Wat doen wij

Onze gemeenschap draait op een grote groep vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat wij ons werk als kerk binnen en buiten onze kerkmuren kunnen doen. In onze kerk zorgen we voor elkaar, o.a. door elkaar te ontmoeten, te helpen en te bemoedigen. Dit doen we door allerlei activiteiten voor en met elkaar te organiseren. Buiten onze kerk dragen wij onze maatschappelijke betrokkenheid en maken we deel uit van het dagelijks leven in onze omgeving.
Om de Ontmoetingskerk draaiende te houden en tegelijkertijd in te spelen op de ontwikkelingen waarmee onze wijkgemeente te maken krijgt, zoeken we gemeenteleden die daaraan een bijdrage willen leveren. Wilt u meer weten over het vrijwilligerswerk neem dan contact op met onze scriba Betty Bos