Groepen en kringen

Groepen en kringen

Binnen onze kerk is een groot aantal mensen actief met en rond het geloof in groepen en kringen. Neem bij interesse gerust contact met een contactpersoon.

Ontmoetingsmaaltijd

Elke 2e woensdag van de maand bent u vanaf 18.00 uur van harte welkom voor een warme maaltijd (inclusief toetje en kopje koffie of thee achteraf) en een dosis gezelligheid. Dat alles kost u slechts €5,- per persoon per maaltijd. De ontmoetingsmaaltijden worden georganiseerd in onze kerk. Laat dat geen drempel zijn om weg te blijven. Iedereen is welkom! We respecteren uw overtuiging en zullen u niets opdringen. Hier leest u meer over de ontmoetingsmaaltijden en aanmelden.

Gebedsgroep

Iedere vrijdagochtend komt van 09.00 tot 10.00 uur de gebedsgroep bijeen om voorbeden te doen voor allerlei mensen (bijv. zieken) of groepen. Wie mee wil doen of vragen heeft, kan telefonisch contact opnemen met Sjanie Lafeber (015-3693974)

Gespreksgroep 65+

Eens in de zes weken komt een groep 65+ers (binnen- en buiten kerkelijken) bijeen voor een gesprek over levens- en geloofsvragen. Momenteel doen zij dit aan de hand van het boek De kunst van het ongelukkig zijn van Dirk de Wachter.

Contactpersonen: Mieke Hoek (015-3696066) en Willem Zuidhof (015-3694098)

Ont-moetingskring

Een groep zoekers en denkers binnen en buiten de kerk heeft 1x per zes weken op de zondagochtend een ont-moetingsbijeenkomst. Met meditatieve stilte en gesprekken rond teksten, muziek, gedichten en afbeeldingen
ont-moeten zij elkaar door ervaringen en gedachten te delen.
Contactpersonen: Ineke Zuidhof (015-3694098) en Martijn Seinen (015-3696330)

Gespreksgroep n.a.v. het maandblad Open Deur

Eén keer per maand op donderdag om 10.00 uur komt de gespreksgroep Open Deur bijeen bij één van de deelnemers om met elkaar van gedachten te wisselen over wat in het maandblad Open Deur staat. Iedereen is welkom! Meedoen? Contactpersoon is Christine Peek-Schotsborg 015-7634088

Gespreksgroep Schakel

In deze gespreksgroep bespreken de deelnemers met elkaar allerlei levensvragen en wordt de Bijbel bestudeerd. De groep komt bij elkaar op de zondagavond van 20.00 tot 21.30 uur bij een van de leden. Als je interesse hebt, neem dan contact op met Agnes van Leeuwen (015-3698819).

Bijbelstudiegroep  voor ouders van schoolgaande kinderen

Vanaf 15 september gaan we om de drie weken op zondagavonden van (20.00-22.00 uur) samen bidden en over het geloof, Bijbel en opvoeding praten, deze keer met de hulp van het boekje van EW: ‘Dit is mijn lichaam’. Deelname aan deze groep betekent dat je bijna vanzelfsprekend met je gezin inrolt in het voorbereiden en begeleiden van Pijnacker brede gezinsactiviteiten en dat je mensen met een totaal andere achtergrond en geloofsbeleving leert kennen en respecteren. Proefexemplaar van het boekje is hier.

Contact Jitka Bulthuis, 06-39352557

Zondagavondkring

Aan de hand van een boekje met vragen voert deze groep om de 6 weken gesprekken met elkaar. De groep is ooit gestart voor nieuwe leden van de Ontmoetingskerk maar iedereen is welkom. De groep komt 1 x per 6 weken bij elkaar bij één van de deelnemers. De groep bestaat uit deelnemers uit verschillende leeftijdscategorieën, wat de gesprekken boeiend maakt.

Als je wilt meedoen, neem dan contact op met Karin Boer (015-3699901)

Vrouwen gespreksgroep

Eens in de zes weken bespreekt een groep 65+ vrouwen (kerkgangers en niet kerkgangers) actuele artikelen en boeken over levens- en geloofsvragen.
Contactpersonen: Hilma de Hoop (015-3694992) en Ineke Zuidhof (015-3694098)

Leesgroep Ontmoetingskerk

Een wisselende groep kerkleden en niet kerkleden gaat elk winter seizoen in gesprek rond een actueel boek.
Seizoen 2018/2019 over het boek “God iets of niets” van Taede A Smedes.
Seizoen 2019/2020 over het boek “Hopeloos hoopvol” van John D Caputo.
Seizoem 2021/2022 over het boek “Het wonder van betekenis” van Paul van Tongeren
Deelnemen betekent het boek lezen en meenemen naar de bespreking. Ervaringen en meningen worden gedeeld en gerespecteerd.

Contactpersonen: Ineke en Willem Zuidhof (015-3694098)

adminGroepen en kringen