Collectebestemmingen

Zondag 28 juli

De erste collecte is bestemd voor Stichting de Vrolijkheid (www.devrolijkheid.nl)

Deze zondag is de eerste, diaconale, collecte bestemd voor Stichting De Vrolijkheid. De Vrolijkheid verzorgt creatieve workshops in de asielzoekerscentra van Nederland. Asielzoekers met en zonder status verblijven vaak heel lang in deze centra. Het leven is er verre van ideaal. Kinderen en jongeren die opgroeien in een asielzoekerscentrum worden door de buitenwereld vaak primair gezien als vluchteling, waardoor hun individuele eigenschappen en kwaliteiten kunnen worden overschaduwd. Dat is niet alleen zonde, maar ook schadelijk voor hun ontwikkeling. Daarbij legt opgroeien op een azc druk op fundamentele menselijke behoeften, zoals de mogelijkheid tot creativiteit en zelfexpressie. Daarom organiseert De Vrolijkheid iedere week 100 creatieve workshops en activiteiten op de Nederlandse azc’s. De kunstenaars die door Stichting De Vrolijkheid hun werk kunnen doen op deze plaatsen ontmoeten getraumatiseerde volwassenen en kinderen. Door de creatieve activiteiten op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst worden zij even opgelicht uit hun niet zo vrolijke bestaan. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 21 juli

De erste collecte is bestemd voor het Diaconaal Havenproject

In het Rotterdamse havengebied meren jaarlijks honderdduizenden zeevarenden aan, merendeels uit arme landen. Vaak zijn zij een jaar of langer van huis. De voeding, de voorzieningen aan boord en de beloning voor het werk zijn soms mensonwaardig. Door de korte ligtijden in de haven hebben ze vaak weinig tijd om van boord te gaan en zich te ontspannen. Daardoor leven ze vaak een geïsoleerd leven, nog versterkt door de verschillende nationaliteiten aan boord, wat de communicatie vaak bemoeilijkt.

Het Diaconaal Havenproject, opgezet onder auspiciën van de Hervormde Provinciale Diaconale Commissie en gesteund met financiële bijdragen van de diaconie van verschillende kerken, heeft een eigen werker in dienst. Hij bezoekt zeevarenden, bemiddelt bij rechtshulp of schakelt andere instanties in bij situaties van schrijnende rechteloosheid, luistert naar de verhalen over het leven aan boord en thuis, organiseert vervoer van zeevarenden zodat ze even van boord kunnen en werft vrijwilligers die de zeevarenden op allerlei manieren van dienst kunnen zijn. De eerste, diaconale, collecte is vandaag bestemd voor dit project: van harte aanbevolen.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 14 juli

De erste collecte is bestemd voor de Stichting Gave

In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave, van waaruit kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland wordt ondersteund. Gave is een interkerkelijke organisatie die ernaar verlangt dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd en dat zij thuis komen bij mensen en bij God. Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt christenen om vluchtelingen in Jezus’ naam te zien en lief te hebben. Hiertoe initieert, organiseert en ondersteunt Gave diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in heel Nederland. Vandaag is de eerste, diaconale, collecte bestemd voor dit belangrijke werk. Zie ook www.gave.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 7 juli

De erste collecte is bestemd voor de MBS, de Maleisische Bijbelschool in Kuala Lumpur.

Sinds januari steunt de ZWO-commissie een nieuwe studente: Karin Soh. Karin is geboren en getogen in Maleisië, waar ze behoort tot de Chinese etnische groep, meestal Malaysian Chinese genoemd.

Nadat haar man in 2018 overleden was, heeft ze in deeltijd theologie gestudeerd aan de MBS. Om ook nog de Master-studie te doen, had ze eerst gedacht naar Singapore te gaan, maar dat bleek veel te duur voor haar. Toch gaat ze verder studeren, maar nu online aan een universiteit in Zuid-Korea. Haar ambitie is docent te worden aan de MBS, wat de MBS ook graag zou willen, want Karin spreekt 5 talen! Ze verdient de kost als zzp-er met boekhouden en verzekeringen. Dat is geen vetpot voor een  weduwe die ook nog eens de zorg heeft voor haar 15-jarige dochter en haar bejaarde moeder.
De MBS wil Karin daarom graag financieel  helpen, en heeft ons gevraagd of wij ook een bijdrage kunnen leveren. De ZWO-commissie wil deze doortastende en dappere vrouw graag helpen. En roept daarbij uw hulp weer in!

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Avondmaalscollecten 3e kwartaal,
bestemd voor het ZWO project in Rwanda

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ze organiseren ‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Met je gift in de collecte steun je het programma Zending van Kerk in Actie en kan de Rwandese kerk jongeren en getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven.


Zondag 30 juni

De erste collecte is bestemd voor Stichting Pauluskerk

Stichting de Pauluskerk in Rotterdam werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Dat doet de stichting door gastvrij te zijn en praktische individuele hulpverlening te bieden. Via bezinning en geloofsverkondiging én door ‘actie’, zoals belangenbehartiging en pleitbezorging. Het doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. Het motto is daarbij: overwin het kwade door het goede. Een concreet voorbeeld van dit alles is dat de Pauluskerk er wil zijn voor de 20.000 vluchtelingen in de stad, die tussen de wal en het schip vallen. Er wordt geholpen met bed, bad en brood. Maar het gaat verder. Er is ook aandacht voor medische, juridische en sociale zorg.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 23 juni

De erste collecte is bestemd voor Tearfund

Tearfund is een internationale christelijke ontwikkelingsorganisatie met als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het doel van Tearfund is om mensen te helpen om zelf op te staan uit armoede en onrecht en hun leefomgeving duurzaam te maken. Tearfund zoekt de samenwerking met lokale geloofsgemeenschappen om dit doel te bereiken.  Er wordt hulp verleend op materieel, sociaal en geestelijk vlak.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 16 juni

De erste collecte is bestemd voor de Stichting Timon

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk werkt de stichting aan hoop en herstel van het gewone leven. Met als perspectief zelfredzaamheid. Er wordt specialistische hulp geboden op maat, in aanvulling op de lokale zorg.  Timon biedt een breed scala aan hulp: ambulante hulp thuis of op school, pleegouders, en begeleide woonvormen met vrijwilligers als goede buren.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 9 juni

De eerste collecte is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk

De eerste, diaconale, collecte is vandaag bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW) van de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, ouderenmiddagen, het (kerken-)werk in verzorgingshuizen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. De diaconie verleent verder bijvoorbeeld ook hulp aan mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 2 juni

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Niketan

Vandaag collecteren we voor de tweede keer, van de in totaal vier keer dat we dit in 2024 doen, voor Stichting Niketan. Deze stichting maakt zich sterk voor zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met een handicap in Bangladesh.  Na een vakantiereis in dat land heeft de Pijnackerse Antoinette Termoshuizen daar in 1995 de stichting Niketan opgericht voor kinderen met ernstige handicaps. Het motto van de gedreven Antoinette was: “Al help ik er maar één”. Inmiddels zijn er gelukkig al veel meer kinderen die worden geholpen. Niketan biedt hoogwaardige zorg en onderwijs aan kinderen met een complexe handicap. De organisatie werkt aan een wereld waarin deze kinderen en jongeren geaccepteerd worden en naar school kunnen. Een wereld waarin ze zelf kunnen beslissen over hun toekomst.

Niketan biedt de kinderen onderwijs, een voedzame maaltijd en medische zorg. Wanneer de kinderen al wat ouder zijn, worden ze nog steeds gevolgd en wordt de hulp aangepast aan hun ondersteuningsbehoefte. Ze worden geholpen om voor zichzelf op te komen en bij het ontwikkelen van hun talenten. Familie, zorgverleners en leerkrachten worden geholpen te begrijpen wat de behoeften van het kind zijn. Zo ontvangen deze kinderen een volledige pakket aan zorg. Zie www.niketan.nl voor meer informatie.

Het College van Diakenen is blij om Antoinette dit jaar in haar geweldige werk te kunnen steunen en raadt deze collecte van het themaproject  van 2024 dan ook opnieuw van harte bij u aan.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 26 mei

De eerste collecte is bestemd voor Open Doors

Wat als je op zondag niet meer naar de kerk kunt? Als het gebouw door een aanslag is verwoest of als er überhaupt geen kerk is, omdat die verboden zijn? Voor 365 miljoen christenen in de wereld is vervolging en verdrukking realiteit. Enkel en alleen omdat ze geloven in de Here Jezus.

Vandaag collecteren we voor Open Doors. Open Doors staat daadkrachtig en onbeschaamd op om vervolgde christenen te versterken en hen te laten weten dat ze onderdeel zijn van het wereldwijde Lichaam van Christus. Christenen die worden gediscrimineerd, mishandeld of achter de tralies zitten omdat ze Jezus Christus volgen, mogen nooit alleen staan. Met onze gift helpt Open Doors hen. Met Bijbels, Bijbels onderwijs, training en praktische hulp. Hier werkt Open Doors al bijna 70 jaar aan. Met hulp van vele bidders, donateurs, sprekers, reizigers en vrijwilligers. Mensen zoals u en jij.  Zie www.opendoors.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 19 mei, Pinksteren

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie t.b.v. gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh

Vandaag collecteren we voor gemeenteopbouw in dorpskerken in Bangladesh. In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw.
Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.
Via het programma Zending van Kerk in Actie steunen we kleine dorpskerken in Bangladesh om een vitale gemeente te blijven.

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kerkopbouw Bangladesh of doneer online.
Lees meer op kerkinactie.nl/kerkopbouwbangladesh

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 12 mei

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van de ZWO: RWANDA

Op zondag 7 april j.l. begon een periode van nationale rouw. Dan is het dertig jaar geleden dat Hutu-extremisten in honderd dagen tijd zo’n 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoordden. Dertig jaar na de genocide gelooft nog niet iedere Rwandees in eenheid. Nog altijd ondervinden oudere inwoners van Rwanda nog de gevolgen van de genocide. Tweederde van de bevolking echter is jonger dan 30 jaar.  Zij hebben het idee van een verenigd Rwandees volk allang omarmd. Maar met zo’n jonge bevolking is het voor jongeren lastig om werk te vinden. Ook zijn de verschillen tussen stad en platteland nog groot. Veertig procent leeft onder de armoedegrens, vooral in de landelijke gebieden.

Kerk in Actie ondersteunt Rwandese kerken om als plek van Hoop, Hulp en Verzoening te fungeren. Rwandese kerken leiden werkloze jongeren op voor praktische beroepen. Er zijn kerken die een jaar lang jongeren leren lassen, metselen en naaien: praktische vaardigheden, zodat ze een baan kunnen vinden of een eigen bedrijf starten.
Of bijvoorbeeld de kerk van dominee Jerome in Remera, waar in een zogenaamde Light Group daders en slachtoffers elkaar ontmoeten.  Door intensieve verwerkingsgesprekken en door elkaar praktisch te helpen, leren ze weer samen op te trekken. Helpt u ook mee? Samen zijn we kerk in actie, in Nederland en in Rwanda.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag

De eerste collecte is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk

Op Hemelvaartsdag collecteren we voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW). Een ADW-collecte is bestemd voor het plaatselijke diaconale werk van de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, de Paasgroetenactie, ouderenmiddagen, (kerken-)werk in verzorgingshuizen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. De ADW-collecte helpt ook om een financiële buffer te hebben voor wanneer er een beroep wordt gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp aan bijvoorbeeld mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval en op welke manier ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 5 mei

De eerste collecte is bestemd voor Weeshuis Pa van der Steur in Indonesië

De eerste, diaconale, collecte is bestemd voor de Vereniging Vrienden van de Yayasan Pa van der Steur (Yayasan betekent zoiets als ‘stichting zonder winstoogmerk’). De vereniging richt zich op het nagelaten werk van Johannes van der Steur. Dit was een zendeling die in 1892 in Indonesië een christelijk weeshuis startte en daar in totaal meer dan 7.000 verlaten en verweesde kinderen een beter leven heeft gegeven. Voor deze kinderen zou hij altijd “Pa” zijn – hun vader. Voor deze duizenden kinderen betekende zijn werk een keerpunt in hun leven. Dit werk gaat ook nu nog voort. We collecteren vandaag met als doel om de kinderen in het christelijke weeshuis van de Yayasan Pa van der Steur in Jakarta, Indonesië, te ondersteunen. Het weeshuis is vergeleken met de hectische, overvolle straten van Jakarta een vreedzaam en idyllisch eiland. Kijk eens op https://weeshuispavandersteur.nl/  voor informatie meer over dit mooie en belangrijke werk. Hun motto luidt: voor ieder kind steeds hetzelfde project: een liefdevolle opvoeding!

