Kerk in de steigers

op maandag, 04 november 2019

Rondom de startzondag in de Ontmoetingskerk stond de kerk een paar dagen in de steigers. Naast de nadruk op alle beginnende activiteiten in de kerk kreeg ook het voegwerk aan de buitenkant van het gebouw de nodige aandacht. Daarmee kwam de kerk als beweging naar binnen en de kerk als beweging naar buiten aan bod.
Aan het begin van het nieuwe seizoen legt iedere wijkgemeente eigen accenten. Zichtbare en meer onzichtbare veranderingen laten zich vermoeden. Het is een ontwikkeling die veel kerken raakt als het gaat om de vraag naar restauratie en vernieuwing. De afstemming van wat er ‘in’ een kerk en wat ‘erbuiten’ gebeurt vraagt in iedere tijd om nieuwe doordenking en aanpassing aan de vragen die er leven.
Zo ontdekte Franciscus van Assisi (1181-1226) toen hij eens op een wandeling verdwaald was geraakt in de bossen een oud en verwaarloosd kapelletje. De Bijbel lag er open. Franciscus werd getroffen door de woorden van Jezus over de uitzending van de leerlingen in de wereld: het eenvoudig op weg gaan zonder overbodige ballast. Voor hem was het een antwoord op een diepe vraag in zijn leven. Hij richtte zijn verdere leven in naar deze woorden en wilde er zijn voor allen die het minder hebben, voor allen die zelf geen stem konden laten horen. Daarmee deed hij afstand van de grote rijkdom waarin hij als koopmanszoon was grootgebracht en stichtte hij de Orde van de Minderbroeders die tot op de dag van vandaag bestaat. Mensen die weinig voor zichzelf nodig hebben en veel voor de ander die het nodige ontbreekt. Dat hij ook de dieren niet vergat, wordt ieder jaar op zijn sterfdag 4 oktober herdacht. Die dag staat dan ook niet voor niets bij ons als dierendag bekend en is in het licht van de zorg om het welzijn van dieren een levende traditie geworden.

Deze week mag Franciscus een mooi voorbeeld zijn van het Bijbelse gegeven dat wij ons als mensen mogen inzetten als levende stenen voor de bouw van de kerk. Als beweging die zowel naar binnen als naar buiten toe zichtbaar wordt. Samen ‘gestelde’ en ‘gevoegde’ mensen: op een nieuw begin!

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

bettyKerk in de steigers