Geschiedenis

De Ontmoetingskerk is van oorsprong een gereformeerde kerk en is in 1904 geïnstitueerd. Sinds die tijd is veel veranderd, niet alleen qua huisvesting maar ook qua geloofsbeleving. De rechtzinnigheid van vroeger heeft plaatsgemaakt voor een een open geloofsgemeenschap waar pluriformiteit en persoonlijke geloofsbeleving centraal staan.

Gereformeerde Kerk Pijnacker

Waar nu het nieuwe deel van het winkelcentrum is, heeft van 1905 t/m 1928 een ander kerkgebouw gestaan. In 1929 is op die plek een zgn. Plooy-kerk gebouwd. Deze kerk hebben we gebruik tot 1990. In 1991 zijn we verhuisd naar onze kerk aan de Klapwijkseweg.

Ontmoetingskerk

De Ontmoetingskerk is sinds 1 januari 2013 één van de 4 wijken van de Protestantse Gemeente Pijnacker Delfgauw. De andere wijken zijn de Dorpskerk, De Acker en Kerk Delfgauw.

De geschiedenis van de Ontmoetingskerk in Pijnacker wordt beeldend  beschreven in het boek: GEREFORMEERDE KERK PIJNACKER-NOOTDORP  1904 -2004.

Het boek is geschreven door leden van de kerk ter gelegeheid  van 100 jaar Gereformeerde kerk in Pijnacker – Nootdorp in 2004. De geschiedenis wordt chronologisch weergegeven met veel foto’s en illustraties. Daarnaast staan er nog diverse cursiefjes in met leuke anekdotes.

Het boek ligt ter inzage op de leesplank in de OK-hal en is voor slechts € 12,50  te koop via de koster.