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 28 april

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte

In Kerk Delfgauw collecteren we voor 015Connect (015connect.nl). Dit netwerk voor jeugdwerk in de kerken in Delft en omstreken richt zich met verschillende activiteiten op jeugd en jeugdleiders. Alles om hen/ons aan elkaar en God te verbinden en om vervolgens geïnspireerd en geënthousiasmeerd betrokken te zijn bij het jeugdwerk in de verschillende kerken. Iets waar je ook bij wil horen en/of vrienden mee naartoe neemt. Ook jongeren uit Delfgauw en Pijnacker zijn hier van harte welkom en ook vanuit Kerk Delfgauw en De Acker gaan jongeren naar activiteiten toe.

In De Acker is het collectedoel vandaag financiële ondersteuning van het bezoeken van de EO Jongerendag, zodat ook jongeren met een kleine beurs dit evenement kunnen bezoeken.

In de Dorpskerk collecteren we voor ‘Vervul een ouderenwens’ (www.vervuleenouderenwens.nl). Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om een dagje uit te gaan. Voor een aantal ouderen is dit helemaal niet zo vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor ouderen die eenzaam zijn, omdat ze niemand meer om zich heen hebben of lastig op pad kunnen, omdat ze zijn aangewezen op het gebruik van een rollator of rolstoel. Daardoor gaan sommige oudere mensen steeds minder naar buiten. Deze stichting zorgt ervoor dat ouderen in Pijnacker-Nootdorp er even tussenuit zijn en bezig zijn met iets leuks. Met de hulp van betrokken ondernemers, enthousiaste vrijwilligers en lokale maatschappelijke partners kunnen zij deze wensen vervullen.

Het geef- en neemkastje bij de Ontmoetingskerk wordt zeer regelmatig bezocht door mensen die iets mee willen nemen. Ook in Pijnacker zijn er mensen die veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Vorig jaar hebben wij onze eerste wijkgebonden collecte daaraan besteed. Met een hele mooie opbrengst hebben we in 2023 drie keer flink wat boodschappen kunnen doen en daarmee voorraadjes aan kunnen leggen van houdbaar voedsel en verzorgingsproducten. We hopen dat onze kerkelijke gemeente ons ook dit jaar weer in de gelegenheid zal stellen om het kastje regelmatig bij te vullen. Ook uw boodschappen blijven van harte welkom in het kratje in de hal.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Heilig Avondmaalscollecten 2e kwartaal 2024: MBS

De Heilig Avondmaalscollecten in het 2e kwartaal van 2024 zijn bestemd voor de MBS, de Bijbelschool  in Kuala Lumpur in Maleisië.
Twee jaar hebben we Sushan Shrestha gesteund, maar zij is klaar met haar studie aan de MBS en werkt nu in de kerk in haar vaderland Nepal. Daarom heeft de ZWO-commissie aan Dr. Tony Lim van de leiding van de MBS voorgesteld dat wij een nieuwe student willen steunen. En dat is Karin Soh geworden. Zij gaat aan haar Master-opleiding theologie beginnen. Karin heeft een talent voor de talen uit de Bijbel en daarom wil de MBS haar, na haar studie, graag als docent behouden. Karin is weduwe en heeft een dochter van 15. Zij kan de studie zelf niet bekostigen. Wat zou het dus mooi zijn als wij haar kunnen helpen!


Op zondag 21 april zal de symbolische overhandiging van het de opbrengst van het 40-dagenproject plaatsvinden.

Dat gaat gebeuren om 11.45 uur in De Acker. Naast leden van de Acker zijn ook leden van de andere drie PKN-kerken van harte welkom. De voorzitter van het College van Diakenen Lennart de Priëelle zal de symbolische cheque overhandigen aan  Henny Bos en Sjaak Oudshoorn van Pijnackernaren voor Armenië.

Zij hopen natuurlijk op een mooie opbrengst voor de vluchtelingen die een aantal maanden geleden Nagorno Karabach hals over kop moesten verlaten en die nu hun leven in Armenië weer op willen bouwen.

Namens het College van Diakenen,
Wilma Hagenaar


Zondag 21 april

De eerste collecte is bestemd voor Mission Aviation Fellowship

Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die aan de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF (Mission Aviation Fellowship) maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde!
Zo’n 2000 kerken en hulporganisaties doen een beroep op de hulp van MAF. Dat doen zij in de volgende omstandigheden:

  • Bij rampen, epidemieën en medische noodsituaties
  • In gebieden met slechte wegen of in gebieden waar de afstanden erg groot zijn.
  • In situaties van tijdgebrek.
  • In gebieden waar op de wegen gevaar te verwachten valt.

Dit alles doet MAF met 130 vliegtuigen en vele professionele en vrijwillige medewerkers.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 14 april

De eerste collecte is bestemd voor ZWO Moldavië

Rita is een alleenstaande moeder. Ze woont in het Moldavische dorpje Zabriceni en heeft een zoontje van 4 jaar en een dochter van 7 jaar. Het leven is niet makkelijk voor haar. Veel inwoners van Moldavië moeten rondkomen van een klein salaris en kunnen de touwtjes nauwelijks aan elkaar knopen. Via de kerk kwam ze in aanraking met het hulpproject voor kinderen. Ook haar eigen kinderen gaan een aantal keer per week na schooltijd naar het kerkgebouw. Rita werd zo enthousiast door de liefde en aandacht die de kinderen er krijgen, dat ze zichzelf ook aanmeldde als vrijwilliger. Ze kwam terecht in een warm bad: “De mensen vormen echt een gemeenschap hier, er wordt veel naar elkaar omgekeken.” Ze ziet ook veel positieve veranderingen bij de kinderen. “Ze gaan beter luisteren, kunnen zich beter concentreren en hun woordenschat wordt almaar groter. Kinderen leren ook veel over de liefde van God hier.”

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 7 april

De eerste collecte is bestemd voor ‘Zending in Libanon’

In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en GZB uitgezonden en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Daarnaast organiseert hij vieringen en retraites voor studenten en staf.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 31 maart, Pasen

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Hoop

De Hoop is een christelijke ggz-instelling die op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen wil helpen tot herstel te komen.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 18 februari tot Pasen, Veertigdagenproject

De eerste collecte is bestemd voor het Veertigdagenproject: vluchtelingen helpen een nieuw bestaan op te bouwen.

In het najaar van 2023 vluchtten meer dan 100.000 Armeense mensen vanuit Nagorno-Karabach naar het moederland Armenië.
Heel even was het groot nieuws, maar toen de oorlog tussen Israël en Hamas losbarstte, overheerste dat alles. Het had er ook mee te maken dat het laatste restje ‘oorlog’ over Nagorno-Karabach maar een dag duurde. Gelukkig zijn er daardoor relatief weinig slachtoffers gevallen en gelukkig heeft Azerbeidzjan de inwoners van Nagorno-Karabach niet gehinderd bij hun vlucht naar Armenië. Azerbeidzjan was al lang blij dat het land weer in hun bezit is.

Nagorno-Karabach was een ‘Armeense enclave’ in Azerbeidzjan. Een soort ‘Armeens landeiland’ in Azerbeidzjan. Een overblijfsel uit vroeger tijden, waarover beide landen steeds ruzie hadden. Beide landen claimden het gebied, dat sinds de oorlog in de begin jaren negentig een eigen ‘Armeense regering’ had.

Vredesonderhandelingen leverden niks op en toen Azerbeidzjan in 2020 het gebied aanviel met steun van Turkije, bleek al snel dat Armenië te weinig middelen had om Nagorno-Karabach in handen te houden. Door ingrijpen van Poetin werd de enclave niet geheel onder de voet gelopen. Er kwam een wapenstilstand, totdat Azerbeidzjan in de nazomer van 2023 toesloeg. Poetin en de rest van de wereld vonden het wel goed zo.
Het gevolg was dat bijna de totale Armeense bevolking naar Armenië vluchtte, met achterlating van huis en haard. Al deze mensen proberen in Armenië weer hun leven op te pakken. Na de eerste noodhulp van regering en familie willen ze nu weer zo veel mogelijk zelf in hun levensonderhoud voorzien.

Little Bridge
De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië is al bijna twintig jaar actief met fondswerving voor allerlei kleinschalige hulp- en ontwikkelingsprojecten van Little Bridge, dat wordt gerund door de van oorsprong Nederlandse vrouw Maria Goris. Schooltjes verbouwen, schoolspullen voor kinderen uit arme gezinnen, landbouwprojecten, drinkwaterleidingvernieuwing en irrigatie, verbetering van medische voorzieningen. Van alles pakt Little Bridge op en iedere euro wordt concreet besteed.
Vorig jaar heeft Pijnackernaren Helpen Armenië in korte tijd 13.000 euro aan noodhulp ingezameld en overgemaakt naar Armenië.
En nu wil men twaalf gezinnen/personen helpen om een eigen bedrijfje te starten. Erik Petrosysan was lasser in Nagorno-Karabach. Hij heeft zijn lasapparaat mee kunnen nemen, maar heeft nog diverse spullen nodig ter waarde van ongeveer duizend euro om als weer lasser te kunnen werken voor zijn gezin met vier kinderen.
Hasmik Danielyan heeft in een dorp een huis kunnen huren met een stukje grond waarop hij graag frambozen wil gaan kweken. Hij heeft nog wat materialen nodig, onder meer voor de watervoorziening, ter waarde van zo’n duizend euro. Zo zijn er nog tien projecten met een totaalbedrag van rond de 15.000 euro.

Maria Goris met Erik en Nine Petrosyan. Erik wil graag weer aan de slag als lasser.

Pijnackernaren Helpen Armenië is heel blij dat de PKN-kerken van Pijnacker en Delfgauw dit project als inzameldoel heeft gekozen en in orde bevonden. Op de zes zondagen van de Veertigdagentijd zullen de diverse aanvragen in woord en beeld uit de doeken worden gedaan, zodat het meer en meer gaat leven. Alvast zeer bedankt voor de aandacht, de medewerking en de goede gaven!
Meer informatie over Pijnackernaren helpen Armenie en het 40 dagen project.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 11 februari 2024

Vandaag zijn er twee collectes met een diaconaal doel.

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW) van de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, ouderenmiddagen, het (kerken-)werk in verzorgingshuizen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. De diaconie verleent verder bijvoorbeeld ook hulp aan mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties moeilijk of niet terecht kunnen.

De tweede collecte van vandaag is door de kerkrentmeesters van de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw bestemd voor het verlenen van noodhulp aan vluchtelingen in Griekenland door Kerk in Actie (KiA). Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd.
Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek. Op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2024-noodhulp-griekenland/ kunt u meer lezen over dit belangrijke werk.

Vandaag is er geen aparte collecte die bestemd is voor de plaatselijke kerk, maar uw financiële bijdrage is natuurlijk altijd welkom, bijvoorbeeld via uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans, of via het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters. Voor de Actie Kerkbalans is een speciale bankrekening geopend met nummer NL12 RABO 0373 7273 56 t.n.v. CvK Prot.Gem. Pijnacker en Delfgauw.
Op https://pknpijnackerdelfgauw.nl/steun-ons/ kunt u hierover meer informatie vinden.


Zondag 4 februari 2024

De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie, en richt zich op Bangladesh.

Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we vandaag voor boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering.
Bangladesh lijdt zwaar onder die klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.
Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich hieraan aan te passen zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie boeren in Bangladesh om bestand te zijn tegen klimaatverandering. Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Bangladesh, of doneer online via https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-collecte-kerk-in-actie-2024-werelddiaconaat-bangladesh/,
waar ook meer informatie is te vinden over dit collectedoel.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk, en de kosten die ermee gemoeid zijn om kerk en gemeente te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de predikanten en voor het beheer en onderhoud van de kerkgebouwen.


Zondag 28 januari 2024

De collecte is bestemd voor Pijnackernaren helpen Armenië.

Op deze dag is er in Pijnacker de oecumenische dienst van de Pijnackerse kerken. Ditmaal in de Dorpskerk.
In het beraad van kerken wordt er een Pijnackers doel gekozen voor de collecte in deze dienst.

Meer informatie is hier te vinden.


Zondag 21 januari 2024

De eerste collecte is bestemd voor Amcha.

AMCHA in Nederland is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige Nederlanders) bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime (1933-1945).? AMCHA biedt psychosociale hulp vanuit behandelcentra verspreid over heel Israël.
Veel van de overlevenden van de Holocaust die tegenwoordig in Israël wonen, waren kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog die plotseling verlies, verlating, honger en vervolging leden.?Na de oorlog hebben ze alles in het werk gesteld om hun verwoeste leven weer op te bouwen, maar dat lukte niet ieder van hen.?Velen bleven worstelen met hun traumatische verleden.
Nu deze holocaustoverlevers ouder worden krijgen ze steeds meer te maken met beperkingen door hun leeftijd en wordt hun eigen netwerk steeds kleiner. In deze fase van hun leven hebben ze dan ook steeds meer behoefte aan de ondersteuning van Amcha. 

