Wijkberaad ‘De toekomst van de kerk’

op 26-06-2022

Na de dienst zal in de wijkzaal het onderwerp ‘De toekomst van de kerk’ besproken worden.

Er is al enige tijd een werkgroep bezig met nadenken over de toekomst van de PGPD (Protestantse Gemeente Pijnacker Delfgauw) Zij hebben daartoe de eerste stappen gezet en vragen de wijken ‘zich te buigen over de invulling’. Dat heeft de GWK uitgebreid gedaan. Daar
kwamen heel wat vragen bij naar voren en werden ook zo veel mogelijk antwoorden gegeven. Veel moet duidelijker worden als we verder zijn in het proces. Toch willen we graag ook nu al de leden van de Ontmoetingskerk horen. We willen dit doen na afloop
van de kerkdienst van 26 juni a.s. direct na het eerste kopje koffie.

Uw/jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

De wijkkerkenraad Ontmoetingskerk.

bettyWijkberaad ‘De toekomst van de kerk’