Wijk informatie

Wijkinformatie

Geschiedenis

 

De Ontmoetingskerk is van oorsprong een gereformeerde kerk en is in 1904 geïnstitueerd. Sinds die tijd is veel veranderd, niet alleen qua huisvesting maar ook qua geloofsbeleving. De rechtzinnigheid van vroeger heeft plaatsgemaakt voor een een open geloofsgemeenschap waar pluriformiteit en persoonlijke geloofsbeleving centraal staan.

Gereformeerde Kerk Pijnacker

Waar nu het nieuwe deel van het winkelcentrum is, heeft van 1905 t/m 1928 een ander kerkgebouw gestaan. In 1929 is op die plek een zgn. Plooy-kerk gebouwd. Deze kerk hebben we gebruik tot 1990. In 1991 zijn we verhuisd naar onze kerk aan de Klapwijkseweg.

Anno nu

 

Wij erkennen dat er verschillende kenmerkende elementen van geloofsbeleving zijn: mogen leven naar Gods beeld en tot Zijn eer; naastenliefde betonen; het geloof tot leven laten komen in de omgang met mensen; de ervaring dat God naar je luistert als je bidt; emoties waardoor je bezield raakt; geloof dat rust geeft en tot bezinning leidt; het geloof dat vreugde geeft en een positieve houding; het geloof als een leidraad voor het leven; geloof dat troost.

En daarom… gaan wij ervoor dat onze kerkgemeenschap een plaats is waar het geloof geoefend en onderhouden kan worden. Dit willen wij onder meer bereiken door:

 • De wekelijkse eredienst
 • De bijbel en de bezinning daarop
 • Verhalen waaraan we inspiratie ontlenen en handvatten voor het leven
 • Onderwijzing, gespreksgroepen, catechese, leerhuis
 • Emoties en bezieling
 • Geloofscommunicatie met de andere wijkgemeenten en andere plaatselijke geloofsgemeenschappen
 • Variatie in erediensten en activiteiten
 • Overdenkingen, muziek en zang
 • Verhalen voor jongeren en kinderen die aansluiten bij het dagelijks leven op school en daarbuiten
 • Vaste rituelen
 • Sociaal actief zijn
 • Het geloof ook door de week uitdragen
 • Beelden ter ondersteuning

Lees meer in ons complete beleidsplan.

adminWijk informatie