Wie zijn wij

Vele handen maken licht werk. Buiten de grote groep vrijwilligers die bij allerlei activiteiten betrokken zijn, ligt de organisatie van onze Wijkgemeente Ontmoetingskerk in handen van de Wijkkerkenraad.

De Wijkkerkenraad bestaat uit de Kleine -en de Grote Wijkkerkenraad. In de Grote wijkkerkenraad hebben naast de predikant alle ambtsdragers zitting. De Grote Wijkkerkenraad bepaalt uiteindelijk het beleid van de Wijkgemeente Ontmoetingskerk. De Grote Wijkkerkenraad komt minimaal drie maal per jaar bij elkaar.

De Kleine wijkkerkenraad bestaat uit de predikant en acht personen die elk contactpersoon voor een pijler zijn: Pastoraat, Diaconie, Eredienst, Kerkrentmeesters, Jeugd, Gemeente naar buiten, Externe Contacten en Scribaat. Zij zijn het aanspreekpunt voor de diverse ambtsdragers en vrijwilligers die binnen hun pijler werken. De Kleine Wijkkerkenraad komt maandelijks bij elkaar om verslag uit te brengen, te evalueren, nieuwe ideeën te ontwikkelen, lopende- en structurele zaken te behandelen.

Binnen de Kleine Wijkkerkenraad is er het moderamen, bestaande uit predikant, voorzitter wijkkerkenraad en scriba, die het dagelijks bestuur vormen. Het moderamen bespreekt de dagelijkse zaken en bereidt de vergaderingen van de wijkkerkenraad voor.

Onze koster is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van ons kerkgebouw.

Moderamen

 

ds. Carla Schoonenberg
predikant Ontmoetingskerk, vice-voorzitter algemene kerkenraad
Bob van der Deijl
Voorzitter moderamen, klein- en grote wijkkerkenraad Ontmoetingskerk | Contactpersoon: Kerk naar buiten

 

Betty Bos Ontmoetingskerk
Betty Bos
scriba Ontmoetingskerk
015-3696979 06-28955018

Kleine Wijkkerkenraad

 

Wilma Hagenaar
Contactpersoon Diaconie

 

Sander Bakker
Contactpersoon Kerkrentmeesters

 

Peter van der Toorn
Peter van der Toorn
Contactpersoon Eredienst

 

Gerdien van Drie
Gerdien van Drie
Contactpersoon Pastoraat

 

Annie Lafeber
Contactpersoon Jeugd
Adrie van Heerden Ontmoetingskerk
Adrie van Heerden
Contactpersoon Externe contacten

 

Koster

 

 

Judith Bloemendaal
koster
015-3693826
marielouiseWie zijn wij