Wat geloven wij

Wij geloven dat er verschillende kenmerkende elementen van geloofsbeleving zijn: mogen leven naar Gods beeld en tot Zijn eer; naastenliefde betonen; het geloof tot leven laten komen in de omgang met mensen; de ervaring dat God naar je luistert als je bidt; emoties waardoor je bezield raakt; geloof dat rust geeft en tot bezinning leidt; het geloof dat vreugde geeft en een positieve houding; het geloof als een leidraad voor het leven; geloof dat troost.

En daarom… gaan wij ervoor dat onze kerkgemeenschap een plaats is waar het geloof geoefend en onderhouden kan worden. Dit willen wij onder meer bereiken door:

 • De wekelijkse eredienst
 • De bijbel en de bezinning daarop
 • Verhalen waaraan we inspiratie ontlenen en handvatten voor het leven
 • Onderwijzing, gespreksgroepen, catechese, leerhuis
 • Emoties en bezieling
 • Geloofscommunicatie met de andere wijkgemeenten en andere plaatselijke geloofsgemeenschappen
 • Variatie in erediensten en activiteiten
 • Overdenkingen, muziek en zang
 • Verhalen voor jongeren en kinderen die aansluiten bij het dagelijks leven op school en daarbuiten
 • Vaste rituelen
 • Sociaal actief zijn
 • Het geloof ook door de week uitdragen
 • Beelden ter ondersteuning

Lees meer in ons complete beleidsplan.