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 14 januari 2024

Dit is de eerste van de vier collectes in 2024 voor Stichting Niketan

Na een vakantiereis in Bangladesh heeft de Pijnackerse Antoinette Termoshuizen daar in 1995 de stichting Niketan opgericht voor kinderen met ernstige handicaps. Het motto van de gedreven Antoinette was: al help ik er maar één. Inmiddels zijn er gelukkig al veel meer kinderen die worden geholpen. Niketan biedt hoogwaardige zorg en onderwijs aan kinderen met een complexe handicap. De organisatie werkt aan een wereld waarin deze kinderen en jongeren geaccepteerd worden en naar school kunnen. Een wereld waarin ze zelf kunnen beslissen over hun toekomst.

Niketan biedt de kinderen onderwijs, een voedzame maaltijd en medische zorg. Wanneer de kinderen al wat ouder zijn, worden ze nog steeds gevolgd en wordt de hulp aangepast aan hun ondersteuningsbehoefte. Ze worden geholpen om voor zichzelf op te komen en bij het ontwikkelen van hun talenten. Familie, zorgverleners en leerkrachten worden geholpen te begrijpen wat de behoeften van het kind zijn. Zo ontvangen deze kinderen een volledige pakket aan zorg. 

Het college van diakenen is blij om Antoinette dit jaar in haar geweldige werk te kunnen steunen en biedt deze eerste collecte van het themaproject  van 2024 dan ook van harte bij u aan. 

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Doel Heilig Avondmaal collecte 1e periode 2024

Moldavië, gelegen tussen Roemenië en Oekraïne, is ongeveer een vijfde kleiner dan Nederland en telt ruim 3,3 miljoen inwoners. Moldavië is het armste land van Europa, waardoor een kwart van de inwoners in het buitenland werkt. Veel jongeren en ouderen blijven daardoor alleen achter. De projecten van Kerk in Actie zijn erop gericht om de kwetsbare jongeren en ouderen in Moldavië via de plaatselijke kerken ondersteuning te geven. De jongeren volgen onder andere trainingen om ouderen te helpen. Zij hebben hier veel baat bij.
Van harte bij u aanbevolen.


Bedankbrief Schoenendoosactie

Van Gain, de hulporganisatie die de schoenendoosactie organiseert, ontvingen we een bedankbrief met de volgende informatie.

Dit jaar werden 45.000 kinderen verrast met een gevulde schoenendoos. Deze dozen komen uit België en Nederland. Er zijn 500 vrijwilligers, 77 inleverpunten en vanuit 14 verwerkingscentra worden de dozen naar 9 verschillende landen gebracht, waaronder Moldavië, Roemenië, Oekraïne en Togo. Het is een feest voor de kinderen als ze een doos ontvangen en open maken. Fijn dat we dit jaar weer 132 dozen weg konden brengen! Hier voor héél veel dank!
De organisatie kijkt uit naar de 30ste editie schoenendoosactie 2024!


Zondag 7 januari 2024

De eerste collecte is bestemd voor het ZWO-Plusproject MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië.

De laatste 2 jaar heeft de ZWO  Sushan Shrestha gesponsord. In november heeft ze haar studie aan de MBS met succes afgerond. “With your backing I have been able to focus on my studies and contribute to the ministry as well : door jullie steun heb ik me helemaal op mijn studie kunnen richten en ook mijn bijdrage kunnen leveren aan het werk in de kerk “.  Ze schrijft ook hoe diep ontroerd ze was, dat haar moeder en zus de plechtige diploma-uitreiking konden bijwonen. In 4 jaar tijd had ze hen niet meer ontmoet…..
Ondertussen is Sushan teruggekeerd naar haar vaderland Nepal, waar ze haar kerk gaat dienen en ook les gaat geven aan het Nepali Baptist Bible College. Beide taken ongetwijfeld met de jeugdige motivatie en het grote geloofsvertrouwen, die haar zo kenmerken!
De ZWO-commissie heeft besloten de band met de MBS – ontstaan door het werk van onze vroegere predikant ds. Nelly van Kampen – voort te zetten. We hebben daarom de rector van de MBS gevraagd een nieuwe student(e) te zoeken die wij financieel zouden kunnen ondersteunen. Zodra wij meer weten  hoort u van ons.
Namens de MBS en Sushan zeggen we u als gemeente hartelijk dank voor alle steun en meeleven en hopen ook in de toekomst op u te kunnen rekenen.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 31 december, oudjaar

De eerste collecte is bestemd voor Eprafas

De eerste, diaconale, collecte is op deze laatste dag van 2023 bestemd voor Eprafas. Vijf van de zeven werken van barmhartigheid (de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden begraven) worden vermeld in het Oude Testament. Twee heeft Jezus erbij gevoegd: zieken en gevangenen bezoeken.

Epafras bezoekt al 35 jaar Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Mensen die gevangen zijn, vastzitten in een vreemd land waar ze soms de taal niet spreken en de leefomstandigheden zwaar zijn. Epafras biedt hen een gesprek met een geestelijk verzorger, een dominee of een pastor die Nederlands spreekt, naar hen luistert en, als ze dat willen met hen bidt. Ook staat Eprafas mensen bij met diaconale hulp.

De geestelijk verzorgers en andere vrijwilligers van Eprafas laten zich in dit werk motiveren door de Bijbelse oproep om gevangenen te bezoeken en mensen die lijden weer hoop te geven. Want ook mensen die gestraft zijn, zijn méér dan het misdrijf dat ze hebben begaan. Er is altijd een verhaal en een geschiedenis en er is altijd een mogelijkheid om een nieuw begin te maken. De goede boodschap van het Evangelie ondersteunt ons en hen daarbij.  Met uw gift maakt u het bezoekwerk en de diaconale ondersteuning van gedetineerden en hun familieleden mogelijk. Zie https://www.epafras.nl/ voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 24 december en maandag 25 december, 1e kerstdag

De eerste collecte is bestemd voor Oekraïne – Help kinderen in Oekraïne de oorlog door

Deze Kerst collecteren we met de eerste, diaconale, collecte twee dagen achter elkaar voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie: zowel op zondag 24 december als op Kerstochtend. Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral ook voor hun kinderen.
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte kinderen Oekraïne, of doneer online. Zie https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kerst-geef-licht/ voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Uw financiële bijdrage aan diaconaal werk

In het voorjaar heeft u een brief of e-mail ontvangen van de Diaconie met het verzoek om een financiële bijdrage aan diaconaal werk. Hiermee steunt u behalve het plaatselijke diaconale werk ook noodhulp en diaconale doelen in binnen- en buitenland.
Afgelopen maand heeft de diaconie dankzij uw bijdrage de volgende giften overgemaakt:
• € 500,- Stichting SchuldHulpMaatje Pijnacker-Nootdorp
• € 500,- KidZSKamp
• € 750,- ZOA Noodhulpfonds Midden-Oosten voor de weerloze slachtoffers van oorlogsgeweld.
• € 750,- KIA Noodhulp in Israël en Gaza.
• € 1.000,- KIA Noodhulp in Noord-Afrika na de aardbeving in Marokko en de storm in Libië.
• € 1.000,- KIA Noodhulp in Afghanistan na drie verwoestende aardbevingen.
• € 1.000,- KIA Noodhulp in Armenië aan de ontheemden uit Nagorno-Karabach.
• € 1.000,- ZOA Noodhulp in Oekraïne voor noodhulp aan vluchtelingen binnen Oekraïne en wederopbouw van huizen en steden.
• € 500,- Stichting Sintvoorieder1 zodat ieder kind een cadeau mag krijgen op 5 december.
Hartelijk dank voor uw gift!

Namens het College van Diakenen,
Roel van den Hof (penningmeester)


Zondag 17 december

De eerste collecte is bestemd voor het Leger des Heils Haaglanden

Van een jeugdinstelling naar een THUIS: bouwt u mee aan Vliet en Burgh?
Op Vliet en Burgh, een zorglocatie van het Leger des Heils in Leidschendam-Voorburg, worden kinderen en jongeren opgevangen die vanwege een onveilige thuissituatie niet meer thuis kunnen wonen. Ons gebouw ‘de Saffier’ is ernstig verouderd en heeft een kille, zakelijke uitstraling en daarom dringend toe aan een verbouwing. De verbouwing is een kostbare aangelegenheid. Dat kunnen we niet zonder hulp van anderen.

In deze opvanglocatie werken we met hen aan herstel en opbouw totdat een definitieve oplossing geborgd is. Herstellen en vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen lukt beter in een huiselijke en kleinschalige omgeving. We willen de huidige sfeer van een instelling graag veranderen naar een warm thuis.

Dit alles vraagt op onze locatie om fysieke en facilitaire aanpassingen van ons pand. Onze droom voor de Saffier is een thuis waar de kinderen zich optimaal op hun gemak voelen, ontspannen, hun vrienden mee naartoe kunnen nemen en zoveel mogelijk het gevoel kunnen hebben van een ‘gewoon leven’.
Deze video laat het ook zien: https://youtu.be/K4pnGWmLi_o

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 10 december

De eerste collecte is bestemd voor Oikocredit

Oikocredit gelooft dat lenen in plaats van geven voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit zorgt. Door mensen geld te lenen ontstaat bovendien een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen. Dat is naar ons idee de meest pure vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waarmee mensen zélf een beter bestaan kunnen opbouwen, hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar school kunnen sturen.

Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend. De aflossingen op leningen worden steeds opnieuw aangewend om weer een ambitieuze, beginnende ondernemer van startkapitaal te voorzien. Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 3 december

De eerste collecte is bestemd voor Youth for Christ Delft The Mall

Youth for Christ Delft helpt in het jongerencentrum the Mall in de wijk Poptahof jongeren om hun maskers af te zetten en zichzelf te zijn. Dit gebeurt door een groot team van vrijwilligers. Ze hebben het nodig dat positieve, liefdevolle mensen in ze investeren. Mensen die enthousiast zijn over jongeren. Mensen die begrip voor ze hebben en helpen om te gaan met vragen. En mensen die de liefde van Jezus praktisch handen en voeten geven en daardoor hoop brengen.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 26 november

De eerste collecte is bestemd voor de ZWO: Rwanda

Zoals al eerder aangekondigd willen we in onze gemeente de komende jaren in actie komen voor Rwanda, een klein land in Oost-Afrika met een heftige geschiedenis.
Nu, bijna 30 jaar na de genocide, zijn er nog tal van herdenkingen en activiteiten om de trauma’s te helen en de mensen weer met elkaar te verzoenen. Er is een nieuwe vlag en een nieuw volkslied gekomen om uit te drukken dat ze één volk willen zijn zonder etnische verschillen.

Rwanda heeft een jonge bevolking: twee derde is jonger dan 30 jaar. Zij hebben de genocide niet meegemaakt en zijn trots op hun mooie groene land van duizend heuvels. Helaas is het voor jongeren lastig om werk te vinden. Ook zijn de verschillen tussen stad en platteland nog groot. Veertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens, vooral in de landelijke gebieden.
Via Kerk in Actie willen we daarom diverse projecten van Rwandese kerken steunen: b.v. de zelfhulpgroepen die de Presbyteriaanse Kerk heeft opgezet, of een landbouwprogramma opgezet door de zusters diaconessen, of trainingen die worden gegeven aan jongeren om zo een vak te kunnen leren. Samen zijn we kerk.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 19 november

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting de Vrolijkheid

Stichting de vrolijkheid verzorgt creatieve workshops in de asielzoekerscentra van Nederland. Door de problemen op de woningmarkt verblijven asielzoekers met en zonder status heel lang in deze centra. Het leven is er verre van ideaal. De kunstenaars die door de Vrolijkheid hun werk kunnen doen op deze plaatsen ontmoeten getraumatiseerde volwassenen en kinderen. Door de creatieve activiteiten op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst activiteiten worden ze even opgelicht uit hun niet zo vrolijke bestaan.
Een voorbeeld van een activiteit in de zomer van dit jaar:In Er werd in een aantal asielzoekerscentra door families gewerkt aan het ontwerpen van kleding. Deze kleding werd later gedragen door muzikanten die in alle asielzoekerscentra van Nederland concerten gaven. Foto’s van de kleding en de namen van de artiesten zijn te vinden op vrolijkheid.nl.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 12 november

De eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank

Vandaag collecteren we voor de Voedselbank in Delft en omstreken (dat is inclusief Pijnacker-Nootdorp). In Nederland – ook in onze nabije omgeving! – leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegenen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om hen van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de Voedselbank samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten, werkt de Voedselbank samen met lokale organisaties die hun klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Zie voedselbankdelft.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 5 november

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Colombia)

De eerste, diaconale, collecte is vandaag bestemd voor een zendingsproject van Kerk in Actie in Colombia. Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun pastorale en diaconale werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Ze geeft cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen wat er leeft in samenleving én kerk. Met praktische cursussen en stages worden toekomstige predikanten toegerust om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Met deze zendingscollecte helpen we om studenten in Colombia op te leiden tot sociaal bewogen predikanten.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Zondag 29 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG)

De eerste collecte is deze zondag voor het NBG: het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het NBG brengt al meer dan 200 jaar in binnen- en buitenland de Bijbel dichtbij, zodat mensen écht toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel is Gods boodschap van liefde voor de wereld te lezen. Het NBG werkt in Nederland, Vlaanderen en via de United Bible Societies in het buitenland. In 2023 worden ruim 80 projecten gesteund door het NBG in verschillende landen om de Bijbel te vertalen en beschikbaar te maken voor jong en oud(er). De visie van het NBG is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Of dat nu voor het eerst is, dagelijks of op een nieuwe manier. Hiervoor kijkt het NBG waar er behoefte aan is: een vertaling die nog niet beschikbaar was in een bepaalde taal, een nieuw leesplan, of een audioversie. Speciale aandacht is er ook voor kinderen en jongeren. In Nederland en Vlaanderen gebeurt dit bijvoorbeeld via de kinderdienstmethode Bijbel Basics en wereldwijd via de verschillende versies van de Samenleesbijbel. Op www.bijbelgenootschap.nl is meer informatie te vinden.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente


Schoenendoosactie  “Geef een schat”

Graag willen we meedoen met de schoenendoosactie. Het zou fijn zijn als we een groot aantal kinderen blij kunnen maken met een gevulde schoenendoos.                                                                                                      

Folder materiaal is beschikbaar in de kerken vanaf 15 oktober.
Er staan ook een aantal lege schoenendozen in de kerk.
Financiële bijdrage voor verzending zijn ook van harte welkom! Dit kan via
NL77 RABO 0354 4147 47 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw o.v.v. Schoenendoosactie.
Meer informatie vindt u/jij op  www.schoenendoosactie.nl   

Let op: geen snoep of etenswaren in de doos! Zo min mogelijk (plastic) verpakkingsmateriaal in de doos meesturen. De doos niet dicht plakken!
Datum inleveren zondag 13 november in de kerk.

