Steun ons

Lid worden

Wil je lid worden van ons wijkgemeente? Meld je aan bij onze scriba. Ook voor nieuwkomers willen we een positieve, veilige en transparante omgeving zijn om te groeien in het geloof en om te worden wat God met je heeft bedoeld. We willen je helpen om je gaven, en talenten te ontwikkelen, zodat je die mag inzetten in het Koninkrijk van God.

Financiële steun

Wil je ons werk financieel steunen? Dat kan via één van de volgende nummers:

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
NL56 RABO 0354 4041 64

Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
NL77 RABO 0354 4147 47

Collectebonnen. Handig! En soms een extraatje voor de kerk.

collectebon

U kent dat wel ´s zondagmorgens: ‘Hebben we geld voor de collecten?’ Twee mogelijkheden: er zitten in de portemonnee ofwel alleen maar stuivertjes en dubbeltjes of alleen maar briefjes van vijftig euro. Veel mensen kopen alleen al daarom collectebonnen. Dat zijn kaarten met een kwitantie (‘Ontvangen van …’) en daaraan 20 afscheurbare bonnen.

Er zijn bonnen van € 0,75 en van € 1,50. Er zijn dus kaarten van € 15,00 (met 20 bonnen van € 0,75) en kaarten van € 30,00 (met 20 bonnen van € 1,50).

In plaats van geld doet u dus strookjes (collectebonnen) in de collectezak. Er is nog een aantrekkelijk aspect. Het kan u een besparing aan loon- en of inkomstenbelasting opleveren. Collectebonnen worden namelijk aangemerkt als giften en die mag u vermelden in uw aangifte inkomstenbelasting. Zie hiervoor verderop ‘collectebonnen, giften en de fiscus’.

Niet iedereen wil die belastingbesparing trouwens in eigen zak steken, maar geeft die besparing weer door aan goede doelen, aan uw kerk bijvoorbeeld.

PM  De giften voor de collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Bonnen bestellen
Bestelling:

Bestel eerst de bonnen telefonisch of per mail bij de depothouder en spreek de betaalwijze (bank of contant) af met de depothouder:

Depot  DV
Dhr. D. Vermeijden Dr. W. vd Horstlaan 7 Pijnacker 06-53179180 davbeheer@gmail.com
Betaling:

Betaling per bank: rekeningnummer  NL56 RABO 0354 4041 64  t.n.v.  Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw, o.v.v.  Depot  …..

Collectebonnen, giften en de fiscus*

Onze kerk heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften voor de actie Kerkbalans of voor de diaconie en de aanschaf van collectebonnen aftrekbaar kunnen zijn bij de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.

Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:

  • een drempel van minimaal 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60,00, en maximaal 10% van het drempelinkomen (totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3), maar zonder persoonsgebonden aftrek, terwijl ook het drempelinkomen van de – voor zover het hele jaar aanwezige – fiscale partner wordt meegeteld
  • bewijs met een kwitantie of bankoverschrijving van de gift of aanschaf van collectebonnen.

Om giften te kunnen aftrekken zonder minimale en maximale drempel geldt het volgende:

  • een minimale periode van 5 jaar
  • de bedragen regelmatig (minstens 1 x per jaar) worden overgemaakt
  • het bedrag moet ieder jaar even groot zijn.

De overeenkomst hiervoor kan als pdf-document worden gedownload, of opgevraagd worden via kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl.
* Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend! Lees voor de precieze regelingen de informatie van de Belastingdienst