Pasen in KerkDelfgauw

Paasvieringen Kerk Delfgauw

op dinsdag, 21 maart 2023

In de Stille Week is er van woensdag tot donderdag elke dag een viering in Kerk Delfgauw. Elke viering heeft een eigen kleur en sfeer. Samen staan we stil bij Jezus’ lijden, sterven en opstanding. We lezen elke dag uit het Evangelie van Matteüs. Van woensdag tot zaterdag volgen we het liturgieboekje dat je binnenkort hier kunt downloaden.

Palmzondag 2 april 10:00 uur

Op deze zondag lezen we in een alle-leeftijden-kerkdienst het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem en zijn optreden in de tempel. Het is een alle-leeftijden-kerkdienst met dominee Robert en Arthur.

Stilteviering woensdag 5 april 19:30 uur

Dit is de eerste viering in de Stille Week in Kerk Delfgauw. In deze Stilteviering lezen we Matteüs 16:13-26. Jezus vraagt: wie ben ik volgens jullie?. We mediteren in stilte op deze tekst. Predikant-in-opleiding Arthur Rebel leidt de viering.

Viering Witte Donderdag 6 april 19:30 uur

We lezen het verhaal over de instelling van het Pesachfeest (Exodus 12) en de instelling van het Heilig Avondmaal (Matteüs 26:17-30). We vieren de Maaltijd van de Heer aan tafel. We drinken uit een klein bekertje. De liederen worden begeleid op het orgel. Dominee Robert Stigter gaat voor.

Viering Goede Vrijdag 7 april 19:30 uur

Waarom deed Judas wat hij deed? Waarom zei Petrus 3x dat hij Jezus niet kende? Waarom veroordeelde Pilatus iemand terwijl hij daar geen reden toe had? Wat beweegt hen, Wat drijft hen, Naar welk stemmetje luisteren ze? Vinden we daar antwoord op? Naar welke stem luisteren we zelf? Veel vragen na een indrukwekkende gebeurtenis die de wereld veranderde. Een indrukwekkende dienst met veel moderne muziek en de Delfg’houseband.

Viering Stille Zaterdag 8 april 20:30 uur

In de Joodse traditie begint elke dag met het ondergaan van de zon. Op het moment dat we deze viering houden, tegen zonsondergang, is daarmee de eerste dag van de week, de zondag, al begonnen. De dag van de opstanding. In deze viering beginnen we in de nacht. We verplaatsen ons in wachters op de muren van Jeruzalem die het opgaan van de zon opwachten. We lezen verschillende Bijbelteksten en zijn na die teksten telkens opnieuw even stil. Na de preek herdenken we onze doop of ons verlangen om gedoopt te worden. We staan stil bij de kinderen die afgelopen jaar gedoopt zijn. Er is gelegenheid om het doopwater aan te raken en/of een persoonlijke zegen te ontvangen. Dan wordt het licht van de nieuwe paaskaars binnen gedragen. Ten slotte lezen we het eerste deel van het opstandingsverhaal. De muzikale begeleiding komt van orgel en piano. In deze viering kun je je laten raken door de kracht van de liturgie en rituelen. Er is een livestream verbinding, de liederen verschijnen niet in beeld maar zijn te vinden in het liturgieboekje. Robert en Arthur gaan voor.

Viering Paasmorgen zondag 9 april 10:00 uur

In deze kerkdienst trekken we alle muzikale registers open: blazers, band en orgel. De Heer is waarlijk opgestaan! We zingen de bekende paasliederen en lezen het verhaal van de opstanding uit het evangelie van Matteüs.

Opgeven voor het gezamenlijke Paasontbijt om 8:45 uur voorafgaand aan de paasmorgen dienst, kan via de inschrijflijst op het prikbord in de hal of via gastvrouw Jolanda 06-39120139 gastvrouw

Er is geen Emmaüsviering dit jaar, omdat de opkomst vorig jaar te laag was.

RobertPaasvieringen Kerk Delfgauw