Ouderen activiteiten

Ouderen activiteiten

Vrijdagmiddagontmoetingenvrijdagmiddagontmoeting_logo

In het komende seizoen gaan we door met de vrijdagmiddagontmoetingen. Deze bijeenkomsten zijn voor de wat oudere gemeenteleden bedoeld, maar uiteraard is iedereen welkom. Er komen onderwerpen aan de orde die leven bij de doelgroep. ‘Gastsprekers’ van binnen en buiten de gemeente zorgen meestal voor een inleiding en gaan daarover het gesprek aan met de deelnemers.
In het vorige seizoen kwamen onderwerpen aan de orde zoals ‘Voorbereidingen voor de laatste levensreis’, ‘Geloven en kleinkinderen’ en ‘Verdriet’. Onderwerpen in het nieuwe seizoen staan nog niet allemaal vast, maar zullen tijdig worden aangekondigd. Inbreng van thema’s is zeer welkom!
We verwachten dit seizoen weer circa 5 vrijdagmiddagontmoetingen te houden. In de kalender staat maandelijks een vrijdagmiddag gereserveerd. Welke data definitief doorgaan wordt later bekend gemaakt. De bijeenkomsten vinden plaats in de Acker en duren van 14.30-16.30 uur. Daarna is er gelegenheid om gezellig nog wat met elkaar na te praten en wat te drinken.

Contactpersoon: Klaas Krijgsheld; krijgsheld@hetnet.nl

Ons Honk interkerkelijke ouderensoos

Bent u al wat ouder en hebt u wat tijd over, dan is Ons Honk misschien wel iets voor u. De ouderensoos Ons Honk wordt om de week gehouden op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ontmoetingscentrum “De Acker”. De middag wordt geopend met een stukje lezen uit de Bijbel en er wordt een korte overdenking gehouden. Daarna bidden en zingen we samen een mooi lied.
Het grootste deel van de tijd spelen we verschillende gezelschapsspellen en hebben we het samen erg gezellig. Ook worden er regelmatig bijzondere activiteiten georganiseerd. De soosmiddag wordt afgesloten met een lied.

Hebt u vragen of hebt u problemen met vervoer, dan kunt u daarvoor terecht bij Ria Droppert, telefoon 015-3692771 of bij Heleen de Vries, telefoon 015-3692513.

Vieringen in Keijzershof

Iedere maand op een woensdag aan het begin van de maand en enkele weken later op een vrijdag komen we bij elkaar om samen uit de Bijbel te lezen, te zingen, te bidden of het Heilig Avondmaal te vieren. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de oudere bewoners in de wijk Keijzershof en worden georganiseerd door de Dorpskerk en de Ontmoetingskerk.

Zowel de Bijbelkring als de Avondmaalsviering worden gehouden in het Welzijnscentrum van het SWOP, gebouw Kwartel, Floralaan 102. Beide bijeenkomsten beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer een uur. Vanaf 10 uur bent u al welkom en drinken we eerst een kopje koffie of thee.

Mocht u slecht ter been zijn en niet op eigen gelegenheid naar Bijbelkring en/of kerkdienst kunnen komen, schroom dan niet om ons te bellen.

Namens de Dorpskerk en Ontmoetingskerk,

Paula Bloemendaal 015-3695883 (woensdagochtend bijbelkring)
Paulien van der Geer 015-7851287 (vrijdagochtend kerkdienst)
Johan Bos,  coördinator

adminOuderen activiteiten