Groepen en kringen

Binnen onze kerk is een groot aantal mensen actief met en rond het geloof in groepen en kringen. Neem bij interesse gerust contact met een contactpersoon.

Gebedsgroep

Iedere vrijdagochtend komt van 09.00 tot 10.00 uur de gebedsgroep bijeen om voorbeden te doen voor allerlei mensen (bijv. zieken) of groepen. Wie mee wil doen of vragen heeft, kan telefonisch contact opnemen met Sjanie Lafeber (015-3693974)

Gespreksgroep 65+

Eens in de zes weken komt een groep 65+ers (binnen- en buiten kerkelijken) bijeen voor een gesprek over levens- en geloofsvragen. Momenteel doen zij dit aan de hand van het boek De kunst van het ongelukkig zijn van Dirk de Wachter.

Contactpersonen: Mieke Hoek (015-3696066) en Willem Zuidhof (015-3694098)

Bijbelstudiegroep  voor ouders van schoolgaande kinderen

Vanaf 8 oktober gaan we om de drie weken op zondagavonden van 20.00 tot 22.00 uur, samen bidden, over het geloof, de Bijbel en de opvoeding praten, deze keer met de hulp van het boekje van EW: ‘Leef je geloof’.
Deelname aan deze groep betekent dat je bijna er vanzelfsprekend met je gezin inrolt in het voorbereiden en begeleiden van de in Pijnacker brede gezinsactiviteiten en dat je mensen met een totaal andere achtergrond en geloofsbeleving leert kennen en respecteren.
Proefexemplaar van het boekje is hier.

Contact Zondagavondkring

Aan de hand van een boekje met vragen voert deze groep om de 6 weken gesprekken met elkaar. De groep is ooit gestart voor nieuwe leden van de Ontmoetingskerk maar iedereen is welkom. De groep komt 1 x per 6 weken bij elkaar bij één van de deelnemers. De groep bestaat uit deelnemers uit verschillende leeftijdscategorieën, wat de gesprekken boeiend maakt.

Als je wilt meedoen, neem dan contact op met Karin Boer (015-3699901)

Leesgroep Ontmoetingskerk

Een wisselende groep kerkleden en niet kerkleden gaat elk winter seizoen in gesprek rond een actueel boek.
Seizoen 2017/2018 over het boek “Geduld met God” van Tomás Halík
Seizoen 2018/2019 over het boek “God iets of niets” van Taede A Smedes.
Seizoen 2019/2020 over het boek “Hopeloos hoopvol” van John D Caputo.
Seizoen 2021/2022 over het boek “Het wonder van betekenis” van Paul van Tongeren.
Seizoen 2022/2023 over het boek “Onzeker weten” van Rikko Voorbergen, Gerko Tempelman en Bram Kalkman.
Seizoen 2023/2024 over het boek “De namiddag van het Christendom, op weg naar een nieuw tijdperk” van Tomás Halík.

Deelnemen betekent het boek lezen en meenemen naar de bespreking. Ervaringen en meningen worden gedeeld en gerespecteerd.

Contactpersoon: Betty Bos-Lak, tel.0628955018