De Oekraïne en het Paasevangelie

Wat doet de oorlog in de Oekraïne met ons geloof? Ik kan die vraag in feite alleen voor mijzelf beantwoorden, maar misschien dat u zich herkent in wat ik schrijf. Daar gok ik op in dit stukje.

Ten eerste is de ernst en de omvang van de verwoesting in de Oekraïne en het lijden van mensen en dieren onthutsend. Wij zijn dat op deze schaal en zo dichtbij huis niet gewend. Dat dit gebeurt, dat God dit toelaat.. In ons land is het helaas zo dat asociaal of slecht gedrag weinig consequenties hoeft te hebben. Je komt met veel ellendige dingen weg. In de politiek van Rusland zie je waar eigenbelang en de macht van de leugen toe leiden kan. Tot een uitbarsting van geweld. Wij dragen als mensen een veel grotere verantwoordelijkheid dan wij denken. Ik denk ook aan de klimaatcrisis: laten we onze vrijheid goed gebruiken.

Op het tweede gezicht zie je ook andere dingen. Over wat een leiderschapscapaciteiten bijv. beschikt president Zelensky. Hij heeft geen uniform, hij is geen militair. Maar hij draagt ook niet een snel pak. Nee, een shirt met korte mouwen. Een man heel gewoon. Dat lijkt zo, want hij straalt energie en kracht uit. Vooral het lef en de felheid, de morele overtuigingskracht waarin hij zich via de satelliet tot allerlei landen richt, vind ik fantastisch. Hadden wij maar iemand van deze statuur!

Er zit in zijn optreden, hoe feilbaar hij ook is en hoeveel fouten hij ook maakt, iets dat van God gegeven is. Iets dat aan de Messias herinnert. Dat zit ook in de moed waarmee het leger van de Oekraïne zich verzet en de bevolking ongebroken en eensgezind blijft.

Kijk ik naar de verschijning van Jezus aan zijn discipelen, nadat Hij uit de dood is opgestaan, dan valt me iets overeenkomstigs op. Het kruis werd Jezus niet bespaard. Het kwade dat in mensen huist, is tegen Hem uitgeraasd. ‘Hij moest lijden.’ Er streek geen legioen engelen uit de hemel neer om Jezus te redden. Zijn lidtekens, de sporen die Hij draagt vertellen dat.

Maar Jezus begroet zijn discipelen met vrede. ‘Vrede zij met u’, herhaalt Hij nadrukkelijk. Die vrede is er niet ondanks, maar dankzij zijn wonden. ‘Door zijn striemen is ons genezing geworden, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem.'(Jes.53:5) In de Messias Jezus geeft God ons de mens naar zijn hart die de wereld verandert. Iedere mens die van betekenis is, ieder die vrucht draagt, heeft iets van Hem weg. Zowel in het lijden dat op zijn of haar weg komt, als in de kracht om op te staan.

ds. Treuren