Heeft u/ heb jij nog vragen bel: Hanneke de Jong 0153697965, Caroline Snijder 06-36041963  Greet Beers 0619433822 of Ria Droppert 0610348604
Namens de Diaconie, alvast hartelijk dank.


Zondag 22 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Indonesië)

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor een project van Kerk in Actie in Indonesië. De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. Kijk voor meer informatie op: kerkinactie.nl/vrouwenindonesie

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Dank voor ontvangen giften

Als diakenen merken we dat de financiële bijdragen die we geven aan goede doelen bijzonder goed worden gewaardeerd. We ontvangen dan ook veel bedankbrieven. Een mooi voorbeeld is het bericht dat de diakenen van Kerk Delfgauw ontvingen van Rianne Bijl: “Bij dezen wil ik jullie bedanken voor de gift m.b.t. mijn werk bij Athletes in Action, maar ook voor de mogelijkheid om in de gemeente de vraag uit te zetten. Ik ben erg blij en bemoedigd met alle reacties!”. Een mooie aanleiding om nog eens het goede werk van Athletes in Action (onderdeel van Agapè), dat in 2023 25 jaar bestaat en als missie heeft “Door sport Nederland bereiken met het Evangelie”, onder de aandacht te brengen. Kijk vooral eens op www.athletesinaction.nl


Zondag 15 oktober

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte

Doorgaans wordt bij de diaconale collecte in alle vier wijkgemeenten voor het zelfde doel gecollecteerd. Een paar keer per jaar is er echter een wijkgebonden collecte, waarin in elke wijk voor een specifiek doel wordt gecollecteerd. Dat is ook deze zondag het geval.

De Acker: 015Connect
015Connect is een supermooi project, opgestart vanuit de Delftse kerken voor het jongeren werk. ‘015’ zegt het al: jongeren uit Pijnacker en Delfgauw zijn hier van harte welkom en vanuit De Acker en Delfgauw gaan jongeren naar activiteiten toe! Bij 015Connect willen we graag net een stapje extra zetten bij onze activiteiten. Niet omdat dit beter is of omdat we graag geld uitgeven. Christen-zijn en jong-zijn: daar horen volgens ons ook toffe activiteiten, sprekers of workshops bij. Iets waar je ook bij wil horen en/of vrienden mee naartoe neemt. Wanneer we dit gezamenlijk organiseren en investeren dan geloven we in grotere impact!
Hiernaast werkt er een stadsjongerenwerker en kartrekker van de activiteiten op basis van steun vanuit de kerken. Graag willen we dit mooie werk ondersteunen door de wijkgebonden collecte te bestemmen voor dit mooie werk!

Kerk Delfgauw: Stichting De Haven
Stichting De Haven in Den Haag biedt op de Bijbel gebaseerde hoop aan (voornamelijk) vrouwen die in de seksindustrie zijn beland: aan moeders, zusters en dochters. De Haven zoekt hen op en is respectvol present als stoppen geen optie is. De medewerkers en vrijwilligers van Stichting de Haven bieden hen een luisterend oor en praktische hulp. De Haven biedt veldwerk en maatschappelijk werk, en als een vrouw uit de seksindustrie wil stappen, biedt De Haven haar een uitstapprogramma op maat.

Dorpskerk: Goud van Noord
Stichting Goud van Noord is een diaconale stichting die iedere dag op zoek gaat naar Rotterdams goud. Ze doen dat in de overtuiging dat in ieder mens een schat verborgen ligt. Talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten is hun drijfveer. Zo komen ze op voor gelijke kansen voor iedereen, zodat iedereen mee mag doen en het beste uit elkaar haalt. De stichting organiseert vele activiteiten en is aanwezig op veel plekken om mensen met elkaar te verbinden en om naar elkaar om te zien. De wijkkerkenraad hoopt het prachtige werk van deze stichting binnenkort te bekijken op uitnodiging van ds. Robbertsen die hierin veel werk verricht.

Ontmoetingskerk: Stichting Niketan
Al weer heel wat jaren geleden was er in protestants Pijnacker een 40-dagenproject voor het werk van de Pijnackerse Antoinette Termoshuizen in Bangladesh. Zij richtte de Stichting Niketan op. Het is al bijna 30 jaar geleden dat Antoinette op vakantie was in Bangladesh en daar in contact kwam met kinderen met een beperking. Vanwege haar werk bij Ipse De Bruggen is ze zeer vertrouwd met mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De omstandigheden waarin deze kinderen in Bangladesh moeten leven waren zodanig dat Antoinette aan een jongetje beloofde “ik ga je helpen”….. Dat mondde uit in de oprichting van Niketan, al weer ruim 25 jaar geleden en sindsdien zijn heel veel kinderen met een handicap in Bangladesh geholpen.
Niketan biedt hoogwaardige zorg en onderwijs aan kinderen met een complexe handicap in Bangladesh. De organisatie werkt aan een wereld waarin kinderen en jongeren met een complexe handicap geaccepteerd worden en naar school kunnen. Een wereld waarin ze zelf kunnen beslissen over hun toekomst.
Niketan biedt de kinderen onderwijs, een voedzame maaltijd en paramedische zorg. Wanneer de kinderen ouder worden ze nog steeds gevolgd en wordt de hulp aangepast aan hun ondersteuningsbehoefte. Ze worden geholpen om voor zichzelf op te komen en hun talenten te ontwikkelen. Familie, zorgverleners en leerkrachten worden geholpen te begrijpen wat de behoeften van het kind zijn. In het trainingsprogramma voor – de vaak nog erg jonge – ouders komt één probleem altijd terug : de frustraties die gepaard gaan met de maaltijden. Door gebrek aan kennis worden de kinderen verkeerd gevoed en verslikken ze zich vaak, waardoor de problemen zich opstapelen en sommige kinderen raken hierdoor zelfs ernstig ondervoed of komen te overlijden.
De ouders voelen zich gesteund door de ondersteuning en zijn daardoor beter in staat hun kind te voeden en indien nodig wordt voor medicatie gezorgd. Ook op school wordt gezorgd voor een gezonde maaltijd. Zo ontvangen deze kinderen een volledige pakket aan zorg en verbetert het welzijn van de kinderen en hun vermogen om te leren.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 8 oktober

De eerste collecte is bestemd voor de stichting Exodus

De eerste, diaconale, collecte is vandaag bestemd voor Stichting Exodus. Het Bijbelboek Exodus inspireert Exodus Nederland om gemotiveerde gedetineerden en ex-gedetineerden in heel Nederland bij te staan. Exodus wil hen helpen om de woestijn van hun verleden achter zich te laten. Dat is een lastige tocht, maar die tocht kan succesvol eindigen. En dat is precies waar Exodus voor gaat. Met aandacht en ondersteuning willen zij de kansen van gemotiveerde (ex-)gedetineerden vergroten zodat zij criminaliteit de rug toe keren. Dat doet Exodus met 250 professionele medewerkers en 1500 vrijwilligers. De cliënten worden gesteund met een kleinschalige aanpak om succesvol terug te kunnen keren in de maatschappij. De vier sleutelwoorden daarbij zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Hierbij wordt in de eerste plaats de eigen kracht van de deelnemers aangesproken. Er wordt gewerkt met ambulante hulpverlening, begeleid wonen en ouder- en kind-programma’s. De kernwaarden perspectief, samen, moedig en volhardend vormen de basis voor hoe de medewerkers van Stichting Exodus hun werk voor en met de deelnemers doen. Lees er meer over op www.exodus.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 1 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het ADW (Algemeen Diaconaal Werk)

Deze eerste zondag van oktober collecteren we voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW). Een ADW-collecte is bestemd voor het plaatselijke diaconale werk van de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen, (kerken-)werk in verzorgingshuizen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. De ADW-collecte helpt ook om een financiële buffer te hebben voor wanneer er een beroep wordt gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp aan bijvoorbeeld mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is doorgaans voor het plaatselijke kerkenwerk, maar vandaag – Israëlzondag – leveren met deze collecte een bijdrage aan het werk van de landelijke kerk (PKN), in het bijzonder voor Kerk en Israël. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund. Zie https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-kerk-israel-israelzondagcollecte/ voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de landelijke kerk (PKN)

De tweede collecte is doorgaans voor het plaatselijke kerkenwerk, maar vandaag – Israëlzondag – leveren met deze collecte een bijdrage aan het werk van de landelijke kerk (PKN), in het bijzonder voor Kerk en Israël. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund. Zie israelzondagcollecte voor meer informatie.


Avondmaalscollecten 4e kwartaal 2023

Collecte Kinderen in de knel: Help kinderen in de Oekraïne de oorlog door

Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar helpen we ze graag bij.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Met jouw bijdrage aan de collecte help je kinderen in Oekraïne de oorlog door. Help je mee?
Van harte aanbevolen.


Zondag 24 september

De eerste collecte is bestemd voor Micha Nederland

Micha Nederland is een netwerk van meer dan twintig christelijke organisaties, waaronder kerkelijke organisaties, goede doelen en onderwijsinstellingen. Samen met duizenden bevlogen christenen maken we allerlei vormen van onrecht bespreekbaar in de kerk. We hopen dat christenen hierdoor samen in beweging komen voor meer gerechtigheid, zowel in de wereld als in onze eigen leefomgeving.
Nog altijd gaapt er in onze wereld een kloof tussen arm en rijk. Nog altijd kennen rijke landen een levensstijl die mensen en aarde uitbuit. Nog altijd zijn miljoenen mensen ondervoed.
Deze letterlijk ten hemel schreiende taferelen dringen in onze huidige gemondialiseerde wereld tot in onze huiskamers door. We kunnen er niet meer omheen. Tot dat inzicht zijn ook de Verenigde Naties gekomen. Daarom hebben alle VN-lidstaten afspraken gemaakt om hierin een fundamentele ommekeer te brengen. Tot 2015 waren dit de Millenniumdoelen, op dit moment de Sustainable Development Goals.
Veel christenen herkennen in deze doelen Gods verlangen naar recht en gerechtigheid. De Bijbel spoort mensen telkens aan om aan dat verlangen handen en voeten te geven. Zo noemt de profeet Micha (hoofdstuk 6, vers 8) in één adem trouw zijn, recht doen én ons leven op God richten. Deze drie elementen horen onverbrekelijk bij elkaar.
Christenen uit allerlei landen willen Micha’s woorden opnieuw ter harte nemen. Het is een actuele wake up call in een wereld vol onrecht en ontrouw. Dit initiatief wordt inmiddels ook in Nederland
door veel kerken en christelijke organisaties herkend en gedragen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 17 september

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Haven

Er is in de seksindustrie veel vernedering, geweld, misbruik en dwang. De medewerkers van Stichting de Haven in Den Haag geloven dat Jezus hen oproept om samen op te staan tegen dit onrecht en willen een stem geven aan hen wiens stem niet gehoord wordt.
Zij willen niets liever dan mensen in de seksindustrie inspireren, hoop bieden en ondersteunen daar waar nodig. Ze lopen met hen mee zolang dat nodig is.
In deze harde wereld ontmoeten zij soms ook echte powervrouwen. Ook voor hen willen de medewerkers er zijn. Met wat ze zeggen, met hun houding en door hun daden. Zij rekenen de vrouwen de keuzes die ze gemaakt hebben niet aan. Vaak was er niet eens een keuze.
De professioneel opgeleide medewerkers en de vrijwilligers van de Haven bieden hen een luisterend oor, praktische hulp en kunnen de vrouwen als ze daarvoor openstaan ook een uitstaptraject bieden.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 10 september

