Inzameling levensmiddelen voor Voedselbank Pijnacker

Ondanks dat het aantal cliënten dat van de Voedselbank gebruik maakt, in Nederland zowel als in onze gemeente langzaam daalt, zijn er in 2019 nog steeds inwoners van Pijnacker die de Voedselbank wekelijks hard nodig hebben.

Om het de Voedselbank de komende periode mogelijk te maken op verantwoorde wijze de pakketten te kunnen vullen, vragen wij iedereen die op zaterdag 30 maart a.s. in Pijnacker boodschappen gaat doen bij de AH Ackershof en – Keijzershof, de LIDL Nobellaan en Korteweg of bij Dirk van der Broek Ackershof, één of meerdere van de hieronder genoemde artikelen extra te kopen en deze aan de vrijwilligers van de Voedselbank af te geven. In de eerder genoemde supermarkten zullen de hele dag vrijwilligers van de Voedselbank en andere enthousiaste personen uit Pijnacker aanwezig zijn om uw artikelen in ontvangst te nemen.
De Voedselbank kan de volgende artikelen goed gebruiken: blikken groenten, soep, fruit, vlees, vis en maaltijden zoals nasi. Ook pakken houdbare melk, meel, rijst, macaroni, pasta, koffie en thee zijn welkom.

In iedere supermarkt zal een geldpot aanwezig zijn waar u eventueel een financiele bijdrage in kunt doen. Mocht u liever een gift willen over maken, het banknummer is: NL 77 RABO 035 4414 747 t.a.v.: Diaconie Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw o.v.v.: Fonds Voedselbank Pijnacker.

Deze inzamelingsactie wordt georganiseerd door vrijwilligers van de Voedselbank Delft, uitdeelpunt Pijnacker. Wilt u er rekening mee houden dat de houdbaarheidsdatum van de artikelen niet te snel verstreken mag zijn!

Voor meer informatie over de Voedselbank en eventueel aanmelden:

  • Voedselbank Delft, tel.: 06 303 222 55 (op werkdagen tussen 10.00u. en 12.00u.)
  • Voedselbank Delft, uitdeelpunt Pijnacker: tel.: 06 81 399 416 (alleen op donderdag). Wanneer men daarvoor in aanmerking komt, kan men iedere donderdagmiddag tussen 12.30 u. en 14.30 u. het Voedselpakket ophalen bij het adres Park Berkenoord 2 te Pijnacker, gelegen naast het Kerkelijk Centrum De Acker.

Namens de Voedselbank Delft, uitdeelpunt Pijnacker,
Lida Gierveld, coördinator