Groen Geloven

Namens het Beraad van Kerken zijn vertegenwoordigers van verschillende kerken met elkaar in gesprek gegaan over het thema Groen Geloven. Na twee bijeenkomsten is er een voorstel uitgewerkt om ook met alle gemeenteleden en parochianen van de betrokken kerken en geloofsgemeenschappen in gesprek te gaan. Met elkaar willen we verkennen op welke manier het geloof en vragen rondom duurzaamheid en zorg voor de aarde met elkaar samenhangen. Ook bespreken we op welke manier het ons dagelijks leven bepaalt en op welke manier we er in de kerk aandacht aan willen schenken.

Dit zal gebeuren aan de hand van een bijeenkomst die op drie locaties en op zes verschillende tijdstippen wordt gehouden. Voor deze opzet is gekozen zodat er zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen en zodat er een kans wordt geboden om iemand uit een andere kerk of parochie te ontmoeten.

De bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 • Welkom en opening
 • Filmvertoning 
 • Pauze
 • Gespreksronde
 • Voorlopige conclusies

Waar en wanneer:

 1. In de Bartholomeuskerk in Nootdorp op maandag 3 juni van 13.30-16.00 uur
 2. In de Bartholomeuskerk in Nootdorp op maandag 3 juni van 19.30-22.00 uur
 3. In de Ontmoetingskerk in Pijnacker op dinsdag 4 juni van 13.30-16.00 uur
 4. In de Ontmoetingskerk in Pijnacker op dinsdag 4 juni van 19.30-16.00 uur
 5. In Kerk Delfgauw in Delfgauw op woensdag 5 juni van 13.30-16.00 uur
 6. In Kerk Delfgauw in Delfgauw op woensdag 5 juni van 19.30-22.00 uur

Opgave:

Via de lijsten in de kerk of via een e-mail naar Klaas Krijgsheld, de scriba van het Beraad van Kerken Pijnacker, Delfgauw, Nootdorp: secretariaat.bvkp@gmail.com

Graag uw naam, e-mail en eerste en tweede voorkeur voor plaats en datum doorgeven.