Wie zijn wij

Vele handen maken licht werk. Buiten de grote groep vrijwilligers die bij allerlei activiteiten betrokken zijn, ligt de organisatie van onze Wijkgemeente Ontmoetingskerk in handen van de Wijkkerkenraad.

De wijkkerkenraad bestaat uit de predikant en zeven personen die elk contactpersoon voor een werkgroepzijn: Pastoraat, Diaconie, Eredienst, Kerkrentmeesters, Jeugd, Gemeente naar buiten, Communicatie. Zij zijn het aanspreekpunt voor de diverse ambtsdragers en vrijwilligers die binnen hun werkgroep werken. De Wijkkerkenraad komt 8 maal per jaar bij elkaar om verslag uit te brengen, te evalueren, nieuwe ideeën te ontwikkelen, lopende- en structurele zaken te behandelen.

Binnen de Wijkkerkenraad is er het moderamen, bestaande uit predikant, voorzitter wijkkerkenraad en scriba, die het dagelijks bestuur vormen. Het moderamen bespreekt de dagelijkse zaken en bereidt de vergaderingen van de wijkkerkenraad voor.

Onze koster is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van ons kerkgebouw.

Moderamen

 • Betty Bos Ontmoetingskerk

  Betty Bos

  ouderling , scriba, Contactpersoon Werkgroep communicatie Ontmoetingskerk
  scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
  06-28955018
 • Bob van der Deijl

  ouderling, Voorzitter moderamen en wijkkerkenraad, Contactpersoon Werkgroep Kerk naar buiten ontmoetingskerk, Voorzitter Algemene Kerkenraad
 • ds. Carla Schoonenberg

  predikant Ontmoetingskerk, lid Algemene Kerkenraad
  dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Wijkkerkenraad

 • Betty Bos Ontmoetingskerk

  Betty Bos

  ouderling , scriba, Contactpersoon Werkgroep communicatie Ontmoetingskerk
  scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
  06-28955018
 • Bob van der Deijl

  ouderling, Voorzitter moderamen en wijkkerkenraad, Contactpersoon Werkgroep Kerk naar buiten ontmoetingskerk, Voorzitter Algemene Kerkenraad
 • ds. Carla Schoonenberg

  predikant Ontmoetingskerk, lid Algemene Kerkenraad
  dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
 • Hanneke Paling – Baas

  pastoraal ouderling, contactpersoon werkgroep pastoraat ontmoetingskerk
 • Karel Prins

  voorzitter wijkkerkrentmeester, contactpersoon werkgroep wijkkerkrentmeesters Ontmoetingskerk, lid college van kerkrentmeesters,
  kerkrentmeesters.ontmoetingskerk@pknpijnackerdelfgauw.org
 • Peter van der Toorn

  Peter van der Toorn

  Ouderling, Contactpersoon Werkgroep Eredienst Ontmoetingskerk
 • Vacant

  ouderling, Contactpersoon werkgroep Jeugd ontmoetingskerk
 • Wilma Hagenaar

  diaken, contactpersoon werkgroep diaconie Ontmoetingskerk, lid College van diakenen

Koster en Kerkrentmeesters

 • Dirk Vermeijden

  wijkkerkrentmeester ontmoetingskerk
 • Jeroen Boer

  wijkkerkrentmeester ontmoetingskerk, lid college van kerkrentmeesters
 • Judith bloemendaal

  koster ontmoetingskerk
  koster@ontmoetingskerk.pijnackerdelfgauw.nl
  0638398036
 • Karel Prins

  voorzitter wijkkerkrentmeester, contactpersoon werkgroep wijkkerkrentmeesters Ontmoetingskerk, lid college van kerkrentmeesters,
  kerkrentmeesters.ontmoetingskerk@pknpijnackerdelfgauw.org
 • Olaf Elferink

  wijkkerkrentmeester ontmoetingskerk

Diakenen

 • Arnout Eijkelhoff

  diaken Ontmoetingskerk
 • Corrie de Vink

  diaken Ontmoetingskerk, lid college van diakenen
 • Ellen Lalleman

  Diaken ontmoetingskerk
 • Gertrudie Verhoef

  diaken Ontmoetingskerk
 • Hanneke de Jong

  diaken Ontmoetingskerk
 • Wilma Hagenaar

  diaken, contactpersoon werkgroep diaconie Ontmoetingskerk, lid College van diakenen

Ouderlingen

 • Bob van der Deijl

  ouderling, Voorzitter moderamen en wijkkerkenraad, Contactpersoon Werkgroep Kerk naar buiten ontmoetingskerk, Voorzitter Algemene Kerkenraad
 • Erik Los

  ouderling van dienst ontmoetingskerk
 • Hanneke Paling – Baas

  pastoraal ouderling, contactpersoon werkgroep pastoraat ontmoetingskerk
 • Sjaak Hoekstra

  pastoraal ouderling ontmoetingskerk