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Vrolijkheid

Stichting de vrolijkheid verzorgt creatieve workshops in de asielzoekerscentra van Nederland. Door de problemen op de woningmarkt verblijven asielzoekers met en zonder status heel lang in deze centra. Het leven is er verre van ideaal. De kunstenaars die door de Vrolijkheid hun werk kunnen doen op deze plaatsen ontmoeten getraumatiseerde volwassenen en kinderen. Door de creatieve activiteiten op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst worden ze even opgelicht uit hun niet zo vrolijke bestaan.
Een voorbeeld van een activiteit in de zomer van dit jaar: Er werd in een aantal asielzoekerscentra door families gewerkt aan het ontwerpen van kleding. Deze kleding werd later gedragen door muzikanten die in alle asielzoekerscentra van Nederland concerten gaven. Foto’s van de kleding en de namen van de artiesten zijn te vinden op devrolijkheid.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 3 september

De eerste collecte is bestemd voor International Justice Mission (IJM)

Slavernij bestaat nog steeds. Wereldwijd leven 50 miljoen mensen in moderne slavernij. Slavernij is een miljardenindustrie. Criminelen hebben daarbij de armsten en zwaksten op het oog en maken enorme winst door de slachtoffers uit te buiten. Elke dag worden onschuldige mensen geslagen, misbruikt en verhandeld in slavernij. Met onze hulp kan International Justice Mission (IJM) hen bevrijden en voor eens en voor altijd een einde maken aan slavernij. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie met concrete plannen en acties om slavernij wereldwijd uit te roeien. IJM zet zich in om mensen in armoede te beschermen tegen geweld, mensenhandel en slavernij. Bij uitstek ook een Christelijke opdracht! Het werk van gerechtigheid begint met gebed. Via https://www.ijmnl.org/bid-voor-vrijheid kunt u een wekelijkse gebedsmail ontvangen met de laatste gebedspunten uit het veld. En vandaag zullen we voor het belangrijke werk van IJM collecteren. Van harte aanbevolen! Kijk ook eens op https://www.ijmnl.org/ voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 27 augustus

De eerste collecte is bestemd voor ZWO Moldavië

Moldavië is het armste land van Europa. De studie- en beroepsmogelijkheden zijn er beperkt en de lonen laag. Daarom trekken veel mensen weg, op zoek naar een plek waar ze meer kunnen verdienen. Daardoor heeft Moldavië elk jaar weer minder inwoners. De helft van de jongeren twijfelt over weggaan of blijven. De bevolkingskrimp kan snel grote problemen opleveren. Hoewel Moldavische kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor kwetsbare kinderen en eenzame ouderen zijn. Samen met partnerorganisatie Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven. Voorgangers worden getraind een lokaal hulpprogramma op te zetten samen met jeugdgroepen uit hun kerk. Hierdoor ontvangen kwetsbare ouderen hulp en jongeren leren naar hun naasten om te zien. Zo worden dorpen in Moldavië weer leefbaar. Lees hier meer over op https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/helft-moldavische-jongeren-ziet-geen-toekomst-in-eigen-land/

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 20 augustus

De eerste collecte is bestemd voor de Rudolphstichting: Jeugddorp De Glind

De afgelopen jaren hebben we vaker gecollecteerd voor de Rudolphstichting. De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, al meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. De Glind is een klein dorp in het midden van Nederland, tussen Amersfoort en Barneveld, met zo’n 700 inwoners. Op zich een heel gewoon dorp, maar bijzonder wordt het als je weet dat in dit dorp al meer dan honderd jaar kwetsbare kinderen uit heel Nederland worden opgevangen. Ruim 120 kinderen vinden een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Vandaar de bijnaam ‘Jeugddorp’. In Jeugddorp De Glind vinden kinderen en jongeren weer een veilig thuis in een leefomgeving die hen biedt wat ze nodig hebben voor herstel en ontwikkeling. Rudolphstichting steunt kinderen, gezinshuizen en algemene dorpszaken. Heel belangrijk werk.

Vorig jaar kwam De Glind negatief in het nieuws. Oud-bewoners vertelden dat zij in de jaren negentig slachtoffer waren van misbruik en geweld toen zij in het Jeugddorp woonden. Dit bericht is voor de diaconie aanleiding geweest om te bespreken of het wenselijk is dit doel in 2023 te blijven steunen. We hebben besloten dat dit inderdaad wenselijk is. De Rudolphstichting en Stichting Jeugddorp De Glind benadrukken dat de verhalen van slachtoffers over misstanden in De Glind hen diep hebben geraakt en zij dat zich verantwoordelijk voor wat er gebeurt in De Glind, nu én vroeger. Ze ondernemen concrete stappen waarbij geleerd wordt van het verleden en gedaan recht wordt gedaan aan de slachtoffers (zie https://www.rudolphstichting.nl/nieuws/de-glind-nu/). Bovendien is het van belang dat het goede en bijzondere werk in De Glind doorgang kan vinden en dat de jongeren die er nu verblijven de goede zorg en aandacht blijven krijgen die zij nodig hebben en dat zij dus niet de dupe zouden worden. Daarom is en blijft deze collecte van harte aanbevolen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 13 augustus

De eerste collecte is bestemd voor het Diaconaal havenproject Rotterdam.

In het Rotterdamse havengebied meren jaarlijks honderdduizenden zeevarenden aan, merendeels uit arme landen. Vaak zijn zij een jaar of langer van huis. De voeding, de voorzieningen aan boord en de beloning voor het werk zijn soms mensonwaardig. Door de korte ligtijden in de haven hebben ze vaak weinig tijd om van boord te gaan en zich te ontspannen. Daardoor leven ze vaak een geïsoleerd leven, nog versterkt door de verschillende nationaliteiten aan boord, wat de communicatie bemoeilijkt.
Het Diaconaal Havenproject, opgezet onder auspiciën van de Protestantse Provinciale Diaconale Commissie en gesteund met  financiële bijdragen van diaconieën van Zuid-Holland , heeft een eigen werker in dienst. Hij bezoekt zeevarenden, bemiddelt bij rechtshulp of schakelt andere instanties in bij situaties van schrijnende rechteloosheid, luistert naar de verhalen over het leven aan boord en thuis, organiseert vervoer van zeevarenden zodat ze even van boord kunnen en werft vrijwilligers die de zeevarenden op allerlei manieren van dienst kunnen zijn (b.v. door ze in de eigen kerk uit te nodigen, te bezoeken, vervoer of materiële hulp aan te bieden). Ook in het gebied van de Nieuwe Waterweg worden schepen bezocht.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 6 augustus

Stichting Hoop voor Albanië

Hoop voor Albanië (HvA) is sinds 1991 betrokken bij de hulpverlening en armoedebestrijding in Albanië. De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook uit in haar werk. Hoop voor Albanië zet zich in voor de Albanese bevolking aan de rand van de samenleving.
Kerkelijke jongerengroepen kunnen in samenwerking met de stichting fondsen werven en zelf in Albanië meewerken aan het project waarvoor ze geld geworven hebben.
Zo heeft een groep uit Garderen vorig jaar een school in het dorp Selba gerenoveerd en ieder lokaal een gesponsorde kachel geplaatst.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 30 juli

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Gave

In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave en ondersteunt de stichting kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland.
Er werken bij Gave ongeveer zestig medewerkers. Met hun kennis en passie helpen ze het lokale werk onder vluchtelingen. Medewerkers van Gave werken als vrijwilliger of ontvangen salaris op grond van de hoogte van giften die voor hen binnenkomen van een achterban.
Gave wil samen met christenen en kerken vluchtelingen in Nederland zien, liefhebben en een thuis bieden in de gemeenschap, zodat hun leven tot bloei kan komen.
Daarom initieert, organiseert en ondersteunt Gave diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 23 juli

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Jemina

Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat “House Jemima”. In het huis worden Arabische kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap opgevangen. Dit werk is in 1982 op verzoek van de Israëlische regering opgestart door een Nederlands echtpaar. Het komt regelmatig voor dat deze kinderen door hun ouders in de steek gelaten worden omdat ze worden gezien als een straf van God. Na jaren van fondsenwerving en professionalisering is het aantal opgevangen kinderen enorm uitgebreid. De huisvesting is uitgebreid met nieuwe gebouwen. De leiding en de verzorging is in handen van een volledig lokaal team. Het werk van Jemina is gestoeld op een Christelijke basis. Er is voortdurend behoefte aan medicijnen, ziekenhuiszorg en therapieën.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 16 juli

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Edukans

Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En stap voor stap word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst. Maar wat nou als er helemaal geen school is? Als het niet veilig is op school? Of als de docent niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus geen enkel uitzicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er.
De droom van Edukans is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 9 juli

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Timon.

Stichting Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk werken de stichting aan hoop en herstel van het gewone leven. Met als perspectief zelfredzaamheid. Er wordt specialistische hulp geboden op maat, in aanvulling op de lokale zorg.  Timon biedt een breed scala aan hulp: ambulante hulp thuis of op school, pleegouders, en begeleide woonvormen mewt vrijwilligers als goede buren.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 2 juli

De eerste collecte is voor het nieuwe ZOW Plusproject: RWANDA.

De ZWO heeft na vier jaar steun aan de bestrijding van de kindslavernij via Challenging Heights in Ghana, nu een nieuw Plusproject gekozen: RWANDA, een klein en dichtbevolkt land in Afrika, waar protestants Nederland al 60 jaar banden mee heeft. Velen zullen zich Rwanda nog herinneren als het land waar in 1994 een vreselijke genocide plaatsvond.  Bijna een miljoen mensen kwamen daarbij om het leven ………
De Presbyteriaanse Kerk van Rwanda is één van de instanties die zich inzet om de sporen van de genocide uit te wissen en “het land tot één volk te smeden”. De kerk wil bijdragen aan het verkleinen van de etnische verschillen en verzoening brengen.  Ook doen de kerken in Rwanda veel aan armoedebestrijding en scholing van de overwegend jonge bevolking.
De komende jaren hoopt de ZWO u regelmatig informatie over een aantal projecten in Rwanda te geven en met uw hulp – via Kerk in Actie – die financieel te steunen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Collectedoel Heilig Avondmaal 3e periode

Rwanda in Afrika.

Velen zullen Rwanda zich nog herinneren als het land waar in 1994 een vreselijke genocide plaatsvond. Bijna een miljoen mensen kwamen daarbij om het leven. De Presbyteriaanse Kerk van Rwanda is een van de instanties die zich inzet om mensen met een trauma dit te helpen verwerken en het land “tot één volk te smeden”. Voor ds. Pascal Bataringaya was dit zijn grootste motivatie om predikant te worden, want hij wil bijdragen aan het verkleinen van de etnische verschillen en verzoening brengen. Ook doen de kerken in Rwanda veel aan armoede bestrijding en scholing van de overwegend jonge bevolking. De komende jaren hoopt de ZWO u regelmatig informatie over een aantal projecten in Rwanda te geven en met uw hulp die financieel te steunen.


