Wijkberichten t/m 28 januari

Nieuw jaar

Er wordt wat af gemopperd. Over het vuurwerk en de gevolgen. De agressie tegen politie en hulpverleners. Winkeldieven die hun slag slaan. De regen. ‘Wat klaagt een mens toch in zijn leven? Ieder klage over zijn zonde!’, staat er in Klaagliederen 3:29. Prachtig! Soms ligt die tekst op huisbezoek op mijn lippen bestorven. Ben als kind van de jaren ’60 opgegroeid met ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Dat is driestmoeilijk. Mopperen en klagen over het verval van de samenleving en vervagend normbesef is veel makkelijker en klinkt serieus. Maar: wie zijn wij? En wie ben ik? Al zijn we mensen van Gods welbehagen, onbehagen zit in ieder mens. Onlust en diepe onrust. Het is de kunst die eerlijk onder ogen te zien, je zonden steeds opnieuw in het licht van Gods genade toe te geven en te streven naar gerechtigheid. Dan wordt 2024 een jaar van het welbehagen des Heren in uw leven (Luc.4:19) en houden we gemopper en gemor buiten de deur. Amen.

Immuun?

Melaatsheid hangt in de Bijbel samen met de zonde van de ‘kwade tong’, zoals roddel, laster, snertopmerkingen, arrogantie. Het is een pijnlijke ziekte die isoleert. Op een stil moment overschrijdt een melaatse de grens die hij in acht moet nemen. Hij knielt voor Jezus neer en vraagt: ‘Maak mij rein!’ Jezus deinst niet terug. Hij vaart ook niet tegen hem uit. Hij is diep geroerd, strekt zijn hand naar hem uit en grijpt hem vast. Is Hij dan niet bang voor de gevolgen? Die zijn er wel. Dat blijkt aan het slot van dit verhaal en aan het kruis. Jesaja 53 geeft inzicht in hoe Jezus Messias is: ‘Onze ziekten heeft Hij op zich genomen.. ‘(vs.5)
In de Avondmaalsviering op 10 januari hoop ik dit ontroerende verhaal dat u in Mc. 1:4-45 vindt dichtbij u te brengen.
In de dienst die ’s avonds wordt gehouden is ds. H.J. Franzen de voorganger.

Loofhut

Met zondag 21 januari begint de Week voor het gebed om eenheid. In de ochtenddienst in de Dorpskerk zijn er dan twee lectores, uit de H. Joannes de Dooperkerk en de Acker. Het thema van de Week is: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Daar past het verhaal uit Mc.2:1-12 heel goed bij. Jezus’ huis wordt opengebroken. Tussen de stofwolken en het gruis, ziet Jezus in het licht dat van boven invalt een verlamde stakker op een wiebelende matras neerdalen. Zijn huis is ineens een Loofhut geworden. Jezus reageert in liefde! Hij zorgt ervoor dat de stakkerd weer kan lopen. Maar wat zou hij hebben misdaan? Want eerst worden hem zijn zonden vergeven.

Oecumenische dienst

De Week voor gebed om de eenheid van de Christenen zoals deze ietwat omslachtig heet, wordt dit jaar besloten met een viering in de Dorpskerk. Er is voor deze zondag weer een gelegenheidskoor gevormd o.l.v. Erik Bleichrodt en Bartjan Geleijnse verheugt er zich te mogen begeleiden. De voorgangers zijn ds. Carla Schoonenberg en de deze zomer bevestigde pastor Max Kwee. Het thema van de dienst en een goed stuk van de liturgie is voorbereid door Christenen uit Burkoni Fasso. Het zal gaan over ‘de barmhartige Samaritaan’. (Luc.10:25-37)
In de avonddienst gaat ds. L.L. van Berkel voor uit De Lier die kort geleden zijn debuut bij ons heeft gemaakt.

‘En steeds is alles er’

De dichteres, columniste bij NRC en essayiste Marjoleine de Vos schreef onder deze titel een subtiel, gevoelsrijk en nuchter boekje ‘over missen en herinneren’. Het geloof speelt er geen rol in, maar haar waarnemen en inleven wekt een religieus gevoel. Het Latijnse ‘religio’ is afgeleid van binden, vasthouden. Nou, daar getuigt dit boekje van. Het is dun, helaas duur (15 euro) maar wat er in staat is kostbaar. Ik geef u één citaat.
‘Wat je hebt is de herinnering en dat is fijn. Wat weg is, is de levende realiteit. Die kan pijnlijk ontbreken. In plaats van de herinnerde klank zou je de echte stem willen horen, de stem die iets tegen je zegt wat je nu juist níet zelf kunt verzinnen of opduiken uit de zee van het verleden. De zintuigen willen niet vervangen worden door een naklank, een onscherpe afbeelding in het voorstellingsvermogen, ze willen gevoed worden. Met iets nieuws.
Misschien is missen dát dan, dat de zintuigen niets meer te doen krijgen. Zo zit je daar in je stoel nietsziend te kijken, zo rijk als maar kan met al je vroegere schatten, zo arm aan iets levends.’

Agenda

Vrijdag 12/19/26 jan.: Catechisatie 12-15 jaar om 17 uur
Zondag 14 jan.: Young&Holy om 19.30 uur
Woensdag 17 jan.: Morgenlichtkring om 10.15 uur
Woensdag 24 jan.: Twintigers om 19.45 uur
Vrijdag 26 jan.: Bijbelkring in Keijzershof om 11 uur

U mede namens Miranda, Ilja en Sacha heil en zegen wensend in het nieuw jaar, met hartelijke groet,
ds. Treuren.


Jarigen

Voor de adressen van de jarigen, zie kerkblad Centraal Contact.

 • Dhr. M van Schie wordt op 16 januari 89 jaar.
 • Mevr. M.M. Hofman-Hazeu wordt op 17 januari 90 jaar.
 • Mevr. E. Klomp-van der Velden wordt op 21 januari 87 jaar.
 • Mevr. A. van der Spruit-Hartman wordt op 24 januari 84 jaar.
 • Mevr. A.E. de Lange-Wagner wordt op 27 januari 87 jaar.
 • Dhr. J.C. van Bostelen wordt op 28 januari 83 jaar.
 • Mevr. G. Sonneveld-Kostering wordt op 1 februari 86 jaar.

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Giften

 • Gaby den Uijl heeft een gift van €20,00 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk
 • Gaby den Uijl heeft een gift van €40,00 ontvangen voor de verwarming van de Dorpskerk.
 • Ds. Franzen heeft een gift van €20,00 en een gift van €10,00 ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
 • Gaby den Uijl heeft een gift van €50,00 ontvangen, waarvan €30,00 is bestemd voor het Orgel van de Dorpskerk en €20,00 voor de Diaconie van de Dorpskerk.

Alle gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Nieuwjaarsgedicht voor jou

Drievoudig klinkt mijn wens voor jou,
voor iedere dag in het nieuwe jaar:
Een goede engel aan je zijde.
Een ster die veilige wegen wijst.
Een hart dat blij kan zijn om vele kleine dingen.
De beste wensen voor het Nieuwe Jaar!

Anne-marie Overvliet – Visser