Blogs

 • Vrede op aarde

  Vrede op aarde

  Als er één boodschap urgent is, dan is het de oproep uit het evangelie. ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk’. Lucas verhaalt in zijn weergave van Jezus’ geboorte…

  Lees meer

 • Geloof in het alledaagse

  Geloof in het alledaagse

  De tijd na Kerst wordt Epifanie genoemd. De zondagen na Driekoningen tot aan het begin van de Veertigdagentijd worden er liturgisch door bepaald. Epifanie betekent ‘verschijning’ en het gaat in het geloof om het steeds meer aan de dag treden…

  Lees meer

 • Belijdenissen

  Belijdenissen

  In deze Olympische sportzomer is het mijn race tegen de klok geworden. Op de valreep maak ik nog een eindsprint. Zo vlak voor de vrije vakantieweken blijven er altijd nog activiteiten op de lijst staan om afgerond te worden. Het…

  Lees meer

 • Met hart en ziel

  Met hart en ziel

  Met hart en ziel Na Pinksteren ontstaat er een nieuw begin. Ontvankelijkheid voor een vernieuwde Geest krijgt een kans in kerk en samenleving. Perspectieven die eerst als verlangen hebben geklonken, worden werkelijkheid. Nog even en het leven kan weer opnieuw…

  Lees meer

 • Natriltijd

  Natriltijd

  Natriltijd Buiten om ons heen komen de sneeuwklokjes langzaam de grond uit. Ze veren op na een kale periode. Het brengt ons bij de lente en het voorjaar. Het brengt ons bij de stip op de horizon waar zo naar…

  Lees meer

 • Kerst in beeld

  Kerst in beeld

  Kerst in beeld Voor velen is het een nieuwe gewoonte geworden om op zondag digitaal naar de kerk te gaan. Rechtsreeks of via uitzending gemist. Naast de woorden en de melodieën zijn de beelden van belang geworden. Want tegelijk ‘zien’…

  Lees meer

 • Bronnen van veerkracht

  Bronnen van veerkracht

  De huidige coronacrisis heeft sinds de veertigdagentijd voor heel wat onrust gezorgd. Onzekerheid en onvoorspelbaarheid kenmerkten als droogte en schraalte het woestijnkarakter van deze periode. Denk aan het geringe contact, de toenemende afstand, de stilte op straat, de koelte en…

  Lees meer

 • Ontmoeting

  Ontmoeting

  Ontmoeting In de gespreksrondes die in de Ontmoetingskerk werden gehouden in de eerste weken van de zomervakantie, was het een opvallende uitkomst. De deelnemers misten de ontmoeting. Vooral de ontmoeting met elkaar. Het in gesprek gaan met elkaar in kleine…

  Lees meer

 • Leven in Gods Geest

  Leven in Gods Geest

  Leven in Gods Geest De eeuwen door is er gebeden ‘Kom, Schepper Geest’. Nu het Pinksterfeest nog maar zo kort achter ons ligt, bepalen deze aloude woorden de blik op de vernieuwing hier en nu. Waar wordt de werking van…

  Lees meer