Wijkberichten t/m 6 maart

op zaterdag, 12 februari 2022
Zondag 20 februari

In de ochtenddienst gaat ds. J. Slager voor. Hij werkt als predikant in Delft bij de International Christian Fellowship. Hij is gewend met studenten om te gaan, vogels van diverse pluimage, en in het Engels te preken. Deze ochtend richt hij zich speciaal op u. Al eerder ging hij in de Dorpskerk voor, onder meer in een inspirerende jeugddienst.

Taizé-viering

Op 20 februari is er een Taizé-viering. De lezingen (Luc. 8: 4-15 en I Kor. 15: 35-39) en gebeden staan in het teken van ‘groei’. Het koortje wordt dit keer weer geleid door Sonja Bakker die met goede moed de draad weer oppakt. Ook dit is een dienst met de nodige kleur. De diverse talen, -en dan niet alleen Engels-, wekken het verlangen naar een nieuw Pinksterwonder.

Zondag 27 februari

Van Lucas’ veldrede (Luc. 6: 16-49) lezen we in de ochtenddienst het slot. Op het eerste gezicht louter bekende dingen. Maar zoals zo vaak staat er bij nader inzien iets anders of zit er aan Jezus’ woorden meer vast dan je denkt. ‘Een wijs man bouwde zijn huis op de rots’ luidt een kinderliedje. U kent het allemaal. Maar gaat in vs.46-49 om bouwen op Jezus, de rots? Dat is natuurlijk goed. Bouwen en vertrouwen op zijn volbrachte werk. Maar Jezus zegt: Wie mijn woorden ‘hoort en doet’, bouwt op de rots. Dat is iets anders! Vanaf vs. 37 gaat het aan één stuk door over bij Jezus blijven als leerling en zijn wil doen. Al lerende doet men.
In de avonddienst gaat op de gewone tijd ds. J.Henzen voor uit Wateringen.

Aswoensdag

Op woensdag 2 maart begint de Veertigdagentijd. Er is dan om 19.00 een vesper waarin we een fragment uit de Bergrede lezen, namelijk: Mattheüs 6, 1-6 en 16-21. In die verzen gaat Jezus in op de bekende, joodse goede werken: aalmoezen geven, bidden en vasten. De rode draad die door zijn woorden heen loopt is het pleidooi te handelen ‘om niet’. Doe het niet ergens om, maar onbaatzuchtig. Uit intrinsieke motivatie, zoals dat heet. Trekt u er even de tijd voor uit om de weken tot Pasen verstild te beginnen!

Zondag 6 maart

Op 6 maart, de eerste van de Veertijdagentijd een dienst waarin ds. J.M. Aarnoudse voorgaat. De Psalm die bij deze zondag hoort is Psalm 91. ‘Wie in de schuilplaats Gods mag wonen’. Opvallend zo populair deze bewerking geworden is!
In Psalm 91 komen alle letters van het Hebreeuwse alfabet voor. Behalve de letter ‘zajin’. Het woordje ‘zajin’ betekent wapen. Wie Psalm 91 zingt, kan zonder wapen. Die wordt door God bewaard. Deze psalm zingen is het aandoen van je geestelijke wapenrusting. Voor het slapengaan wordt dit lied gebeden, bij het einde van de sabbath als de week begint, en op weg naar de begraafplaats. Steeds als je de overgang maakt naar een nog onbekende realiteit.

Vesper

Op woensdag 9 maart de gebruikelijke vesper, zoals we die steeds hebben op de tweede woensdag van de maand. Ook dit keer wordt u bij het zingen begeleid door Jeroen de Haan op het orgel. De voorganger dit keer is ds. Nienke de Ronde. Zij vervult de dienst der gebeden.
We kijken bij diensten vaak naar het aantal mensen dat aanwezig is. Ik geloof dat intensiteit belangrijker is. We leven van het gebed, de voorbede van Jezus, de Messias alleen. (Vgl. Joh.17) Hij is onze leraar en verlosser. Door uw gebed tot God, uw strijd tegen de machten in de hemelse gewesten, kan de loop van het aardse leven worden verlegd. ’t Is intussen wel fijn, een zegen als u met velen komt.

In Memoriam

Op 27 januari, daags voor zijn verjaardag, heeft de Heer tot zich genomen Martin van Schie. Hij is 53 jaar geworden. In de vroege Christenheid werd sterven als een nieuwe geboorte gezien. Als ingaan in de nieuwe wereld van God. Wij hopen dit ook voor Martin. Maar liefst zeven weken lag hij met Covid op de Intensive Care. Zoals wij Pasen vieren op de vijftigste dag, zo heeft de Heer Martin op de vijftigste dag uit zijn lijden verlost.
Martin was een non conformist. Een gedreven chauffeur, in het bezit van alle soort rijbewijzen. Op de weg met de vrachtwagen was zijn passie. Hij woonde overal en nergens en werkte voor vele bazen. Niemand kreeg vat op hem. Hij was een vrije jongen. Zijn wilde haren brachten hem ook in moeilijkheden. Zijn nabije familie weet dat het beste. Zij hebben hem steeds weer uit de brand geholpen. Martin wist je ook voor zich in te nemen. Hij had ook een zachte, heel kwetsbare kant. Hij is de vader geworden van drie kinderen: Anthony, Daisy en Allyssa. Met ontroering hebben we afscheid van hem genomen. Zijn vader, Arie en Willeke met hun gezin, zijn kinderen en allen die van Martin hebben gehouden, wens ik kracht toe van de God die leeft.

met hartelijke groet,
ds. Treuren

Jarigen

• Mevr. J.H. Nowé-Klarenberg wordt op 24 februari 92 jaar.
• Dhr. W.B. van der Spruit wordt op 5 maart 80 jaar.
• Dhr. W.D. Huisman wordt op 19 maart 88 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een fijne dag.

Giften

Ds. Treuren ontving een gift van €30,00 voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
Ds. Treuren ontving een gift van €20,00 voor de Diaconie van de Dorpskerk (tbv bloemen).
Ds. Treuren ontving een gift van €20,00 voor de kerkrentmeesters van de Dorpskerk.
Gaby den Uijl heeft een gift van €20,00 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
Lijda Datema heeft een gift van €20,00 ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
Ds. Treuren heeft een gift van €30,00 ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
Ds. Treuren heeft een gift van €30,00 ontvangen voor de Dorpskerk.
Alle gevers, hartelijk dank!

Tot slot

Oordeel niet…

Soms zie je iets en denk je wat,
geloof je wat je ziet.
Maar wat je ziet, is dat wel waar?
Of weet je ’t eigenlijk niet?

Een lieve lach, een warme hand,
veel liefde voor elkaar.
Een prachtig kind, een gulle lach,
genieten, dat is waar…..

Maar achter heel veel stille muren
schuilt vaak veel zorg en pijn…
vooral omdat een ander,
zo knikkerhard kan zijn…

Dus zie je iets en denk je wat,
het is niet altijd waar…
Vraag hen eens hoe het werkelijk is
en wees er voor elkaar…

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 6 maart