(Her)bevestiging ambtsdragers

op zondag, 03 juli 2022

De wijkkerkenraad heeft met blijdschap en dankbaarheid kennisgenomen van het bericht dat Eline Boerma, Linda Droog en Gaby den Uyl bereid zijn herbevestigd te worden als ouderling;

Hans van Spronsen bevestigd wil worden in het ambt van ouderling, met de bedoeling dat hij in september a.s. als voorzitter van de wijkkerkenraad zal gaan functioneren; en Ruurd-Jan Heyse, Anneke van den Heuvel en Caroline Snijder bereid zijn bevestigd te worden als diaken.

Komende zondag 10 juli willen we tot hun (her)bevestiging overgaan als er geen bezwaren worden ingediend.  Eventuele bezwaren tegen de procedure of bevestiging kunnen uiterlijk binnen 5 dagen (zaterdag 9 juli) na bekendmaken schriftelijk en ondertekend bij de scriba worden ingediend.”  De bevestiging van Anneke van den Heuvel zal op een later moment plaats vinden. Daarover wordt u uiteraard nog geïnformeerd.

edward(Her)bevestiging ambtsdragers