijsheid en hoop. Haar werk gaat wereldwijd door en uw gebed en steun hebben zij daarbij hard nodig. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

De tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook niet uw kerk te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

Zondag 23 augustus 2020

De diaconale collecte is bestemd voor Timon

Timon is een christelijke organisatie die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 27 jaar en volwassenen met hun gezinnen. Ook pleegzorg is een onderdeel van Timon. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. De kern van hun zorg is gericht op gezinnen waar jongeren in hun ontwikkeling of veiligheid bedreigd worden. Timon werkt hierbij samen met diverse instanties, zoals GGD, GGZ, politie, justitie en verslavingszorg. Timon heeft diverse vormen van Begeleid Wonen. Bijvoorbeeld in een gezinsgroep van vier tot zes jongeren, waarin het gezin centraal staat. Zij worden begeleid door vrijwilligers en professionele begeleiders. Het doel is dan dat deze jongeren na 1,5 jaar zelfstandig verder kunnen. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

De tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook niet uw kerk te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

Zondag 30 augustus 2020

De diaconale collecte is bestemd voor [doel nog niet bekend]

Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

De tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook niet uw kerk te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

 

 

De Heilig Avondmaal collecte van dit kwartaal is voor Challenging Heights in Ghana

James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs. Dit doen ze door de geredde kinderen 6 tot 9 maanden op te vangen, medische zorg en onderwijs te geven. Ook wordt hun familie hulp geboden bij het vinden en leren van andere inkomensbronnen. Na dit traject worden de kinderen nog 2 jaar gevolgd en begeleid om terugval te voorkomen. Namens de kinderen die moesten werken in de visserij willen we u hartelijk bedanken voor uw steun.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

Esther WakkerKerkdienst en Collecten