Iets heel anders

Veel gemeenteleden, ook heel meelevende, hebben een vertekend beeld van catechisatie.

‘Catechisatie=ouderwets. Vroeger moest je de Catechismus uit je hoofd leren. Of de namen van de koningen van Israël in je hoofd stampen. Of de Tien Geboden opdreunen. Het was zoals je op de lagere school geschiedenis kreeg. Veel feiten leren.’

Nu is de Bijbel geen geschiedenisboek. Dat weet u wel. Er staan wonderlijke dingen in. De sprekende slang en ezelin, de vis van Jona, ik noem maar iets. De historische dichtheid van de Bijbel is heel verschillend. Mijn leermeester, ds. Wuister zei: ‘Het Woord van God  geschiedt en het is! Dat is de spijker op z’n kop!
Neem het verhaal van Jezus die over het water loopt. Is dat echt gebeurd? In de zin van historisch aantoonbaar. Bewijzen kun je eigenlijk niets, zeker dit wonder niet. Zelf ga ik er voetstoots vanuit, m’n idee van wat er allemaal kan is steeds ruimer geworden. Met mij kun je alle kanten uit. Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats om wat dit verhaal wil zeggen!

Water is een beeld van de tijd. ‘Een zee van tijd’ zeggen we soms. De zee is een beeld van alles wat er in de tijd aan donkerte, dreiging en dood voorhanden is. Jezus wandelt over de zee. Hij staat boven de tijd en reikt Petrus, en in Petrus ons allemaal de helpende hand.
Eigenlijk grijpt dit wonder op Jezus’ opstanding vooruit. Aan het kruis sloegen al ‘Gods baren en golven’ (vgl. Ps.42) over Christus heen. Maar uit kracht van Christus’ opstanding, zijn overwinnen van de tijd, hoeven we niet te verdrinken in zorgen, spanningen, verdriet.

In het boek Openbaring staat, -en dat gaat nog verder: ‘de zee was niet meer’. De eeuwigheid lost de tijd af. Er is ook sprake van een kristallen zee. Een zee die transparant is. De tijd die licht tot op de bodem. Dus: geen donkere geheimen meer. We krijgen antwoord op al onze ‘waaroms’!

Wat ik nu doe is catechiseren voor volwassenen, in woorden die te moeilijk zijn voor tieners. Maar in wezen doen m’n collega’s en ik op catechisatie hetzelfde. Niet bezig zijn met feitjes, maar onderricht in wat de Bijbelse verhalen betekenen.
De Bijbel is niet saai, en catechisatie kan opwindend zijn, als je ontdekt dat Gods Woord licht werpt op ons eigen leven en op onze wereld. De Bijbel geschiedt en is! Het patroon kristalliseert zich in een oneindig aantal variaties steeds opnieuw uit. Dat is niet iets wat je op school of op het sportterrein leert, het is iets heel anders.

ds. M. Treuren.