ANBI

De reeks
Lunchconcerten in de Ontmoetingskerk te Pijnacker
heeft  (onder RSIN  8645 16 368) de ANBI-status.
Datum: Januari 2023

Om deze concerten te kunnen blijven organiseren
houden wij aan het einde van het concert ter dekking
van de onkosten (musici, publiciteit, verteer)
een geheelvrijwillige inzameling.
Dat kan ‘cash’ bij de uitgang van een concert maar ook
met een bankbetaling via de QR-code op het programmaboekje.

Ook een donatie is zeer welkom.
Dat kan naar: ‘Stichting Activiteiten Ontmoetingskerk Pijnacker’
rekening bij de Rabobank NL89 RABO 0331 0529 54.

De stichting heeft de ANBI-status dus uw gift komt voor aftrek in aanmerking.

Bij voorbaat hartelijk dank!