De kerk is saai

De kerk is saai…

… als de kerk niet relevant is

Dat is de vertaalde titel van een boek van pastor Moses Alagbe, een Nigeriaanse voorganger uit Amsterdam. Ik bezocht een symposium over ‘integrale missie’ waar hij een van de sprekers was. Hieronder een samenvatting van wat hij schrijft.

Moses Alagbe

Alagbe’s boek gaat over integrale missie. Dit betekent dat “de kerk spreekt en leeft vanuit het geloof dat Jezus Christus op een ongedeelde wijze in elk levensaspect aanwezig moet zijn.” Daarom heeft Alagbe’s prikkelende boek een ondertitel: ‘De kerk is saai – als ze niet relevant is’.

Dienen of onderhoud

“Als kerk zijn we ver weg geraakt zijn van onze opdracht om een zegen te zijn voor de gemeenschap”, vertelt Alagbe die nu veertien jaar pastor is. “We moeten zorgen voor onze omgeving en buurt.  Dienen, rentmeesters zijn. In tegenstelling daarmee zijn we vaak zo druk met onze interne kerkelijke problemen, met ons kerkelijk onderhoud. We zijn al met zo weinig christenen en dan vooral druk met onszelf. Waarin zijn we nu relevant voor het grotere geheel, voor de gemeenschap om ons heen?”

“Ons geloof lijkt gereduceerd tot een zondagse dienst. Dat is een saai geloof. Maar kijk naar Jezus’ leven. Dat was geen moment saai. Als we Hem dagelijks volgen, kan het christelijk leven niet saai zijn. Maar dat betekent wel een commitment van zeven dagen per week. Ongeacht ons beroep, leven of roeping. We kunnen alles gebruiken om Jezus te dienen.”

Opwindend christendom

“Ik geloof echt dat Jezus de kerk instelde om voor de wereld te zorgen. Een groot aantal gelovigen neemt die opdracht niet serieus genoeg. We zijn als kerk te lang gefocust op alleen verlossing in plaats van op integrale missie. Ik hoop dat mijn boek bijdraagt aan de discussie daarover. Ik hoop dat het gelovigen prikkelt om het geloof praktisch te maken en zo een meer opwindend christendom mee te maken. Want als we ons geloof niet praktisch maken, zijn we als kerk echt irrelevant.”

Vermoeiend?

Als je het bovenstaande leest krijg je misschien de indruk dat alles weer anders moet in de kerk, terwijl we al druk genoeg zijn om het bestaande boven water te houden. Op die indruk zou pastor Moses Alagbe antwoorden: “volgeling van Jezus ben 24uur per dag, 7 dagen per week. Overal waar je bent kun je Jezus dienen, in je gezin, op je werk en in de kerk. Juist in hele kleine dingen, juist op de plekken waar je toch al moest zijn van je volle agenda.”

Ds. Robert Stigter

Deze column is verschenen in nummer 18 van Centraal Contact.