De Kruisweg

Een pad van stilte en bezinning als creatieve verwerking van gesprek 5 van blok 1 in het kader van het Focustrajectop vrijdag 5 april 2019.Uitgangspunt Jesaja 53,1-5.Dit is één van de liederen van de ‘Lijdende Knecht des Heren’. De ene keer betreft het een individuele persoon. Een andere keer wordt het volk Israël er mee bedoeld. De kerk herkent Jezus Christus in deze liederen

Het programma ziet er als volgtuit:
15.45 uur. Ontvangst met koffie of thee in De Acker.
16.00 uur. We kijken naar de video ‘De fontein van tranen’ van Rick Wienecke. Deze kunstenaar verbindt in zijn kunstproject het lijden van het Joodse volk met het lijden van Christus. Na deze video gaan we kort in op het lot van de Joden in Pijnacker tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit naar aanleiding van het boek van Edwin van Baarle, Vertrokken zonder nader adres.
16.40 uur. We lopen via het Emmapark naar de Joannes de Dooper Kerk.
17.00 uur. Aankomst in de Joannes de Dooper Kerk. Hier maken we kennis met de 12 statiën. Iedereen kiest er één statie uit om daarbij te mediteren.

Na een zekere tijd komen we als totale groep weer bij elkaar en wisselen we ervaringen uit.
Daarna komen we twee aan twee in beweging en doen de opdracht op pagina 49 uit het Focuswerkboek.

17.50 uur. We gaan terug naar De Acker.
18.00 uur. Begin van de sobere maaltijd.
19.00 uur. Afsluiting van het programma.

Aan het programma vóór de sobere maaltijd kunnen ongeveer 20 personen meedoen. Opgave via email: albert_spek@hotmail.com. Een mooie gelegenheid om cadeau te geven aan bijvoorbeeld iemand die nog niet bij het Focustraject betrokken is.