Zondag 25 juni 2023

De eerste collecte is voor Tearfund

Tearfund is een internationale christelijke ontwikkelingsorganisatie met als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het doel van Tearfund is om mensen te helpen om zelf op te staan uit armoede en onrecht en hun leefomgeving duurzaam te maken. Tearfund zoekt de samenwerking met lokale geloofsgemeenschappen om dit doel te bereiken. Er wordt hulp verleend op materieel, sociaal en geestelijk vlak.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 18 juni 2023

De eerste collecte is voor Susan Shrestha, studente aan de MBS

De eerste collecte is bestemd voor Susan Shrestha, studente aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië.
Susan brengt haar laatste maanden aan de MBS door: op 19 juli verloopt haar visum en moet ze het land uit, terug naar Nepal. Ondanks herhaalde verzoeken wordt het haar door de Maleisische autoriteiten niet vergund haar studie in oktober op normale wijze af te ronden…..
Ook in Nepal gaat Susan helaas een onzekere toekomst tegemoet. Ze moet daar haar familie helpen ondersteunen, maar de arme Nepalese kerk kan haar nauwelijks een salaris bieden voor eigen onderhoud. Een oplossing zou zijn een goede baan te zoeken in het buitenland, b.v. in India. Maar wat doe je als het je grootste ambitie is je landgenoten over Jezus te vertellen?! Als je niets liever wil dan je eigen vaderlandse kerk te dienen?!
Het is een groot dilemma voor Susan dat ze voortdurend in haar gebed aan God voorlegt, vertrouwend op Zijn leiding. Ze vraagt ook ons om voor haar te bidden.
Om Susan financieel wat te helpen heeft de ZWO-commissie besloten haar € 500 mee te geven als ondersteuning bij haar terugkeer in Nepal.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 11 juni 2023

De eerste collecte is voor de Stichting Pauluskerk

Stichting de Pauluskerk in Rotterdam werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Dat doet de stichting door gastvrij te zijn en praktische individuele hulpverlening te bieden. Via bezinning en geloofsverkondiging én door ‘actie’, zoals belangenbehartiging en pleitbezorging. Het doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. Het motto is daarbij: overwin het kwade door het goede. Een concreet voorbeeld van dit alles is dat de Pauluskerk er wil zijn voor de 20.000 vluchtelingen in de stad, die tussen de wal en het schip vallen. Er wordt geholpen met bed, bad en brood. Maar het gaat verder. Er is ook aandacht voor medische, juridische en sociale zorg.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 4 juni 2023

De eerste collecte is voor Open Doors

De eerste collecte is voor Open Doors. Deze in 1955 opgerichte organisatie richt zich sinds de val van het ijzeren gordijn voornamelijk op Azië en het Midden Oosten. Open Doors werkt in meer dan 50 landen op het gebied van verspreiding van Bijbels en andere Christelijke lectuur in landen waar dat verboden is. Verder houdt Open Doors zich ook bezig met onderwijs en training, praktische hulp en traumazorg en aan sociaal economische projecten.
Open Doors publiceert jaarlijks een lijst van de 50 landen in de wereld waar de meeste Christenen worden vervolgd. In deze landen worden in totaal 360 miljoen Christenen vervolgd. De trieste top 3 wordt gevormd door Noord-Korea, Somalië en Jemen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Afsluiting 40-dagenproject 2023

Overhandiging van een prachtige projectopbrengst voor zorgkwekerij Pluk de dag.

In de zes weken voor Pasen is er in de vier Protestantse kerken geld ingezameld voor de zorgkwekerij Pluk de dag op de Rijskade. Lydia Westmaas, die gewerkt heeft in de zorg, heeft haar eigen bedrijf opgezet. Zo wilde ze de zorg voor mensen met geheugenproblemen op haar eigen warme en persoonlijke manier vorm kunnen geven.  De kleinschalige zorgkwekerij Pluk de dag ontvangt per week 28 mensen. Die kunnen verblijven in het gezellige dagverblijf, daar spelletjes doen en koffie drinken. Maar ook in de serre, de moestuin en de stal is van alles te doen. Er zijn kippen, geiten, ezels en alpaca’s. Daarnaast kunnen de mensen met de producten uit de moestuin hun eigen maaltijd klaarmaken. Ook het vervoer naar de zorgkwekerij en weer naar huis wordt verzorgd door Pluk de dag. Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de mantelzorgers is Pluk de dag een geweldig bedrijf.

Het terras was tot nu toe regelmatig een probleem. Het grenst aan een grasvlakte waar de westenwind vrij spel heeft. Daar waren de parasols en windschermen niet tegen bestand. Zondag 14 mei heeft de voorzitter van het college van diakenen Lennart de Priëelle met een symbolische cheque het mooie bedrag van € 7500,- overhandigd aan Lydia, haar zus en medewerker Miriam en vrijwilliger Jacqueline van Pluk de dag kunnen overhandigen. Daarmee zal het terras verrijkt kunnen worden met professionele zonwering. En daarmee zal het verblijf op het terras in de hopelijk vele zonnige uren deze zomer een stuk aangenamer worden.


Zondag 28 mei 2023, Pinksteren

De eerste collecte is voor Pinksterzending Kerk in Actie: Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen in Egypte

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse Bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander Bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd zendingsprojecten, zoals dit project van het Egyptisch Bijbelgenootschap om het Bijbellezen in Egypte te stimuleren. Helpt u mee? Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinegypte

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 21 mei 2023

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte

De Acker: Constanta – Jeugd met een Opdracht

In de presentatie begin dit jaar was het zichtbaar, het nieuwe wijkgebouw dat Bart en Dorien bouwen voor Roma jongeren in Constanta. Hierin werd opgeroepen om mee te klussen aan dit mooie project. Spontaan werden er financiële bijdrage aangeboden. Ontzettend mooi! Daarom wordt er 14 mei een collecte gehouden voor het wijkgebouw van Jeugd met een Opdracht. Van harte aanbevolen!

Kerk Delfgauw: Stichting Hart voor Haïti (www.hartvoorhaiti.nl)

Dorpskerk: Stichting Pijnackernaren Helpen… Zimbabwe

De wijkgebonden collecte van de Dorpskerk is ditmaal bestemd voor het Zimbabweproject van de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. Van A(rmenië) tot Z(imbabwe) is Henny Bos bezig met het ondersteunen van ontwikkelingswerk. Armenië wordt al twintig jaar lang ondersteund d.m.v. velerlei projecten, maar even zo lang is Henny ook al bezig met en betrokken bij de ontwikkeling in Zimbabwe. Totaal ander land, totaal andere omstandigheden en ook totaal andere mensen. De overeenkomst: ook daar is ‘de verdeling’ niet evenredig en ook hebben de mensen en gemeenschappen de ondersteuning hard nodig. Zo wordt door de stichting een school in Marondera gesteund. Een school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs met rond de 800 leerlingen van vier tot achttien jaar. Er wordt daar niet alleen regulier onderwijs gegeven: de school heeft een eigen boerderij met koeien, varkens en kippen, en is geheel zelfvoorzienend in de voedselvoorziening. Het gevolg is dat de kinderen van jongs af aan niet alleen maar eenzijdig maismeelpap eten maar een ideale mix van voedingsbestanddelen zodat hun hersenen zich beter ontwikkelen. Ook wordt de maatschappelijke organisatie Yellow Bus Trust ondersteund die onder leiding staat van de bevlogen Vikki. Zij en haar collega’s helpen en begeleiden jonge Zimbabwanen bij het oplossen van hun problemen, zoals drugsgebruik, vroegtijdige uitval op school, terugkeer in de samenleving vanuit de gevangenis, enzovoort. Met uw gift helpt u mee met de ontwikkeling aan, en voortzetting van dit indrukwekkende werk.

Ontmoetingskerk: Het op peil houden van de voorraad voor en inhoud van het neem en geefkastje op het kerkterrein.

Inmiddels is wel gebleken dat het kastje in een behoefte voorziet. Met de opbrengst van de collecte kunnen de contactpersonen boodschappen doen voor producten waar behoefte aan is. Deze kunnen dan gedeclareerd worden bij de penningmeester van de diaconie. Met deze collecte kunnen alle leden van de Ontmoetingskerk daaraan een financiële bijdrage leveren.
De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Het meenemen van producten voor het kratje in de hal blijft natuurlijk ook mogelijk.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Donderdag 18 mei 2023, Hemelvaartsdag

De eerste collecte is bestemd voor Binnenlands diaconaat.

De eerste collecte is vandaag bestemd voor de landelijke actie van de Protestantse Kerk in Nederland Kerk in Actie 2023 – Binnenlands diaconaat. Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Door onze bijdrage uit Pijnacker en Delfgauw helpen we onze broeders en zusters elders in Nederland met dit belangrijke werk.

De tweede collecte is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk.

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk van de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. Aangezien armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp aan bijvoorbeeld mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze (financiële) hulp kunnen bieden.


Zondag 14 mei 2023

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Vrolijkheid

Vandaag collecteren we voor de tweede keer dit jaar (van de vier keer) voor het Themacollectedoel van 2023: Stichting De Vrolijkheid. Stichting De Vrolijkheid organiseert kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. De Vrolijkheid is een organisatie met een groot netwerk aan enthousiaste vrijwilligers. Wekelijks ondersteunen zo’n 175 vrijwilligers een grote hoeveelheid kunstzinnige en vrolijke workshops voor kinderen, tieners, jongeren en families door heel Nederland. Zo ontdekken en ontwikkelen kinderen van 4-12 jaar hun creatieve talenten In het KunstLab in samenwerking met professionele kunstenaars, en gaan tieners van 13-16 jaar met creatieve experimenten op zoek naar de verhalen die ze willen vertellen: verhalen die vorm krijgen met zelfgekozen kunstuitingen. Samen met professionele kunstenaars organiseert De Vrolijkheid verder kunstprojecten en workshops door en voor jongeren van 17-23 jaar en werken jongvolwassenen onder de naam ‘Beeld//Formers’ als storytellers en creators van eigen verhalen, die hun uiting vinden in video, muziek, fotografie, beeldende kunst, mode en nog veel meer. Ook werken bij De Vrolijkheid ouders en kinderen samen binnen kunstprojecten. Dit zorgt voor mooie verhalen, onvergetelijke momenten en versterkt de positieve dynamiek in gezinnen in Nederlandse asielzoekerscentra. Meer informatie is te vinden op www.vrolijkheid.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 7 mei 2023

De eerste collecte is bestemd voor Pijnackernaren helpen Armenië

Pijnackernaren helpen Armenië, een collecte voor het hulp- en ontwikkelingswerk in Armenië. Deze keer is gekozen voor enkele microkredieten.
Relatief arme maar wel ondernemende gezinnen krijgen een startkapitaal waarmee ze de mogelijkheid hebben om te investeren. De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië werkt graag mee aan dit soort projecten, omdat ze mensen in staat stellen om zelf de eigen situatie te verbeteren.
In het verleden hebben de PKN-kerken meegewerkt aan de actie Dram voor een Lam. De dram is de munteenheid in Armenië en de actie was gericht op een schapenproject. Nu gaat het onder meer om kippen en konijnen. Intussen zijn de betrokken families al in het bezit van kippen en konijnen. Het gaat hier dus om financiering achteraf. Op 30 maart heeft Maria Goris van Little Bridge, de ontwikkelorganisatie in Armenië, de konijnen en de kippen gedistribueerd.

Er zijn bijvoorbeeld elf moederkonijnen van het ras California en één mannetjeskonijn verstrekt aan heer Nver Divanyan in dorp Pokr Marik. Hij heeft de ruimte opgeknapt en ervoor gezorgd dat er konijnenhokken aanwezig waren. Met de konijnen hoopt Nver extra inkomen te genereren voor het gezin. Ze hebben drie dochters en zijn vrouw verwacht in de maand juni een jongetje.

In dorp Geghasar heeft Maria Goris met haar medewerkers tweehonderd kippen verstrekt aan de heer Vazken. Hier was de vloer met hooi bestrooid zodat ze de kippen konden ontvangen. Ze gaan gaasafrastering aanbrengen zodat de kippen in de buitenlucht kunnen verblijven. Vazken heeft voorheen in Rusland gewerkt maar wil nu graag in Armenië blijven. Hij heeft samen met zijn vrouw drie kinderen en woont in het huis van zijn vader die anderhalf jaar terug is overleden.
Een week eerder zijn drie families in het dorp Geghamabak voorzien van schapen. Elke familie zeven stuks. Een van de families heeft vorig jaar september hun zoon verloren bij gevechten rondom de enclave Karabach. Geghambak is een zeer arm grensdorp.

