Kerkblad Centraal Contact

Sinds jaar en dag verschijnt het kerkblad Centraal Contact (CC), 2024 is de 47e jaargang.
In het blad staat allerlei nieuws van de vier wijkgemeenten: de kerkdiensten, een overdenking van één van de wijkpredikanten, uitnodigingen voor activiteiten, etc.
Met een oplage (zowel op papier als digitaal) van circa 800 stuks bereikt CC veel gemeenteleden en geïnteresseerden.

Abonnee worden of abonnement wijzigen?

Stuur een mailtje naar administratie CC.
De abonnementsprijs vanaf 1 jan 2022 is € 40,=  voor de papieren CC en € 15,= voor de digitale CC, per jaar via automatische incasso.

Kopij voor Centraal Contact?

Hier lees je alle informatie over kopij aanleveren voor Centraal Contact.