Over the top?!

Dit is wat Paulus in Lystra overkomt. De inwoners worden tegen hem opgezet, nota bene nadat hij een verlamde die niet kon staan en lopen op zijn voeten heeft gesteld. En dan staat er:  ‘Ze stenigden Paulus, sleepten hem de stad uit, menende dat hij dood was. Doch toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad binnen.’ (Hdl. 14: 19-20)

Dat is toch om je ogen bij uit te wrijven! Die Paulus, dat is er me één. Onverwoestbaar. Hardleers, hardnekkig. Nee, hij geeft het niet op omdat hij zich verbonden voelt met de leerlingen die hij in Lystra gemaakt heeft. Hij weet zich verantwoordelijk. Hij zoekt als herder zijn schapen op. Zij moeten verder kunnen in die stad! Korte tijd tijd later komt Paulus opnieuw in Lystra ‘om hun zielen te versterken, en te vermanen bij het geloof. En dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.’ (22)

Paulus is trouw. Er zit iets van de goede Herder in zijn handelen. Die zijn leven inzet voor de schapen. Iets van de Messias die gekruisigd werd en opstond uit de dood. Want gestenigd worden is afschuwelijk. Dat je als oud vuil buiten stad wordt gegooid, is vernederend. Hij moet vreselijke pijn hebben gehad en er echt niet uit hebben gezien. Maar hij staat op en gaat alsof er niets gebeurd is de stad weer binnen! Daarin blijkt Gods kracht. De kracht van Christus’ opstanding.

Teruggrijpend op deze en dit soort ervaringen schrijft Paulus: ‘Wij hebben een schat in aardewerken vaten’. Net als een kruik of pot van aardewerk zijn wij broze en breekbare mensen. Beslist niet van staal. Door venijnige tegenwerking en bittere teleurstellingen kunnen we worden gebroken. Daar staat niemand boven. Het geloof maakt geen supermensen van ons. Maar schrijft Paulus: de kracht van God is ‘overgroot’. (II Kor.4:7) Bovenmate. Buitengewoon. In het Grieks staat ons woordje: ‘hyperbool’. In het Nederlands betekent dat overdreven. ‘Over the top!’ Ja, dat is het: onze maten en beperkingen overschrijdend!

Na de vakantie bent u weer aan het werk gegaan. Studenten en scholieren maken ook van alles mee en komen met hun verhalen thuis. Het kerkelijke seizoen gaat binnenkort van start. In alles wat we meemaken of doen zijn verlegen om de leiding en hulp van God. Zijn we niet op onszelf gericht maar handelen we uit liefde voor wie aan zorg zijn toevertrouwd, dan geeft God u onvermoede kracht. U zult uw wieken als een arend uitslaan! (Jes.40:31)

Ook als u in het nauw gedreven wordt, verdrukt, zult u door de impasse komen. Net als Paulus, en de Heer Jezus zelf zult u tot uw verrassing ontdekken: ‘God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad.’ (Ps. 66, vs.3 ber.1773)

ds. M. Treuren