In totaal heeft Pijnackernaren Helpen Armenië 15.000 euro beschikbaar gesteld voor in totaal zes projecten. Gemiddeld gaat het dus om 2.500 euro per project ter financiering van de aankoop van de dieren en alle bijkomende kosten zoals hokken en diervoeders. Een gedeeltelijke terugbetaling gaat in natura. De kippenhouder geeft bijvoorbeeld een jaar lang eieren aan een kleuterschool en de konijnenfokker schenkt konijnen waarmee een volgende fokker mee aan de gang kan.
Net als in Nederland is ook in Armenië de inflatie aanzienlijk. Verder is de wisselkoers sinds vorig jaar tamelijk ongunstig: jarenlang kreeg je rond de 500 dram voor een euro en nu nog 350. ‘We’ hebben dus meer euro’s nodig voor meer drammen.
Als Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië zijn we de PKN-kerken heel dankbaar dat we als collectedoel mogen dienen! www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 30 april 2023

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van de ZWO-commissie: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië

De slechte economische omstandigheden in Moldavië zorgen voor weinig werkgele-genheid. De helft van de jongeren twijfelt over weggaan of blijven. Bijvoorbeeld Natalie Mozazu (16) uit Costesi, dichtbij de Moldavische hoofdstad Chisinau, twijfelt. Zij heeft vorig jaar examen gedaan en wil dokter worden, maar weet niet of ze in Moldavië wil blijven of naar een ander land. Sommige vrienden van haar weten zeker dat ze willen vertrekken. Natalie zou best in Moldavië willen blijven, maar vraagt zich af of zij in Moldavië een goede toekomst heeft. Het probleem is dat een dokter niet veel verdient. Een reden voor de armoede in Moldavië is dat Moldavië, een landbouwland, altijd afhankelijk was van de Russische markt. Sinds ze zich meer oriënteren op Europa heeft Rusland sancties ingesteld. Hierdoor konden ze geen producten zoals wijn en groente meer naar Rusland exporteren. Maar met hulp van de Europese Unie kunnen ze deze producten nu gelukkig op de Europese markt verkopen.
Kerk in Actie helpt, samen met partnerorganisatie Moldovan Christian Aid, Moldavische kerken om dorpen weer leefbaar te maken. Filocalia is een diaconale organisatie van de Orthodoxe Kerk. Bij Filocalia doen veel jongeren vrijwilligerswerk. De helft van deze jongeren gelooft niet in een toekomst in Moldavië en de andere helft hoopt op betere tijden voor hun land. Een medewerker van Filocalia moedigt jongeren aan om te blijven, want de kansen nemen alleen maar toe. Er zijn initiatieven die vaak door bijvoorbeeld de Europese Unie worden gesponsord. De technische universiteit in Chisinau werkt sinds kort met studiebeurzen, daardoor is het aantal eerstejaarsstudenten toegenomen. Ook wordt er veel geïnvesteerd in nieuwe banen in de ICT en sinds kort is er een subsidieprogramma waarbij de overheid elke euro verdubbelt die iemand in een nieuw bedrijf investeert. Deze kleine veranderingen maken het leven voor jongeren in Moldavië aantrekkelijker.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt en bidt u mee?
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL89ABNA0457457457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 23 april 2023

De eerste collecte is bestemd voor Mission Aviation Fellowship (MAF)

Mission Aviation Fellowship (MAF) wat Zendingsvliegdienst betekent. Mission Aviation Fellowship (MAF) is een non-profit vliegtuigmaatschappij met als doelstelling om iedereen waar hulp, goederen en het Evangelie moeilijk verkrijgbaar zijn te helpen. In de landen waar MAF werkt is het wegennet zo slecht of zijn de afstanden zo groot dat hulp over de weg niet efficiënt is. MAF helpt waar wegen eindigen of onbegaanbaar zijn. Met 120 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF mensen in afgelegen gebieden bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Zie www.maf.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Info over Heilig Avondmaal collecten in 2e kwartaal 2023.

De Heilig Avondmaal-collecten in het 2e kwartaal 2023 zijn bestemd voor de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur in Maleisië.
Met het geld steunen we de studie en het verblijf van Susan Shrestha. Zij rondt halverwege dit jaar haar studie aan de MBS af, en keert daarna terug naar haar vaderland Nepal. Daar gaat ze zich inzetten voor de verkondiging van het Evangelie en ondersteuning van de kleine christelijke gemeenschappen.
De ZWO-commissie wil graag weer een student(e) aan de Bijbelschool sponsoren. We zijn daarover in overleg met de leiding van de MBS. Zodra we meer weten, hoort u dat.
Ondertussen blijven we op uw steun rekenen!

De ZWO-commissie.


Zondag 16 april 2023

De eerste collecte is bestemd voor KIA – Bangladesh

Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en -organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden. 

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 9 april, Pasen 2023

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Hoop

De medewerkers van De Hoop hebben allemaal een Christelijke levensovertuiging en helpen op deskundige en betrokken wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en/of verslavingsproblemen op weg naar herstel. Dat kan in één van de inmiddels zes klinieken in Nederland of door middel van ambulante zorg. 

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 26 februari tot Pasen 2023

De eerste collecte is bestemd voor Zorgkwekerij Pluk de Dag.

Zondag 26 februari begint de Veertigdagentijd richting Pasen. Gedurende deze periode zullen we in alle vier wijkgemeenten elke zondagen collecteren voor Zorgkwekerij Pluk de Dag aan de Rijskade 11 in Pijnacker.
Zorgkwekerij Pluk de Dag is een kleinschalige dagbesteding in een groene omgeving aan de rand van Pijnacker. De doelgroep bestaat uit mensen met dementie of niet aangeboren hersenletsel, maar die nog wel thuiswonend zijn. Deze doelgroep wordt op de zorgkwekerij ondersteund met het invullen van hun dag, met persoonlijke en oprechte aandacht en professionele zorg en begeleiding. Dat mensen met plezier één of meer dagen per week een heerlijke dag beleven bij Zorgkwekerij Pluk de Dag, heeft ook een bijkomend voordeel dat niet mag worden onderschat. Door de zorg en toewijding van de professionele medewerkers en vrijwilligers kunnen mantelzorgers enigszins worden ontlast of kan opname in een zorginstelling worden uitgesteld of voorkomen.
“Zodra de temperaturen buiten gaan stijgen en het aangenaam aanvoelt zitten onze deelnemers het liefste buiten. Het terras wordt dan ook volop gebruikt. Nu willen we graag het terras gaan renoveren en meer weerbestendig maken, zodat onze deelnemers er optimaal en zo lang mogelijk van kunnen genieten. De opbrengst van het 40-dagen project zou hier een mooie bijdrage in kunnen betekenen om de renovatie van het terras te kunnen realiseren.”
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan! Kijk vooral ook eens op https://zorgkwekerijplukdedag.nl/

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 19 februari 2023

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie voor Palestijnse christenen.

Het is vandaag Voorjaarszendingszondag. Vandaag is de collecte bestemd voor het werk van Kerk in Actie voor Palestijnse christenen. Zij vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. We bevelen deze zendingscollecte voor het werk voor Palestijnse christenen van harte aan.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 12 februari 2023

De eerste collecte is bestemd voor de Giro555 actie t.b.v. de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië

Bij de aardbeving in Turkije en Syrië van maandag 6 februari zijn tienduizenden mensen getroffen door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken. De bevingen veroorzaakten enorm veel schade, het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 20.000 mensen en het aantal gewonden tot meer dan 88.000 (update 12-febr). Veel mensen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou.

Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers en het aantal doden nog toeneemt in de komende dagen. Er is dringend noodhulp nodig, op zowel de korte als langere termijn. De samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp. Het gironummer is per direct geopend voor de slachtoffers in Turkije en Syrië.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 5 februari 2023

De eerste collecte is bestemd voor KIA Pakistan

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.
De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

Wat betekent dit project voor Sana Amanat?
“Na de middelbare school begon ik aan een kunstopleiding, maar mijn familie is zo arm dat ik hiermee moest stoppen. Toen hoorde ik dat AWARD een gratis training mobieltjes repareren voor meisjes aanbood. Mijn familie vond het niks: mannenwerk, zeiden ze. Maar ik heb de training met succes afgerond en werd door AWARD geholpen om mijn eigen reparatiewerkplaats te starten. Ik ben de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons. Vrouwen en meisjes uit de hele omgeving brengen hun mobieltjes voor reparatie bij mij, omdat ze ze zich in mijn werkplaats veilig voelen en ook weten dat hun gegevens veilig zijn.”

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 29 januari 2023

De eerste collecte is bestemd voor Amcha Nederland

AMCHA in Nederland is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige Nederlanders) bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime (1933-1945).
AMCHA biedt psychosociale hulp vanuit behandelcentra verspreid over heel Israël.

Amcha, waarom juist nu?
Veel van de bijna 200.000 overlevenden van de Holocaust die tegenwoordig in Israël wonen, waren kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog die plotseling verlies, verlating, honger en vervolging leden. Na de oorlog hebben ze alles in het werk gesteld om hun verwoeste leven weer op te bouwen, maar dat lukte niet allemaal. Velen blijven worstelen met hun traumatische verleden.

Interessant is dat, hoewel de eerste prognoses wezen op de verwachte daling van de vraag naar onze diensten, de afgelopen jaren het aantal overlevenden dat zich tot ons wendt, blijft groeien. In 2005 bedienden we 8.500 personen; in 2010 bedienden we 13.450 personen en nu bedienen we 20.000 personen. Dit wordt verklaard door het feit dat naarmate de overlevenden ouder worden en geconfronteerd worden met extra uitdagingen en verliezen, zoals het verliezen van een echtgenoot of het verliezen van fysieke of mentale capaciteiten, hun behoeften toenemen en hun ondersteuningsnetwerk beperkter wordt.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Doel Heilig Avondmaal collecte 1e kwartaal 2023

Moldavië, gelegen tussen Roemenië en Oekraïne, is ongeveer een vijfde kleiner dan Nederland en telt ruim 3,3 miljoen inwoners. Moldavië is het armste land van Europa, waardoor een kwart van de inwoners in het buitenland werkt. Veel jongeren en ouderen blijven daardoor alleen achter. De projecten van Kerk in Actie zijn erop gericht om de kwetsbare jongeren en ouderen in Moldavië via de plaatselijke kerken ondersteuning te geven. De jongeren volgen onder andere trainingen om ouderen te helpen. Zij hebben hier veel baat bij.

Van harte bij u aanbevolen.


Zondag 22 januari 2023

de Acker, Ontmoetingskerk en Dorpskerk: oecumenische dienst in de RK-Kerk. Deze morgen geen dienst in de Acker, Ontmoetingskerk en Dorpskerk

De collecte is bestemd voor de Voedselbanken

Collectebestemming in Delfgauw:

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Vrolijkheid.

In 2023 is de Themacollecte bestemd voor Stichting De Vrolijkheid. Onder Themacollecte wordt verstaan dat we in de loop van het jaar meerdere keren (vier keer om precies te zijn) voor een bepaald doel collecteren. Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. De Vrolijkheid is een organisatie met een groot netwerk aan enthousiaste vrijwilligers. Wekelijks ondersteunen zo’n 175 vrijwilligers een grote hoeveelheid kunstzinnige en vrolijke workshops voor kinderen, jongeren en ouders door heel Nederland. Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, is de stichting afhankelijk van particuliere donaties en giften. Met onze steun kunnen jonge azc-bewoners hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. De diaconie beveelt de collecte dan ook van harte aan. De Vrolijkheid is een erkende Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Meer informatie is te vinden op www.vrolijkheid.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 15 januari 2023

Delfgauw: oecumenische dienst in de Vredekerk. Deze morgen geen dienst in Delfgauw

De eerste collecte is bestemd voor de Raad van Kerken, de organisator van de ‘Week van gebed voor eenheid’ (https://www.raadvankerken.nl/).
De tweede collecte is bestemd voor het gebouw waar we te gast zijn: de ‘Vredekerk/Ursula parochie‘ (https://www.rkdelft.nl/parochie/steun-financieel/).

Collectebestemming in de Acker, Ontmoetingskerk en Dorpskerk:

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Vrolijkheid.

In 2023 is de Themacollecte bestemd voor Stichting De Vrolijkheid. Onder Themacollecte wordt verstaan dat we in de loop van het jaar meerdere keren (vier keer om precies te zijn) voor een bepaald doel collecteren. Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. De Vrolijkheid is een organisatie met een groot netwerk aan enthousiaste vrijwilligers. Wekelijks ondersteunen zo’n 175 vrijwilligers een grote hoeveelheid kunstzinnige en vrolijke workshops voor kinderen, jongeren en ouders door heel Nederland. Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, is de stichting afhankelijk van particuliere donaties en giften. Met onze steun kunnen jonge azc-bewoners hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. De diaconie beveelt de collecte dan ook van harte aan. De Vrolijkheid is een erkende Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Meer informatie is te vinden op www.vrolijkheid.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 8 januari 2023

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk van de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp aan bijvoorbeeld mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor de toerusting van (wijk-)gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland.

Meestal is de tweede collecte voor het plaatselijke kerkenwerk, maar vandaag heeft deze collecte een PKN-breed doel (waar we in Pijnacker en Delfgauw ook gebruik kunnen maken). Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn tienduizenden mensen actief in het werk van de Protestantse Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers en taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, kerkmusici etc.). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. De dienstenorganisatie van de PKN ondersteunt vrijwilligers en professionals in hun werk en om te groeien in hun taak. Zo zijn er bijvoorbeeld online trainingen voor alle leden van de kerkenraad (voorzitter, scriba, ouderling, ouderling-kerkrentmeester, diaken en jeugdambtsdrager).
Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen in hun eigen gemeente! Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Ondersteuning gemeenten.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecterooster en www.protestantsekerk.nl/training


Zondag 1 januari 2023

De eerste collecte is bestemd voor de ZWO.

Op zondag 1 januari 2023 is de eerste collecte bestemd voor Susan Shrestha. Zij studeert aan de MBS, de Maleisische Bijbelschool in Kuala Lumpur. Susan komt uit Nepal, uit een arm Hindoeïstisch gezin. Al op jonge leeftijd is ze overtuigd christen geworden en gaandeweg voelde ze de roeping om haar Heer te dienen. Sinds 2022 draagt de ZWO bij aan haar studie en verblijf aan de MBS.
Susan hoopt in januari aan haar laatste jaar te beginnen en haar studie af te ronden. Er is nog één maar…..; haar visum loopt half januari af. “Please pray for my visa extention.“ Bid alstublieft voor verlenging”. Als dat goed gaat, hopen we Susan in 2023 ook weer te ondersteunen met een bedrag van € 5000,-.
We zullen u weer op de hoogte houden van haar wel en wee. We zijn ervan overtuigd dat Susan onze steun en ons meeleven ten volle waard is!
Hans den Boer, secr. ZWO-commissie

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zaterdagavond 31 december, Oudejaar

Avonddienst in De Acker, Dorpskerk en Kerk Delfgauw Er is één collecte, deze is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 25 december, eerste kerstdag

De eerste collecte is voor Kinderen in de knel 2022 van Kerk in Actie.

Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komt KIA en hopelijk ook u in actie en delen we met hen de hoop van advent. Doet u mee? Naast de geldinzameling heeft KIA dit jaar ook een kaartenactie gelanceerd.

Op de site van Kinderen in de knel 2022 zijn 4 filmpjes te zien van kind-vluchtelingen in Griekenland.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zaterdag 24 december, kerstnachtdienst

Er is één collecte voor twee doelen in 50/50 verdeling: Kinderen in de knel 2022 (voor meer informatie zie eerste collecte op 25 december) Het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 18 december

De eerste collecte is bestemd voor het Leger des Heils.

Het Leger des Heils en het goede werk dat zij verrichten, verder weg én dichtbij, en waarvoor we zondag 18 december collecteren, behoeft nauwelijks nog introductie. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Met een voedzame maaltijd, kop koffie, fatsoenlijke kleding, een luisterend oor of hulp als iemand helemaal aan de grond zit. Het Leger des Heils zorgt ook voor opvang voor dak- en thuisloze mensen.

In oude stadswijken is het leger des Heils vaak aanwezig met haar activiteiten en haar buurtkamer. In de winter en speciaal ook in de kersttijd bruist het daar van de activiteiten: de nachtopvang in koude nachten en de kerstvieringen met daklozen, eenzamen en met mensen in de opvang van het Leger. Deze winter komt daar nog iets extra’s bij, de warme kamers overdag: in een aangename temperatuur is er een aanbod van koffie, thee, lunch, sociale contacten en activiteiten. Wie op de site van de NOS in de zoekfunctie het thema: warme kamers intikt, vindt daar mooie, illustratieve reportage.

Zie www.legerdesheils.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 11 december

De eerste collecte is bestemd voor Oikocredit.

Het doel van Oikocredit om voor iedereen de toegang tot financiële markten mogelijk te maken. Dat doen ze door microkredieten te verstrekken: kleinschalige leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden om ze te helpen economische zelfstandigheid op te opbouwen. Oikocredit verstrekt leningen aan 563 lokale partnerorganisaties met een sociale doelstelling, in zo’n 33 landen wereldwijd. Via deze partnerorganisaties biedt de organisatie individuen en groepen in lagelonenlanden, die normaal geen toegang hebben tot leningen, toegang tot passende financiële middelen. Zie www.oikocredit.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 4 december

De eerste collecte is bestemd voor Youth for Christ

Youth for Christ is een wereldwijde christelijke beweging die werkt met jongeren. Gemotiveerd door het Christelijke geloof geeft Youth for Christ overal jongeren de kans om volgeling van Jezus Christus te zijn. Met de collecte van vandaag ondersteunen we in het bijzonder het werk van Youth for Christ in Europa, het Midden Oosten en Noord-America. Zie emena.yfci.org voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 27 november

De eerste collecte is bestemd voor A Rocha

Op zondag 27 november is de eerste, diaconale, collecte bestemd voor A Rocha Nederland. A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. Ook in Nederland is A Rocha actief. Veertien lokale groepen zetten zich op verschillende locaties in voor natuurbehoud. Ook werkt A Rocha aan bewustwording en een duurzame levensstijl. Het werk van A Rocha stimuleert ook ons in Pijnacker en Delfgauw tot rentmeesterschap. Voor meer informatie, zie www.arocha.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 20 november

De eerste collecte is bestemd voor Exodus

Het bijbelboek Exodus inspireert Exodus Nederland om gemotiveerde gedetineerden en ex-gedetineerden bij te staan. Exodus wil hen helpen om de woestijn van hun verleden achter zich te laten. Dat doet Exodus met 250 professionele medewerkers en 1500 vrijwilligers. De cliënten worden gesteund met een kleinschalige aanpak om succesvol terug te kunnen keren in de maatschappij. De vier sleutelwoorden daarbij zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Hierbij wordt in de eerste plaats de eigen kracht van de deelnemers aangesproken. Er wordt gewerkt met ambulante hulpverlening, begeleid wonen en ouder- en kind-programma’s. Een vrij nieuw initiatief is het vader-en-kind-kamp, waarbij door speelse activiteiten wordt gewerkt aan herstel van relaties en aan de taak van de ouder als opvoeder. Hieronder een klein verslag over deze activiteit.
Sinds 2019 bestaat het vader-en-kind-kamp. Het begon in 2019 in penitentiaire inrichting Vught, maar vindt inmiddels ook plaats in Veenhuizen en Nieuwegein. Tijdens het kamp brengen de kinderen (variërend van ongeveer acht tot veertien jaar) drie dagen samen met hun vaders door in een speciale ruimte in de PI. Medewerkers van Exodus verzorgen een activiteitenprogramma voor de deelnemers. Een professional van Exodus, vrijwilligers en twee medewerkers van de Dienst Justitionele Inrichtingen houden toezicht tijdens de dagen. Het doel van het kamp is om kinderen ‘gewoon even kind te kunnen laten zijn’ en vaders te ondersteunen in hun rol als ouder. De deelnemers worden hierbij begeleid door de vrijwilligers. Zij kijken mee tijdens de activiteiten, geven ze de vaders tips en er wordt gevraagd of ongevraagd hulp aangeboden als ze zien dat vaders het lastig vinden om hun ouderrol op te pakken. De avonden en nachten brengen de kinderen samen met het begeleidingsteam door in vakantiehuisjes in de nabije omgeving. Op de laatste dag wordt door de kinderen en hun vaders een talentenjacht georganiseerd waarbij de moeder of verzorger en overige familieleden welkom zijn. Tot groot plezier van de kinderen is er ook een jury die het winnende duo van vader en kind aanwijst.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 13 november

De eerste collecte is bestemd voor Mercy Ships

Mercy Ships bemant medische schepen met een bemanning van vrijwilligers om zo de armsten van de wereld te helpen met medische zorg. Hiermee wil Mercy Ships de liefde van God laten zien. De stichting heeft gekozen voor schepen omdat 80 % van de wereldbevolking binnen een straal van 150 km van een havenstad woont. Verder is een schip in de haven niet afhankelijk van de economische en politieke omstandigheden van de landen waar hulp wordt geboden. Ook is het een groot voordeel dat het op een schip relatief gemakkelijk is om goede sanitaire voorzieningen, hygiënische omstandigheden en schoon drinkwater te bieden. Hierdoor wordt het gevaar van infecties tot een minimum beperkt.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 6 november

De eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank voor Delft en omstreken

De voedselbank heeft een wisselend cliëntenbestand. De voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke oplossing, totdat cliënten hun financiële situatie weer op orde hebben. De sociaal-financieel adviseurs staan cliënten met raad en daad bij. Ook toetsen zij regelmatig of huishoudens nog steeds in aanmerking komen voor een voedselpakket. Tuinders, bakkers en supermarkten leveren producten aan. De pakketten worden aangevuld met producten uit inzamelingsacties van kerken, scholen, bedrijven of particulieren. In deze tijd van inflatie en hoge energiekosten is wordt er vaker een beroep gedaan op de voedselbanken dan voorheen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.Terugblik 40-dagenproject voor House of Friends Delfgauw

Het huis is geopend op 2 september en op zaterdag 6 oktober was er een bedankmiddag voor donoren en sponsors. Het college van diakenen was hiervoor uitgenodigd. Namens het college was Wilma Hagenaar aanwezig. Het was een gezellige middag. Heel goed was te merken dat de tien bewoners in het voortraject veel hebben gedaan aan kennismaking. Ze gaan op een volstrekt vanzelfsprekende manier met elkaar om. Tegen de verwachting in was ook de tuin, waarvoor de kerken van Pijnacker-Delfgauw gecollecteerd hebben, al klaar. De ouders van de bewoners hebben daar samen met een hovenier hard aan gewerkt. Het resultaat is prachtig. Een tuin met terrassen, twee weerbestendige eettafels met dito stoelen en mooie beplanting. Ook staat er een prachtige boom, die daar altijd al gestaan heeft en die nu een gedeelte van de tuin schaduw geeft. Door een kaart met foto’s en een flesje met zelf geknutselde bloemen werden de bezoekers bedankt voor hun komst en voor de hulp en bijdragen die geleverd zijn. Deze dank geldt natuurlijk voor iedereen die het collecteproject heeft gesteund.Zondag 30 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het ZWO Plus project Challenging Heights voor kindslaven in Ghana

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Overijssel en Gelderland samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van Challenging Heights in Ghana.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 23 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Op zondag 23 oktober collecteren we voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Het NBG zet zich ervoor in dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. De missie van het NBG is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Iedereen, jong en oud. Voor kinderen heeft het NBG bijvoorbeeld de kinderdienstmethode Bijbel Basics ontwikkeld en wereldwijd zijn er verschillende versies van de Samenleesbijbel. Zie bijbelgenootschap.nl voor meer informatie en ook voor Bijbel leesroosters.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 16 oktober

De eerste collecte is vandaag een wijkgebonden collecte. Elke wijkkerkenraad een eigen doel gekozen waarvoor we gaan collecteren.

Dorpskerk: verjaardagpakketten voor minima

De wijkgebonden collecte van de Dorpskerk is ditmaal bestemd voor het geven van verjaardagpakketten aan kinderen waarvan de ouders in minima leven. De ouders komen maar moeilijk rond en de verjaardag vieren van hun kind(eren) schiet er dan maar al te vaak bij in omdat er simpelweg geen geld voor is. Door de stijgende kosten van boodschappen en energie wordt dit alleen maar lastiger. Om deze kinderen toch een leuke verjaardag te geven, krijgen de ouders een verjaardagsbox met daarin onder andere pannenkoekenmix, cake, slagroom, knakworsten, limonade en voor de allerjongsten een klein cadeautje. Zo kunnen ze de verjaardag toch vieren samen met hun vriendjes en vriendinnetjes.

De Acker: Geef & Neem-kastje

Sinds een aantal maanden staat er een bibliotheekkastje bij De Acker. Het is mooi om te zien dat mensen hier boekjes uit meenemen. Van dit kastje hebben we onlangs ook een ‘Geef & Neem’ kastje gemaakt. Geef wat je kunt missen en neem wat je nodig hebt! Behalve geestelijke lectuur zit er in dit kastje ook blikjes met eten en hygiëne producten. De lectuur is voor iedereen. De producten voor mensen met een klein budget. De collecteopbrengst is bestemd voor het kopen van producten om het kastje steeds weer aan te vullen. Wanneer u blikjes etenswaren of hygiëne producten mee wilt brengen voor in het kastje, is dat ook goed! De ‘Geef & Neem’ kastjes worden in ons dorp ondersteund door ‘SBJ Samen Sterk’. Wilt u in uw eigen tuin ook een ‘Geef & Neem’ kastje plaatsen, neem daarover dan met hen contact op. Zie: www.sbjsamensterk.nl. Van harte bij u aanbevolen!

Ontmoetingskerk: team financiële hulpvraag

Het team financiële hulpvraag van het college van diakenen houdt zich bezig met individuele gevallen van financiële nood in Pijnacker-Delfgauw. De inflatie is extreem toegenomen en velen krijgen te maken met nieuwe energiecontracten waarvan de prijs schrikbarend is toegenomen. Daarnaast staat de winter al weer gauw voor de deur. De overheid doet inmiddels het nodige, maar ook wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij bijvoorbeeld mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan in alle discretie een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden. Een stukje praktische, lokale solidariteit in deze lastige tijd. We bevelen deze collecte daarom natuurlijk van harte bij u aan.

Kerk Delfgauw: 015 Connect

In Kerk Delfgauw collecteren we vandaag voor 015 Connect, een kerkelijk initiatief gericht op jongeren in Delft en omgeving. Tijdens de dienst zal hier bij de mededelingen en op de beamer meer over verteld worden.

Alle wijken: De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.Collectedoel Heilig Avondmaalsvieringen in de vierde periode 2022.

De opbrengst van de collecte bij de Heilig Avondmaalsviering vandaag is bestemd voor Kinderen in de Knel.

Ieder kind heeft recht op een veilige, gezonde toekomst. Dat dit voor heel veel kinderen wereldwijd niet mogelijk is, weten we allen. Eén op de tien kinderen op de wereld hebben geen toekomst mogelijkheden. Door oorlog, honger, op de vlucht zijn, te hard werken op heel jonge leeftijd, zijn er voor hen geen kansen. Daarom is het van belang dat wij voor hen klaar staan. Vooral met financiële middelen maar ook scholing en goede gezondheidszorg geeft hen kansen. Ons gebed is zeker van belang.
Samen met Kerk in Actie en onze gaven kunnen wij voor hen dat verschil maken.